POWIAT. Kampinoskie wydmy – czas na prace porządkowe

2021-01-24 1:04:06

Czytelnicy Tygodnika Nowodworskiego często zgłaszają do nas problemy z którymi spotykają się na co dzień. Tym razem wiadomość dotyczyła Kampinoskiego Parku Narodowego. Pani Barbara pisze – “Często spaceruję po Puszczy i od jesieni zauważyłam wzmożone prace wycinkowe na jej terenie. Myślałam, że kampinoskie wydmy są pod ochroną i nie wolno tam wykonywać żadnych prac porządkowych…”. Po odpowiedź, co dzieje się na kampinoskich wydmach zwróciliśmy się do p. Małgorzaty Mickiewicz z KPN-u

Uważne oko naszej czytelniczki, zwróciło uwagę na wycinkę drzew w puszczy. Okazuje się, że Kampinoski Park Narodowy rozpoczął w 2020 roku realizację projektu pn. “Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym”, w skrócie: “Kampinoskie wydmy”. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r., a całkowity koszt jego realizacji wyniesie ponad 14 mln zł!

“Głównym celem projektu jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków charakterystycznych dla wydm puszczy. Działania ochronne w projekcie będą realizowane na obszarze ok. 1 624 ha. Siedliska, które zostały objęte projektem to: wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, murawy ciepłolubne, suche wrzosowiska, dąbrowy świetliste, grądy subkontynentalne, śródlądowy bór chrobotkowy” – czytamy w wyjaśnieniu od dr inż. Łukasza Tyburskiego, kierownika projektu “Kampinoskie Wydmy”. Co to oznacza w praktyce? Dużo prac porządkowych w parku.

Realizacja projektu trwa nieprzerwanie

Niech więc nas nie dziwi obecność pracowników parku o każdej porze roku oraz firm prowadzących prace porządkowe. W ramach projektu poza pracami terenowymi, któe w dużej mierze będą uzależnione od aktualnych warunków przyrodniczych, będą prowadzone również obserwacje i prace monitoringowe, a zebrane informacje w przyszłości będą pomocne przy analizowaniu zmian zachodzących na terenie wydmowych siedlisk oraz pozwolą na bieżąco oceniać skuteczność realizowanych działań.

Usuwanie, wycinanie, wywożenie…

To są prace, które mogły zaniepokoić naszą czytelniczkę. Park w swojej informacji uspokaja, że działania te mają na celu przywrócenie właściwego stanu lub odtworzenie siedlisk, które w wyniku działania człowieka w przeszłości zostały zmienione, przekształcone lub zaburzone. To również działania mające na celu utrzymanie cennych, rzadkich w regionie gatunków roślin, zwierząt, które bez wsparcia człowieka mogą zanikać lub ginąć.

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się 17 obwodów leśnictw, a “Kampinoskie wydmy” w zakresie ochrony czynnej będzie realizowany na terenie 10 leśnictw.

Robinia akacjowa po ścięciu – działanie ogranicza ekspansję tego gatunku na cenne, rzadkie siedliska wydmowe, eliminowanie bazy nasiennej Wrzosowisko po usunięciu odrośli brzozowych – działanie umożliwiające właściwe i długotrwałe zachowanie rzadkiego siedliska w Kampinoskim Parku Narodowym 

Projekt obejmuje również wykup gruntów

W ramach projektu planowane jest wykupienie około 50 ha gruntów prywatnych zlokalizowanych na pasach wydmowych. Działanie to, w ocenie parku, zwiększy możliwości ochrony siedlisk wydmowych. Pierwsze wykupy zostały zrealizowane w 2020 r. i będą prowadzone do końca II kwartału 2023 r.  lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 85% budżetu to środki unijne, natomiast pozostałe 15% to środki krajowe.

Obce gatunki do wycięcia

Jak informuje dr inż. Łukasz Tyburski, w celu poprawy jakości tych siedlisk park będzie wykonywał działania ochronne polegające m.in na: ograniczaniu gatunków obcych takich jak; czeremcha amerykańska, klon czerwony, robinia akacjowa, winobluszcz, rdestowiec. Gatunki te to przybysze z innych kontynentów i stref geograficznych. Są bardzo groźne dla przyrody parku narodowego, ponieważ ograniczają lub uniemożliwiają wzrost gatunków rodzimych, co prowadzi do ubożenia różnorodności biologicznej. Zakres i intensywność działań KPN jest zróżnicowany i uzależniony od charakterystyki każdej powierzchni, na których prowadzi się m.in.: wyrywaniu, wykopywaniu gatunków inwazyjnych, ścinaniu drzew i krzewów gatunków inwazyjnych na wysokości ok. 30 – 70 cm, co zapobiega tworzeniu się odrośli u nasady pnia.

Rośliny wydmowe potrzebują dużo światła

Dla poprawy warunków świetlnych roślin oraz porostów związanych z murawami niezbędne będzie na wybranych fragmentach przerzedzenie drzewostanów i wycięcie części drzew.

-W celu ochrony wrzosowisk konieczne jest wycięcie odrośli brzozowych. Spodziewamy się, że efektem projektu będzie poprawa stanu siedlisk wydmowych. Będą one bardziej trwałe, charakterystyczne dla wydm rośliny będą miały lepsze warunki do wzrostu. Będziemy mogli cieszyć się widokiem kwitnących wrzosów, goździków piaskowych, kocanek i innych rzadkich roślin oraz zwierząt z nimi związanych – czytamy w odpowiedzi od dr inż. Ł. Tyburskiego.

Marzena Dobraczyńska

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *