POWIAT. Jest kasa na sprzęt i remont strażnic dla OSP

2021-05-27 12:09:44

 

Decyzją radnych województwa mazowieckiego Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszego powiatu dostaną wsparcie finansowe na doposażenie swoich jednostek

Ponad 230 tys zł trafi z budżetu samorządu Mazowsza do kilku jednostek OSP na terenie powiatu nowodworskiego. Najwięcej, bo 80 tys. zł. otrzyma OSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowego, lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Ponadto wsparcie finansowe otrzymały jednostki w Zakroczymiu, Pomiechówku, Leoncinie i Goławicach Pierwszych, po 20 000 zł. Z tych pieniędzy zostanie sfinansowany zakup sprzętu specjalistycznego oraz komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaków. Ponad 18 tys zł trafi do druhów z Czosnowa, Nasielska i Psucina. Na nowy sprzęt czekają i strażacy i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. Od 15 lat dofinansowujemy inwestycje w mazowieckich jednostkach OSP. W tym roku tylko na specjalistyczny sprzęt i lekkie samochody ratownicze przeznaczymy 7,6 mln zł – powiedział wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.

To jeszcze nie wszystko. Na remonty i modernizację strażnic kilka jednostek w powiecie otrzymało od 12,5 do 25 tyś zł. OSP Nowy Dwór Maz., Leoncin i Pomiechówek otrzymają po 25 tys a remiza w Trębkach Nowych 12,5 tys. zł. Otrzymane wsparcie umożliwi przeprowadzenie prac budowlanych związanych m.in. z: remontem posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, czy instalacji elektrycznej. Remonty są bardzo kosztowne i nie każda gmina może sobie pozwolić na takie wydatki. Dlatego zawsze staramy się wygospodarować dodatkowe środki właśnie na takie wsparcie. Dla ochotników pomoc jest nieodzowna. Strażnice to nie tylko stacje wyczekiwania, ale też miejsca, w których przechowywany jest sprzęt strażacki i garażowane są auta. Utrzymanie ich w bardzo dobrym stanie jest gwarancją niezawodności i wpływa na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – argumentował marszałek województwa Adam Struzik.

Zapewne nie zabezpieczy to wszystkich potrzeb OSP w regionie. Jednak by chronić ludzkie życie, zdrowie i mienie oraz bezpieczeństwo strażaków każde środki są bezcenne.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *