POWIAT. Będzie mniej pociągów?

2020-11-26 12:07:02

“Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla – od lokalnych po centralne), a mieszkańcami mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych”. Tak mówi definicja, a co pokaże życie?

Obecnie toczą się konsultacje społeczne dla projektu pt. “Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa-Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Nowo projektowana linia kolejowa ma usprawnić podróż z Gdańska i Olsztyna do Warszawy oraz być częścią infrastruktury drogowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pod dyskusję poddano trzy warianty linii kolejowej. Każda z wersji omija Nowy Dwór Mazowiecki i prowadzi przez wiele zabudowanych terenów w powiecie legionowskim oraz przez zalesione tereny wzdłuż Narwi czy Zalewu Zegrzyńskiego. Już w zeszłym roku mieszkańcy Wieliszewa, Nieporętu czy Nasielska protestowali przeciwko rządowym planom. Wtedy samorządy jak i mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego dla Centralnego Portu Lotniczego. Pomimo, że do SSL do 10 marca br. wpłynęło kilka tysięcy uwag, projektanci niewiele zmienili w pierwotnym planie.

“Jako Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zgłosiłem swoje uwagi do przedłożonych wariantów już kilka miesięcy temu. Uczestniczyłem w posiedzeniu podkomisji transportu i zabierałem tam głos, wskazując jak ważne jest połączenie kolejowe dla mieszkańców miasta i powiatu. Transport kolejowy ma też ogromne znaczenie dla rozwoju naszego lotniska. W toku realizacji jest projekt unijny polegający na modernizacji bocznicy na lotnisko i budowy stacji kolejowej Modlin Lotnisko. Nowe pomysły całkowicie burzą dotychczasowe działania i plany. Powodować mają, ogromnym kosztem, skrócenie podróży z Warszawy do Gdańska o 7 minut, ale kosztem odcięcia od tej linii naszego miasta i dużej części powiatu, jak również lotniska. Nie możemy się na to zgodzić! Żaden z zaproponowanych wariantów nas nie satysfakcjonuje. Proszę państwa o jak najliczniejsze wzięcie udziału w konsultacjach (…) i niedopuszczenie do wykluczenia komunikacyjnego Nowego Dworu oraz Lotniska w Modlinie” – pisze w mediach społecznościowych, burmistrz J. Kowalski. Z kolei radny Michał Świokło po części zgadza się ze zdaniem Burmistrza jednak zauważa, że:

Co do konsultacji z kolejami odnośnie przedłużenia linii na lotnisko ma Pan absolutną rację, w interesie każdego mieszkańca jest taka inwestycja. Co do wykluczenia komunikacyjnego to obawiam się, że nie zrozumiał Pan planów PKP PLK. Nie istnieje bowiem możliwość zwiększenia parametrów w ramach obecnej linii, tak aby obsłużyć w pełni ruch kolejowy na linii Trójmiasto – CPK, dlatego jedynym rozwiązaniem jest budowa nowej linii Warszawa – Nasielsk/Kątne, co w konsekwencji odciąży ruch na obecnej linii i poprawi czas przejazdu pociągów podmiejskich (tych najbardziej kluczowych dla mieszkańców dojeżdżających codziennie do Warszawy) Proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Jako grupa radnych razem z Jackiem Adamem Kowalskim rozmawialiśmy z kolejami w tej sprawie w kwietniu 2019 r. uzyskując podobne informacje o ewentualnej rozbudowie dotychczasowej infrastruktury i nowym wariancie linii, co uznaliśmy za wiadomość optymistyczną – czytamy w komentarzu radnego.

Jak argumentują planiści we wstępie opisu projektu: “Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu liczby uruchamianych pociągów pasażerskich przy jednoczesnym wzroście zainteresowania przewozami, dzięki wprowadzeniu atrakcyjnego rozkładu jazdy dla pasażera. Istotną korzyścią będzie też, oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i regionalnego od dalekobieżnego i towarowego, co przyczyni się do przejazdu większej liczby pociągów w godzinie oraz umożliwi realizację regularnego rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich. Projekt stwarza możliwości wprowadzenia nowych połączeń z miejsc dotąd nieobsługiwanych przez transport kolejowy. Rozszerzy dostępności do transportu kolejowego dla społeczeństwa, poprzez budowę nowych przystanków kolejowych. Efekty oraz korzyści. Ułatwi dojazd do Warszawy z sąsiadujących miejscowości. Skróci średni czas podróży względem przejazdów odbywanych innymi środkami transportu. Wg zaplanowanych założeń projekt zakłada:

– zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku,

– możliwość wprowadzenia nowoczesnego taboru do obsługi przewozów pasażerskich,

– zmniejszenie zatłoczenia dróg, co się przekłada na mniejszą liczbę wypadków oraz kolizji na drogach,

– zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,

– rozwój infrastruktury kolejowej przyczyni się do rozwoju stref ekonomicznych oraz przemysłowych, a co się z tym wiąże, powstaną nowe miejsca pracy”.

Jednak nie wszyscy w taki sposób widzą przyszłą inwestycję. Niektórzy punktują rzekome korzyści. Jak argumentuje długoletni pracownik Kolei Mazowieckich, mieszkaniec naszego miasta (chcący zachować anonimowość).

Poparcie któregokolwiek z wariantów przedstawionych do konsultacji to:

– Pozbawienie ciszy i spokoju mieszkańców osiedli i miejscowości, którzy nie chcieli mieszkać przy ciągach komunikacyjnych ze względu na hałas.

– Miejscowości powiatowe, czyli Legionowo i Nowy Dwór Maz. wpadną w wykluczenie komunikacyjne w ruchu międzyregionalnym.

– Legionowo zostanie przecięte od strony wschodniej i północnej nową nitka kolejową co nie wpłynie na komfort mieszkania ale i pogłębi problemy komunikacyjne wewnątrz miast nie tylko w czasie budowy ale i podczas regularnej komunikacji na tej linii.

– wszystkie warianty ingerują w obszar chroniony przyrodniczo. Siedliska lęgowe ptactwa wodnego już ucierpiały przez Lotnisko w Modlinie, teraz przez tereny zalewowe, bagienne będzie prowadzona budowa a następnie eksploatacja estakady kolejowej łączącą okolice Piasków, Michałowa, Reginowa, z okolicami Nasielska.

– Nowa linia nijak wpłynie na polepszenie naszej komunikacji kolejowej, wręcz pozbawi nas połączeń międzyregionalnych.

Tak jak każdy obywatel ma prawo wziąć udział w wyborach różnego szczebla, tak też każdy posiada możliwość wypowiedzenia własnego zdania w konsultacjach społecznych. Zachęcamy do skorzystania z tego obywatelskiego przywileju. Aby wyrazić swój głos w sprawie należy wejść na stronę http://www.databout.pl/konsultacjespoleczne i wypełnić ankietę. Termin zbierania głosów trwa do 18 grudnia br.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *