POMIECHÓWEK. Wyższe zarobki wójta, podwyżki dla radnych i sołtysów

2021-12-29 2:00:27

Grudniowa sesja Rady Gminy w Pomiechówku była okazją do przegłosowania zmian w wysokości wynagrodzenia dla Wójta Dariusza Bieleckiego, radnych oraz sołtysów. Decyzję o przyznaniu podwyżek Rada Gminy przyjęła jednogłośnie

Od kilku lat wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji wynikających z wyboru mieszkańców pozostawały niezmienne. Teraz Rada Gminy uchwaliła solidne podwyżki.

Diety dla sołtysów

Od 2015r. do chwili obecnej osoby pełniące funkcję sołtysów poszczególnych wsi otrzymywali dietę w wysokości 200 zł miesięcznie.

“Dieta stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy Pomiechówek, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy Pomiechówek, a także rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa” – czytamy w treści uchwały.

– Podwyżki cen, rosnąca inflacja i ogólna sytuacja gospodarcza pokazuje, że przyszedł czas na zmianę. Chcemy docenić zaangażowanie sołtysów i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego zdecydowaliśmy się na podwyższenie comiesięcznej diety do kwoty 350 zł – powiedział Wójt Dariusz Bielecki podczas posiedzenia.

Rada przychyliła się do wniosku i jednomyślnie przegłosowała uchwałę podwyższającą diety dla sołtysów.

Wynagrodzenie wójta

Bez komentarzy i pytań przebiegło głosownie nad podwyżkami wynagrodzenia dla Wójta i radnych, które w szczegółach było omawiane podczas posiedzenia komisji.

Problematykę wynagradzania pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z przepisami ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wynagrodzenie wójta zawiera kilka składowych: podstawę, dodatek funkcyjny, procentowy dodatek specjalny oraz procentowy dodatek za wieloletnią pracę.

Od 2018 roku wójt pobierał wynagrodzenie podstawowe w wysokości 4700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% czyli 2640 zł oraz 16 % dodatku za wieloletnią pracę, który z każdym przepracowanym rokiem wzrastał o 1%.

Teraz wójt otrzyma wynagrodzenie za pracę, które zostało zapisane w projekcie uchwały do kwoty 19 470 zł brutto, miesięcznie. Wynagrodzenie zostanie wyrównane od 1 sierpnia br.

Diety radnych

Ostatnie ustalenie wysokości diet dla radnych miało miejsce w gminie Pomiechówek w roku 2019. I tak, według przyjętej wtedy uchwały, przewodniczącemu rady przysługiwała dieta w wysokości 1300 zł, zastępcom 1200 zł, przewodniczącym komisji również 1200 zł, a pozostałym radnym 1000 zł.

Po wejściu w życie nowo przyjętej uchwały diety wzrosną odpowiednio do kwot: 2100 – przewodniczący, 2000 zł – zastępcy i przewodniczący komisji oraz 1800 zł pozostali radni.

Diety nie są objęte podatkiem dochodowym, podane kwoty radni otrzymają “na rękę”.

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *