POMIECHÓWEK. Start wyborów sołeckich

2019-03-06 12:57:30

W poniedziałek, 4 marca w gminie Pomiechówek rozpoczęły się zebrania w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. W dziewięciu wsiach zebrania odbywały się niemal jednocześnie

Do jednej z większych sensacji wyborczych doszło w Cegielni Kosewo, gdzie około 40 mieszkańców większością głosów wybrało na nowego sołtysa młodego mieszkańca – Adriana Pietrow. Dotychczasowego sołtysa, Jacka Stolarskiego poparło 16 wyborców. W skład rady sołeckiej weszli: Małgorzata Sawicka, Benedykta Ziółkowska, Grzegorz Zieliński i Marta Świder.

Równie młodego sołtysa wybrał Nowy Modlin. Tutaj na zebraniu pojawiło się blisko 30 mieszkańców wsi, którzy przy niemal 100% poparciu wybrali na nowego sołtysa Luizę Oleszek. Poprzednia sołtys, Beata Wyszyńska jest obecnie radną gminy. Skład nowej rady sołeckiej to: Krzysztof Skowroński, Beata Bieńkowska i Maja Zakaszewska.

Zmiana nastąpiła również w Wymysłach. Tu Cezarego Pietrucina w funkcji sołtysa zastąpiła Małgorzata Cybula. Zebranie wyborcze, zorganizowane w “Chacie Wymysły pod Lasem”, zgromadziło rekordową liczbę mieszkańców. Łącznie oddano blisko 90 głosów. Do rady sołeckiej weszli: Bożena Świerczewska, Mirosław Waś, Paulina Żulińska, Aneta Przykazka.

Niespodzianek nie było za to w Kosewie. Przy braku jakiejkolwiek konkurencji, sołtysem pozostał Tadeusz Witkowski. Natomiast w skład rady weszli: Paweł Kula, Ewa Bandera, Anna Sidor.

W Starym Orzechowie nowym sołtysem została Bogumiła Składanek, a w radzie zasiedli: Marcin Gągolewski, Agnieszka Składanek i Krystyna Affek.

W Nowym Orzechowie rządzić będą panie. Mieszkańcy kolejny raz funkcję sołtysa powierzyli Krystynie Oleksiak. Do rady wybrano natomiast: Małgorzatę Krawczyk, Agnieszkę Oleksiak i Agnieszkę Ferenc.

W Wólce Kikolskiej na sołtysa ponownie wybrali, pełniącego również funkcję radnego gminy, Marcina Rucińskiego. Radę okrojono z 5 do 3 osób i tworzą ją również jedni z dotychczasowych członków: Wioletta Osińska, Paweł Błoński i Artur Kuczera.

Mieszkańcy Wójtostwa również postawili na tego samego sołtysa i ponownie wybrali Krzysztofa Popielarskiego. W skład rady weszli sami panowie: Hubert Płucienniczak, Marcin Głuchowski i Ryszard Gajewski.

Bez niespodzianki na stanowisku sołtysa było również w Zapieckach. Ponownie wybrany został Paweł Obraziński. Nowa rada sołecka to panie: Sylwia Małachowska, Agnieszka Obrazińska i Katarzyna Kantarska.

Podczas spotkań nie obyło się bez emocji. Oburzenia nie kryła zwłaszcza grupa mieszkańców Kosewa i Cegielni Kosewo. Zebrani, w “kuluarowych” rozmowach, wyrażali rozczarowanie organizacją wyborów. Zdaniem wielu osób wybory zwołane na 4 po południu uniemożliwiają wzięcie w nich udziału znacznej części chętnych. 

Dziewięćdziesiąt procent ludzi w tym czasie jest jeszcze w pracy lub w drodze do domu – mówiła nam p. Małgorzata Czarnecka, mieszkanka Cegielni Kosewo. – Kiedyś to urzędnik gminny telefonował do sołtysa i razem ustalali dogodny termin, a teraz po prostu wysłano nam gotową decyzję do zrealizowania – podkreślała kobieta. 

Zastrzeżenia pod adresem Urzędu Gminy nie kończyły się na krytykowaniu niedogodnego terminu. Część osób była wręcz zbulwersowana brakiem czasu na “tematy różne”. – To jest kneblowanie nam ust – narzekał jeden z mężczyzn.

Piotr Korycki, M.A.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *