POMIECHÓWEK. Drożej za śmieci

2017-03-18 7:00:32

Od 1 marca mieszkańcy gminy Pomiechówek płacą więcej za wywóz śmieci.

Ostatnia zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pomiechówek miała miejsce w 2015 roku. Od tamtej pory stawka wynosiła 8,50 zł od osoby – za odpady segregowane i 15 zł od osoby – za odpady niesegregowane. W ramach przypomnienia informujemy, że 19 stycznia 2017 roku radni podjęli uchwałę o podwyższeniu tych opłat. Od 1 marca 2017 roku mieszkańcy gminy Pomiechówek płacą 9,80 zł od osoby, za wywóz segregowanych odpadów komunalnych i 19,80 zł – za wywóz odpadów niesegregowanych.

Więcej zapłacą również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, radni ustalili następujące stawki za pojemnik o pojemności:
120 I – w wysokości 21 zł, było 20 zł
240 I – w wysokości 34 zł, było 30 zł
1100 l- w wysokości 75 zł, było 70 zł
7 m3 – w wysokości 255 zł, było 250 zł
Nieco gorzej mają te osoby, które nie zbierają odpadów w sposób selektywny. Będą oni musieli zapłacić za pojemnik o pojemności:
120 I – w wysokości 28 zł, było 27 zł
240 I – w wysokości 42 zł, było 38 zł
1100 l – w wysokości 95 zł, było 90 zł
4) 7 m3 – w wysokości 305 zł, było 300 zł.

Dlaczego zostają wprowadzone podwyżki? Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały z 19 stycznia tego roku, Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, mowa tu o nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dodatkowo o podwyżce zadecydowały koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w roku 2016, przewidywane koszty w roku 2017 i zwiększoną ilość odpadów powstających na terenie gminy Pomiechówek.

ADAM BALCERZAK
a.balcerzak@nowodworski.info

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *