Facebook

Pół miliona do podziału

2016-04-14 10:40:20

Ruszyła II edycja nowodworskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 13 maja mieszkańcy mają czas na zgłaszanie projektów zadań, które później zostaną poddane pod głosowanie. Zwycięskie inicjatywy będą następnie zrealizowane ze specjalnej puli środków. Miasto przeznaczy na ten cel 500 000 zł.

Decyzję o wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok podjął 22 lutego burmistrz Nowego Dworu Maz. – Jacek Kowalski. Akcja, bardzo popularna w wielu polskich gminach, odbywa się w mieście już po raz drugi. Pomysłodawczynią pierwszej edycji była radna Agnieszka Kubika-Falęcka.
Zgłaszanym projektem może być dowolna inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Nowego Dworu, która podlega kompetencjom miasta i może zostać zrealizowana na należącym do niego terenie. Ponadto, w przypadku zadań inwestycyjnych, ich projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a czas jego realizacji nie może przekroczyć 31 grudnia 2017 roku.
Nowością w stosunku do ubiegłorocznej edycji jest wyodrębnienie dwóch kategorii przedsięwzięć. W kategorii “małe projekty” koszt realizacji zadania nie może przekraczać 20 000 zł, natomiast w przypadku “dużego projektu” koszt nie może być mniejszy niż 20 000 zł i większy niż 100 000 zł.
Propozycje mogą składać osoby fizyczne (lub grupy osób), które są zameldowane w Nowym Dworze i ukończyły 16 lat, jak również działające na terenie miasta organizacje non-profit.
Odpowiedni wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz w pok. 101 nowodworskiego magistratu. Do wniosku należy dołączyć listę z podpisami 50 popierających projekt osób, które ukończyły 16 lat i są zameldowane w Nowym Dworze Maz. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i prawnym podczas ogólnodostępnych posiedzeń specjalnej komisji, złożonej z radnych, przedstawicieli Urzędu Miejskiej i nowodworskich organizacji pozarządowych.
Projekty, w przypadku których komisja nie znajdzie uchybień natury formalnej i prawnej, zostaną poddane pod głosowanie. Będą mogli wziąć w nim udział osoby zameldowane w Nowym Dworze Maz., które w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Każda z nich będzie miała do dyspozycji po jednym glosie na “duży” i “mały” projekt.
W wyniku głosowania powstaną dwie listy zadań, odpowiadające dwóm kategoriom projektów. Do projektu budżetu miasta na 2017 r. wpisane zostaną “małe projekty”, których suma ogółem, licząc od pierwszego, nie przekroczy kwoty 100 000 zł oraz te z “dużych” projektów, których suma ogółem, licząc od pierwszego, nie będzie większa niż 400 000 zł.

Tomasz Parciński

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…