Podróże kształcą

2021-11-04 1:03:29

Erasmus+ to program, który w istotny sposób przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Pomaga młodym ludziom rozwinąć skrzydła, zrealizować swoje plany i marzenia, zdobywać doświadczenie, doskonalić umiejętności zawodowe i kompetencje językowe. Od kilku lat jest prężnie realizowany w Zespole Szkół w Golądkowie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie korzysta z dofinansowania w ramach programu Erasmus + w sektorze obejmującym kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1: mobilność edukacyjna. Dzięki temu uczniowie golądkowskiego technikum odbywają staże i praktyki zawodowe w firmach działających poza granicami naszego państwa.

Pierwszym krajem, w którym nasi uczniowie zdobywali doświadczenie była Hiszpania, a trzy kolejne grupy odwiedziły Grecję. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach działających w branżach zgodnych z kierunkiem, w którym się kształcą. W ramach potwierdzenia zdobytych tam umiejętności uczestnicy praktyk otrzymali Europass Mobilność oraz Certyfikat, dokumenty wystawione w języku polskim i angielskim– powiedziała nam wicedyrektor Anna Kwiatkowska, odpowiedzialna z ramienia szkoły za realizację projektów.

Integralną częścią wyjazdów są przygotowania w postaci zajęć językowych, pedagogiczno – społecznych, kulturowych a także dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy. Oprócz wzbogacenia wiedzy i doświadczeń związanych z przyszłym zawodem, udział w projektach pozwala uczniom rozwijać kompetencje społeczne i międzykulturowe, poznać ciekawych ludzi, nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności.

Podkreśla to Filip Nożewski – uczeń klasy III technikum, który odbywał praktyki w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

-Praktyki w Grecji były nie tylko cennym doświadczeniem zawodowym ale również niezapomnianą przygodą. W trakcie wycieczek kulturowych zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, między innymi: Wąwóz Enipeas ze słynną „Wanną Afrodyty” w Parku Narodowym Olimp oraz Stary Pantalejmon – miasteczko, w którym obecnie żyje tylko 9 rodzin. Zachwycił mnie również rejs na wyspę Skiathos oraz złocista plaża, którą podczas niego odwiedziliśmy. Grecja jest pięknym krajem i jeśli tylko będą miał okazję chciałbym tam wrócić w przyszłości.

We współczesnym świecie mobilność edukacyjno – zawodowa jest determinantem powodzenia na rynku pracy. Zarówno na etapie poszukiwania zatrudnienia, zmiany kierunku kształcenia, jak również rozwoju kariery zawodowej bycie mobilnym jest niezwykle istotne. Dlatego dyrektor Ewa Leszczyńska zarządzająca Zespołem Szkół w Golądkowie dokłada wszelkich starań, aby jej uczniowie potrafili sprostać wymaganiom gospodarki opartej na wiedzy.

-Już na etapie edukacji młody człowiek powinien być mobilny, zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać swoją wrażliwość społeczną. Zadaniem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie go do podjęcia tego wyzwania. Interesującym i dającym najlepsze rezultaty sposobem kształtowania mobilności edukacyjno-zawodowej jest właśnie uczestnictwo w projektach europejskich umożliwiających nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy – powiedziała nam dyrektor Ewa Leszczyńska.

Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie została w tym roku przyznana akredytacja, która jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. To dobra wiadomość dla golądkowskich uczniów, których z pewnością czekają kolejne atrakcyjne projekty europejskie. Już wiosną wyjazd na Litwę a w kolejnym roku Włochy i Grecja.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *