Plebiscyt “Faworyt 25-lecia” wystartował! Oddaj swój głos!

2017-11-01 9:20:03

Właśnie teraz startuje II edycja Plebiscytu “Faworyt Czytelników”, który ze względu na jubileuszowe okoliczności, zmienił nazwę na “Faworyt 25-lecia”. Głosować można dwoma sposobami:

  1. Wypełnić kupon, drukowany od czwartku na łamach naszego Tygodnika
  2. Wysłać SMS o niżej podanych treściach pod numer 71051 (koszt 1,23 z VAT)

Nominowani, a obok nich treści wiadomości:

„SAMORZĄDOWIEC 25-LECIA”
Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Maz. – tn.11
Antoni Kręźlewicz – wójt Czosnowa – tn.12
Adam Krawczak – wójt Leoncina – tn.13
Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska – tn.14
Dariusz Bielecki – wójt Pomiechówka – tn.15
Artur Ciecierski – burmistrz Zakroczymia – tn.16
Magdalena Biernacka – starosta powiatu nowodworskiego – tn.17

„RADNY 25-LECIA”
Krzysztof Bisialski – radny Nowego Dworu Maz. – tn.21
Andrzej Świder – radny Nowego Dworu Maz. – tn.22
Marcin Gągolewski – radny Pomiechówka – tn.23
Ryszard Brzeziński – radny Nowego Dworu Maz. – tn.24
Piotr Serwatka – radny Zakroczymia – tn.25
Marcin Manowski – radny Czosnowa – tn.26
Włodzimierz Oleksiak – były radny nowodworski kadencji 2006-2010, 2010-2014 – tn.27
Krystian Buszta – radny powiatu nowodworskiego – tn.28

 „RADNA 25-LECIA”
Wioletta Śliwińska – radna Pomiechówka – tn.31
Iwona Sagatyńska – radna Pomiechówka – tn.32
Agnieszka Kubiak-Falęcka – radna Nowego Dworu Maz. – tn.33
Barbara Malinowska – radna Zakroczymia – tn.34

„OSOBOWOŚĆ 25-LECIA”
Ewa Brodnicka – bokserka – tn.41
Andrzej Świder – były dyrektor wojskowego ośrodka kultury w Modlinie Twierdzy – tn.42
Wioletta Śliwińska – społeczniczka, radna Pomiechówka – tn.43
Elżbieta Wróblewska – działaczka w SP nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – tn.44
Rafał Brzozowski – muzyk – tn.45
Filip Rychcik – muzyk – tn.46

 „SPORTOWIEC 25-LECIA”
Ewa Brodnicka – bokserka – tn.51
Klaudia Szulecka – kajakarka – tn.52
Dorota Borowska – kajakarka – tn.53

 „INICJATYWA 25-LECIA”
Nowodworskie Forum Kobiet – tn.61
I Piknik Naukowo – Historyczny – tn.62
Budowa Kościoła Parafialnego w Modlinie Twierdzy – tn.63
RozbiegaMy Nowy Dwór – tn.64

 „DYREKTOR 25-LECIA”
Zbigniew Kończak – były dyrektor nowodworskiego szpitala – tn.71
Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. – tn.72
Lidia Król-Pinder – dyrektor Cyrku Korona – tn.73

 „FIRMA 25-LECIA”
Cyrk Korona – tn.81
Eko Harpoon – działalność w zakresie ochrony środowiska – tn.82
Genealogia Polska – portal umożliwiający budowanie drzewa genealogicznego – tn.83

 „PLACÓWKA OŚWIATOWA”
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Długa 10 – tn.91
Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim – tn.92
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku – tn.93
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – tn.94
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – tn.95

REGULAMIN PLEBISCYTU

§1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs jest organizowany przez Agencję TiO z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Rynek 2, wydawcę tygodników:

– Mazowieckie To i Owo,– Tygodnik Nowodworski,– Tygodnik Pułtuski,

§2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 1 listopada 2017 roku, kończy się o godz. 23:59 31 stycznia 2018 roku.

§3. Zasady konkursu.

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.

2. Nominowane osoby są osobami publicznymi.

3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej uczestnikami.

4. Głosowanie odbywa się dwoma sposobami

a.) systemem głosowania SMS, jego treść podana zostanie w momencie startu głosowania (koszt przesłania jednego sms-a wynosi 1,23 zł z vat.)

b.) poprzez wypełnienie kuponów drukowanych poniżej, co tydzień na łamach naszego Tygodnika

Informacje o plebiscycie dostępne są na stronie nowodworski.info, a także w papierowym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego.

5. Wyniki głosowania nie będą dostępne dla odbiorców ani na stronie internetowej plebiscytu, ani w papierowym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego.

6. Ostateczne głosowanie SMS kończy się we środę 31.01 o godzinie 23.59.

7. Każdy SMS ma wartość 1 punktu. Można oddawać dowolną ilość głosów. Każdy kupon ma wartość 5 punktów. Kupony dostarczać będzie można do siedzib naszej redakcji w Nowym Dworze Mazowieckim lub Legionowie osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej: ul. Przejazd 5 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Rynek 2 05-120 Legionowo.

8. Głosy SMS są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń. Wiadomość musi być wysłana z telefonu komórkowego. SMS wysłany za pomocą komputera nie bierze udziału w konkursie.

9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców konkursu.

10. Zwycięzcy otrzymają pamiątkową statuetkę, podczas Wielkiej Gali wręczenia nagród, która odbędzie się 17 lutego 2018 roku w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

11. Informujemy, że zwycięzcy nie zostaną powiadomieni o zwycięstwie wcześniej, niż podczas Gali wręczenia nagród 17 lutego, na którą to wszyscy nominowani otrzymają zaproszenia.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Reklamacje należy zgłaszać do Agencji TiO na adres siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia roszczeń.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS i listów przez Pocztę Polską.

3. Oddając głos w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik bądź jego opiekun prawny podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i akceptuje jego treść.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Tygodnia Nowodworskiego wydawanego przez Agencję TiO.5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.

 

Comments

comments

1 komentarz

  1. ki odpowiedz

    To miasto jest chore

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *