Otwarcie Klubu Senior+

2017-11-21 9:41:52

15 listopada odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie pomieszczeń Klubu Senior+ przy ul. Warszawskiej 52 w Nasielsku.

Uroczystość prowadziła Monika Nojbert – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. – Chcę, aby Seniorom w naszej gminie żyło się lepiej – mówiła.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Halina Stachura-Olejniczak – Radca Wojewody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Ks. kan. Tadeusz Pepłoński – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Jerzy Lubieniecki – przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Antoni Kalinowski – przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Mirosław Świderski i Dariusz Kordowski – członkowie tej komisji. Nie zabrakło także  przedstawicieli Seniorów.

Od wielu lat w strukturach MOPS funkcjonował Dom Dziennego Pobytu, w którym spotykali się Seniorzy z terenu gminy Nasielsk. Jednak wygląd pomieszczeń, a przede wszystkim ich stan techniczny, pozostawiał wiele do życzenia. Obecnie osoby 60+ będą miały możliwość wspólnego spędzania czasu, zabawy, nauki, a także gimnastyki w pięknych, przytulnie urządzonych pomieszczeniach.

Obecni na otwarciu Seniorzy z radością wypróbowali sprzęt rehabilitacyjny i zapewnili, że takie miejsce jest w naszej gminie bardzo potrzebne. Dyrektor Monika Nojbert zachęca osoby w wieku 60+ z terenu gminy Nasielsk do udziału w zajęciach Klubu Senior+.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków na realizację Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja w 2017 roku.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *