Facebook

Obsługa zeznań PIT 2016 w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-01-19 3:49:29

Dochody podlegające opodatkowaniu, uzyskane w 2016 roku, trzeba rozliczyć w PIT 2017. Zeznania podatkowe kierujemy do właściwego urzędu skarbowego w terminie przewidzianym ustawą o PIT. Podatnik ma prawo wyboru sposobu złożenia formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT 37, PIT-38, PIT-39.

 

Właściwość urzędu skarbowego

Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i okolicy, swoje pity składają do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Urząd ten wybierają według zasady mówiącej, że właściwość urzędu skarbowego dla osób fizycznych określa się według miejsca zamieszkania podatnika, w ostatnim dniu roku podatkowego. Istotny jest dzień 31 grudnia, natomiast wcześniejsze miejsca zamieszkania i późniejsze nie mają znaczenia. Nie ma też znaczenia miejsce zameldowania. Podatnik zameldowany w Nowym Dworze Mazowieckim, ale mieszkający 31 grudnia w innej miejscowości nie rozlicza się w nowodworskim urzędzie skarbowym. Informacje o miejscu zamieszkania wpisujemy w odpowiednich rubrykach formularz PIT-36, PIT-37 i innych.

PITY dostarczamy do urzędu skarbowego, który obejmuje swoim zasięgiem miejscowość, w której mieszkamy.

Małżonkowie mieszkający w odległych od siebie miejscowościach i rozliczający pity indywidualnie, składają deklaracje każdy w swoim urzędzie. Natomiast w przypadku wspólnego rozliczenia mają prawo wyboru urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania jednego z nich.

Osoby wyjeżdżające za granicę nie są zwolnione z obowiązku rozliczenia pit. W przypadku wyjazdu na stałe poza granice Polski przed 31 grudnia, podatnik składa deklarację roczną do urzędu, który był właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim obsługuje mieszkańców nie tylko jednego miasta, ale również okolicznych gmin. Do Urzędu skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim PITy 2016 złożą mieszkańcy gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Nasielsk, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki.

Sposoby składania zeznań do urzędu skarbowego

Złożenia deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim możemy dokonać na kilka sposobów.

Jednym z nich jest skorzystanie z portalu pitax.pl

Formularze możemy dostarczyć bezpośrednio do placówki urzędu pod adresem:

  1. Legionów 7

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Podatnik nie ma obowiązku dostarczania dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez niego osoba.

Przygotowując zeznanie do US wypełniamy gotowe druki pismem odręcznym lub na komputerze i drukujemy. Można to zrobić na przykład z programem PITax.pl Łatwe podatki, który pomoże nam prawidłowo wypełnienć wszystkie rodzaje deklaracji, odliczyć koszty, składki i podpowie, jak dokonać odliczeń z tytułu przysługujacych nam ulg. Program sam wygeneruje załączniki, które są wymagane razem z deklaracją. Z programem możemy rozliczać się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotna z dzieckiem.

Gotowe zeznania podatkowe możemy też wysłać na adres Urzędu Skarbowego

  1. Legionów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki pocztą w postaci listu poleconego lub przez firmę kurierską. Datą złożenia dokumentów wysłanych pocztą jest data stempla pocztowego. Natomiast wysyłając druki przez kuriera, trzeba pamiętać, że istotna jest data ich dostarczenia do urzędu.

Coraz więcej osób przesyła deklaracje podatkowe przez internet. Rozliczanie pit online ma wiele zalet. Aby rozliczyć pity elektronicznie wystarczy dostęp do komputera oraz połączenie internetowe. Możemy wypełnić i wysłać formularze o każdej porze dnia, we wszystkie dni tygodnia, z domu, z biura, z każdego miejsca z dostępem do internetu. Na stronach internetowych dostępne są darmowe programy, jak PITax.pl Łatwe podatki. Z programem wypełnianie pit jest bardzo łatwe. Program krok po kroku prowadzi przez wszystkie etapy wypełniania deklaracji PIT-28,PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT- 38, PIT-39 az do wysłania

do systemu e-Deklaracje. Podatnicy, dla których właściwym jest Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim, wybierają go z listy dostępnej w programie. Wypełnione i podpisane (podpisem elektronicznym w postaci danych autoryzujących) formularze wysyłane są do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez system e-Deklaracje, który sprawdza poprawność naszego zeznania i elektronicznego podpisu. Dokument który otrzyma z systemu status “200”, jest poprawnie dostarczony do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy online przesle urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które możemy wydrukować i przechowywać przez 5 lat.

Obowiązujące terminy

Niezależnie od tego, w jaki sposób kontaktujemy się z organami skarbowymi, istotne jest, aby PITY wpłynęły do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim ( tak samo jak do wszystkich urzędów w Polsce) w wyznaczonym ustawowo czasie.

Według zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. składamy do końca kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. W 2017 roku ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, mamy więc możliwość złożenia deklaracji w najbliższy dzień roboczy – 2 maja. Termin na złożenie PIT-28 mija już 31 stycznia.

Warto pamiętać o ustawowych terminach, gdyż za spóźnienie się ze złożeniem zeznania rocznego prawo podatkowe przewiduje kary pieniężne, a poza tym zostaną doliczone odsetki za zwłokę w przypadku zaległego podatku.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *