Facebook
Obozy i kolonie z programem profilaktycznym

2022-08-08 6:23:44

W ramach realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” środki z funduszu alkoholowego przeznaczane są na dofinansowanie wyjazdowej formy zagospodarowania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.


Głównym celem obozów i kolonii jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na zmiany społeczne u dzieci i młodzieży w postaci: ograniczenia występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych, zdobycia wiedzy dotyczącej mechanizmów powstawania uzależnień, wskazania skutków zażywania środków uzależniających oraz sposobów radzenia sobie z nimi, wykazania prawidłowej postawy wobec środków uzależniających – postawy asertywne i abstynenckie, jak rozpoznawać zagrożenia uzależnieniem i w odpowiedni sposób na nie reagować, a także umiejętnie szukać pomocy specjalistycznej w przypadku zagrożenia uzależnieniem, dokonywania wartościowych wyborów spędzania czasu wolnego, bez konieczności korzystania z używek,
Obozy i kolonie mają charakter integracyjny dla dzieci i młodzieży, zaś programy profilaktyki połączone są z  poznaniem aktywnych form spędzania czasu wolnego. Przeprowadzane są szkolenia sportowe np. treningi pilaki nożnej, zajęcia w zakresie samoobrony i sportów walki, co skutkuje poznaniem zasad zdrowej rywalizacji, promowaniem zdrowego stylu życia i korzyści z niego płynących. Obozy o charakterze harcersko – survivalowym uczą samodzielności, zaradności i wytrwałości.
Łączna liczba uczestników, która w latach ubiegłych skorzystała z wyjazdowej formy zagospodarowania czasu wolnego wyniosła ok. 650 osób.

Ośrodek Wsparcia znajdujący się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7,
zaprasza do korzystania z oferowanych form pomocy.
1. Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej:
● terapeuta uzależnień – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
● bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji
społecznej i socjalnej – informacje oraz zapisy pod numerem
telefonu 22 512-21-40
● psycholog rodzinny – bezpłatne porady i konsultacje
indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 795-621-255
● bezpłatne warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców
w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
– informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 600-226-968
2. Klub Senior+ – czynny zgodnie z harmonogramem 4h dziennie, od poniedziałku do piątku – informacje pod numerem telefonu 22 775 27 30 lub e-mail: klubseniora@opsndm.pl
Facebook: www.facebook/Klub-Senior-NDM.pl.
3. Wydawanie produktów żywnościowych pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 (na miejscu można także napić się ciepłej herbaty, ogrzać się, porozmawiać oraz skorzystać z internetu).
4. Magazyn z odzieżą dla obywateli Polski oraz Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, czynny:
– poniedziałek od 9:30 do 13:30
– środa 12:00 do 15:00
5. Grupa wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Grupa spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 13.30 w Ośrodku Wsparcia – informacje pod numerem telefonu 782-174-000.
6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, Nowy Dwór Mazowiecki, pokój nr 25.

Harmonogram dyżurów komisji dostępny jest na stronie:
www.nowydwormaz.pl w zakładce Pomoc Społeczna.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *