NOWY DWÓR. Żłobkowe kłopoty wciąż nie rozwiązane

2022-07-06 1:24:31

W poprzednich wydaniach Tygodnika pisaliśmy o trudnej sytuacji prywatnego żłobka „Kraina Żuczków”, któremu cofnięto dotację na prowadzenie placówki. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki z dnia na dzień musieli podjąć decyzję o pozostawieniu swoich dzieci w żłobku za dużo większą odpłatnością. Poniżej drukujemy w całości oświadczenie dyrekcji żłobka, które wpłynęło do naszej redakcji


W marcu tego roku ogromnym nakładem pracy wielu zaangażowanych ludzi a także ogromnym nakładem finansowym udało się nam przygotować lokal w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego do użytkowania w kategorii technicznej ZLII dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Lokal, który wcześniej był użytkowany jako szwalnia po generalnym remoncie stał się miejscem przyjaznym dzieciom – żłobkiem „Kraina żuczków”.
W marcu 2022 r. wystąpiliśmy również do Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wpis do rejestru żłobków. Ponieważ w Nowym Dworze Mazowieckim jest ogromny bark miejsc opieki dla dzieci najmłodszych i od 2017 roku nie została utworzona żadna nowa placówka (utworzenie takiej placówki jest bardzo trudne zarówno pod względem administracyjnym jak i technicznym) zainteresowanie ze strony mieszkańców było ogromne. Cala kadra żłobka wkłada ogromne serce i zaangażowanie w opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami powiatu nowodworskiego.
Żłobek „Kraina żuczków” w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w związku z tym współpracujemy z instytucją pośredniczącą jaką jest WUP w Warszawie. Współpraca z IP polega na tym, że okresowo składamy raporty, w których informujemy o podjętych działaniach i ich efektach, niestety droga administracyjna jest bardzo rozciągnięta w czasie co powoduje, że informacja zwrotna nie jest natychmiastowa.
Z końcem kwietnia 2022 r. otrzymaliśmy od IP pismo z wezwaniem do zwrotu całości środków otrzymanych w pierwszym etapie realizacji projektu co spowodowało, że prowadzenie placówki oświatowej bez pieniędzy stało się niemożliwe. Rodzice w ramach projektu pokrywali z własnych środków tylko niewielką część kosztów wyżywienia, rodzice płacili miesięcznie 330 zł co nie wystarczało nawet na pokrycie kosztu wyżywienia dzieci, gdyż stawka wyżywieniowa na rynku to obecnie 18 zł przy założeniu 20 dni w miesiącu to średni koszt 360 zł.
Po wielu rozmowach oraz pismach wyjaśniających kierowanych przez nas do WUP z prośba o cofnięcie decyzji o zwrocie środków i wydaniu nam zgody na kontynuacje projektu w ramach finasowania z EFS i braku odpowiedzi w tej sprawie byliśmy zmuszeni w maju 2022 r. poinformować uczestników o zawieszeniu projektu.
Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się rodzice uczestniczący w projekcie, którzy zostali przez nas poinformowani o barku finansowania pobytu dzieci w żłobku z EFS i konieczności wprowadzenia indywidualnej opłaty ponoszonej przez rodziców zaproponowaliśmy okres przejściowy bez opłat, który wydłużaliśmy dwukrotnie aż do 24 czerwca 2022 roku. Przez ten czas płaciliśmy za pobyt niespełna 25 dzieci w żłobku z własnych pieniędzy.
Niestety informowaliśmy rodziców wielokrotnie, że jeśli WUP w Warszawie nie podejmie decyzji o wznowieniu finansowania, to jesteśmy zmuszeni po 24 czerwca 2022 r. zaprzestać działalności, w której to my prywatnie ponosimy koszty opieki nad dziećmi w tym opłaty za najem lokalu, opłaty za prąd, wodę, gaz, pensje pracowników, koszty księgowe, środki czystości i wszystkie pozostałe koszty.
W dniu 24.06.2022 r. ponownie skontaktowaliśmy się telefonicznie z naszym opiekunem WUP w Warszawie celem uzyskania informacji jakie jest stanowisko IP w sprawie projektu, ale uzyskaliśmy tylko informację, że nadal nie ma żadnych decyzji i że ponaglanie z naszej strony IP w tej sprawie nie ma żadnego wpływu na termin podjęcia decyzji. W związku z tym dniu 24.06.2022 r. ponownie poinformowaliśmy wszystkich rodziców drogą mailową o powyższej sytuacji, z prośbą o deklarację każdego z rodziców czy od dnia 27.06.2022 r. zadeklarują chęć opieki nad dziećmi na warunkach specjalnych -upustowych przedstawionych wcześniej na spotkaniu z rodzicami.
Niestety do dnia 26 czerwca 2022 r. nie uzyskaliśmy deklaracji od rodziców i tym samym mieliśmy przekonanie, że w kolejnym dniu nie będziemy mieli dzieci w żłobku i z tego powodu odwołaliśmy pracę placówki w poniedziałek 27 czerwca 2022 r.. W dniu 27 czerwca otrzymaliśmy informację od rodziców o chęci podjęcia z nami współpracy na upustowych warunkach zaproponowanych przez nas i od 28.06.2022 r. żłobek znów prowadzi opiekę nad dziećmi. Mamy nadzieję, że IP czyli WUP w Warszawie nadal rozważa wznowienie projektu, gdyż byłoby to z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Z poważaniem, Agata Sieczka Dyrektor Żłobka”.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *