Facebook

NOWY DWÓR. Oddali hołd powstańcom

2017-01-27 11:18:11

W minioną niedzielę, 22 stycznia, w Modlinie Twierdzy odbyły się obchody 154 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Mieszkańcy pamiętali o bohaterach, których zabijano w pobliskiej cytadeli tylko za to, że pragnęli wolnej Polski.
To już druga rocznica pamiętnego zrywu, którą mieszkańcy miasta upamiętnili w Modlinie Twierdzy. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez parafię św. Barbary oraz władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego przy wsparciu Muzeum Kampanii Wrześniowej i firmy Konkret. Inicjatorką corocznych obchodów jest radna Agnieszka Kowalska. Oprócz niej obecni byli również: burmistrz miasta – Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski oraz radny powiatu nowodworskiego – Marcin Ozdarski. Na czele delegacji Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, przybyłej wraz z pocztem sztandarowym, stał dyrektor Zdzisław Szmytkowski. Na uroczystości obecni byli także rekonstruktorzy historyczni z garnizonu „Nowowilejka”, a przede wszystkim licznie zgromadzeni mieszkańcy Twierdzy oraz innych części miasta, pragnący złożyć hołd tym, którzy ich małą Ojczyznę uświęcili własną krwią.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kaplicy św. Barbary, koncelebrowana przez dziekana dekanatu zakroczymskiego – ks. kan. Andrzeja Redmera oraz proboszcza parafii św. Barbary – ks. kan. Janusza Nawrockiego, który wygłosił również kazanie, ukazujące, jak miłość do Boga i bliźniego splata się z miłością do Ojczyzny. Następnie odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu Arlety Lemańskiej
Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów i wspólna modlitwa w kapliczce straceń, znajdującej się w murach Twierdzy Modlin. W jej wnętrzu zebrani mogli również obejrzeć wystawę, ukazującą powstanie styczniowe w fotografii.

Tomasz Parciński
zdj. Sylwester Barton

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *