NOWY DWÓR. Od przedszkola pod górkę

2022-03-18 2:52:16

Od 1 marca rozpoczęły się rekrutacje do przedszkoli. Jak dowiedzieliśmy się od zawiedzionych rodziców, w Publicznym Przedszkolu nr 5 działającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na Osiedlu Młodych, nie ma naboru najmłodszych dzieci. Nie powstanie żadna grupa dla 3-latków


W rejonie miasta, gdzie przybywa najwięcej osiedli mieszkaniowych, przybywa również rodziców z małymi dziećmi. Decyzja organu prowadzącego o braku możliwości rekrutacji najmłodszych dzieci w I naborze może wzbudzać uzasadnione niezadowolenie rodziców.
To jest niedopuszczalne. Kto podjął taką decyzję i dlaczego dowiedzieliśmy się o niej dopiero w dniu, kiedy wystartował system rekrutacji? Moje starsze dziecko już chodzi do tego przedszkola i chciałabym, by w przyszłym roku szkolnym również kontynuowało edukację w przedszkolu na Osiedlu. Jesteśmy zadowoleni z opieki, dlatego miałam nadzieje, że uda się również, że młodszy syn znajdzie tam miejsce. Teraz się dowiaduję, że jest to niemożliwe i mogę posłać dziecko do przedszkola np. w centrum miasta – powiedziała naszej redakcji jedna z mam synka z rocznika 2019.
Na Osiedlu Młodych znajduję się również Przedszkole Bajkowy Dom, które od najbliższego roku szkolnego nie będzie już działać na zasadach przedszkola publicznego. To zapewne spowodowało, że duża część starszych dzieci trafi do grup w PP nr 5, a gmina ma obowiązek zapewnić kontynuację nauki dzieciom w publicznych placówkach przedszkolnych. Nie każdy z rodziców może sobie pozwolić na posyłanie dziecka do przedszkola, które staje się całkowicie prywatnym.

Rodzice się organizują – powstała petycja

Niezadowolenie rodziców jest tak duże, że postanowili porozumieć się, by razem działać i złożyć swój sprzeciw do Burmistrza Miasta, Jacka Kowalskiego. Powstała petycja, pod którą w ciągu zaledwie kilku godzin podpisało się 65 osób. Poniżej publikujemy treść petycji. Każdy kto zgadza się z jej treścią i chciałby potwierdzić ten fakt swoim podpisem może to zrobić na platformie Petycjeonline.com.

Treść petycji:

Jako rodzice 3-latków, dzieci urodzonych w 2019 roku jednoznacznie sprzeciwiamy się decyzji o nie utworzeniu w Publicznym Przedszkolu nr 5 przy ulicy Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oddziałów przedszkolnych dla 3-latków oraz postulujemy o zmianę decyzji Organu Samorządowego odnośnie tej decyzji.
Tak rodzice, jak również według naszej wiedzy pracownicy przedszkoli o takiej decyzji dowiedzieli się w dniu rekrutacji, tj. 1 marca 2022 roku. Mamy ogromny żal, że informacja ta nie została wcześniej zakomunikowana, co dałoby możliwość wcześniejszego podjęcia dyskusji na temat zmian w rozdziale miejsc w Przedszkolach Publicznych na terenie naszego miasta.
Wszyscy mamy świadomość o wielkości osiedli mieszkaniowych położonych po południowej stronie torów kolejowych, które w dużej mierze zamieszkują osoby młode, które posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, które w tym roku biorą udział w rekrutacji do Przedszkoli Publicznych.
Niedopuszczalną według nas decyzją jest zabranie nam możliwości umieszczenia 3-latków w Publicznym Przedszkolu nr 5 oraz przymus odwożenia wszystkich dzieci mieszkających na naszych osiedlach do przedszkoli znajdujących się w centrum miasta oraz w Starym Modlinie i Modlinie Twierdzy. Dla wielu z Nas tworzy to duży problem logistyczny spowodowany faktem pracy w miejscowościach ościennych czy Warszawie. Wiele z naszych dzieci posiada dziadków zamieszkałych na `południowych` osiedlach, których pomoc w odprowadzaniu dzieci do przedszkoli będzie niezbędna a odległość do dostępnych w tym momencie przedszkoli uniemożliwiać będzie skorzystanie z ich pomocy.
Bardzo mocno apelujemy o wzięcie pod uwagę naszych potrzeb i zmianę według nas skandalicznej decyzji o nie utworzeniu w roku szkolnym 2022/2023 oddziału 3-latków w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Prosimy o zmianę warunków rekrutacji do publicznych przedszkoli.


Rodzice.

W nagłośnienie problemu rodziców włączył się również radny Marcin Ozdarski.
Mieszkańców przybywa, miejsc w żłobkach i przedszkolach, niestety nie. Tak jest od lat. Sytuacja, gdy rodzice nie mają zagwarantowanego miejsca w przedszkolu jest dla mnie niedopuszczalna. Obecne władze samorządowe nie widzą w tym problemu, to przykre – skomentował Marcin Ozdarski. Obiecał rodzicom, że poprosi o wyjaśnienia i podejmie w tej sprawie stosowne interwencje.

Przedszkole nie jest z gumy, ale że zabraknie miejsc można było przewidzieć

Zgadzając się na tak dynamiczną rozbudowę Osiedla nr 9, można było założyć, że za chwilę zabraknie infrastruktury, choćby właśnie przedszkoli czy miejsc w szkołach po tej stronie miasta.
O rozbudowie przedszkola mówi się od ponad 10 lat. Jednak nie zrobiono do tej pory nic. Ktoś przecież odpowiada za prawidłowe weryfikacje i za decyzje takie a nie inne również. Dlatego trzeba głośno mówić, że nie zgadzamy się z tym i nie w takiej formie powinniśmy zostać poinformowani – pisze na forum Nowego Dworu jedna z internautek.
Przeglądając oferty nowodworskich przedszkoli w systemie dedykowanym do prowadzenia elektronicznej rekrutacji (www.ndm.formico.pl) widać, że w PP nr 3 „Słoneczna Kraina” brak jest miejsc w I turze naboru dla 4 i 5-latków.
Nasza redakcja również zwróciła się z zapytaniem do organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta o uzasadnienie decyzji, która zaskoczyła rodziców 3-latków.

Poprosiliśmy o uzasadnienie decyzji, pracowników Urzędu Miasta Nowy Dwór Maz. odpowiedzialnych za oświatę. Odpowiedź publikujemy w całości:

W odniesieniu do art. 153 ust. 2 mieliśmy obowiązek przyjęcia dzieci z przedszkoli niepublicznych tj. „Bajkowego Domu” w ilości 52 dzieci i „Nutki” 67 dzieci. W/w przedszkola niepubliczne funkcjonujące na zasadach publicznych w momencie rozpoczynania procesu rekrutacji nie mogły wziąć udziału w  naborze z uwagi na to, że umowa współpracy wynikająca z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022” kończy się z dniem 31 sierpnia 2022r. Na podstawie w/w konkursu Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” i Niepubliczne Przedszkole „Nutka” współpracowały na zasadach przedszkoli publicznych tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 z poźn. zm.) oraz Uchwałą nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego”. Powyższa zasada współpracy dawała rodzicom dzieci przyjętych do w/w przedszkoli złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 do przedszkoli publicznych dla, których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Powyższa sytuacja sprawiła, że po wprowadzeniu do systemu dzieci w ramach kontynuacji w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Młodzieżowej 1 pozostało niewiele miejsc do naboru. Na moment rozpoczęcia procesu rekrutacji było niemożliwe udostępnienie grupy dla dzieci 3-letnich. Biorąc pod uwagę, że w ofercie pozostałych publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta są wolne miejsca dla dzieci 3 – letnich została podjęta taka decyzja. Niemniej jednak w przypadku kiedy zaproponowana oferta w pozostałych przedszkolach będzie niewystarczająca, to w postępowaniu uzupełniającym zamierzamy uruchomić dodatkowy oddział na Osiedlu Młodych dla dzieci 3 -letnich – przekazał nam pisemne wyjaśnienie Jacek Gereluk Sekretarz Miasta Nowy Dwór Maz., który nadzoruje działalność placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

 

Rodzice zamieszkujący na Osiedlu Młodych nie chcą zgodzić się z taką decyzją. Podjęli działania i napisali petycję, która trafi na biurka włodarzy.

W obliczu napływu uchodźców z Ukrainy, zdecydowano o powiększeniu oddziałów przedszkolnych z 25 do 28 przedszkolaków. Czy w takiej sytuacji uda się utworzyć grupę dla najmłodszych dzieci w PP nr 5? Sprawie będziemy się przyglądać.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *