NOWY DWÓR MAZ. ZOR RP zorganizował prelekcję o Żołnierzach Wyklętychdla młodzieży

2023-03-12 9:10:04

1 marca 2023 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował dla młodzieży z nowodworskich szkół prelekcję o Żołnierzach Wyklętych

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 (pod opieką Marii Możdżyńskiej), z Zespołu Placówek Edukacyjnych (pod opieką dyrektor Justyny Paszkiewicz) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (pod opieką Teresy Stroińskiej – Macińskiej).
Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną przeprowadził prezes ZG ZOR RP – płk rez. Alfred Kabata przy współudziale Krzysztofa Borowskiego – dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
ZOR RP ponadto reprezentowali: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska – MacińskaWiesława Karczmarczyk.
Podczas prelekcji płk rez. Alfred Kabata przekazał młodzieży m.in., że „Żołnierze Wyklęci” byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ich działalność obejmuje lata 1944 – 1956. Władze komunistyczne nazywały ich bandami reakcyjnego podziemia.
Wyjaśnił, że określenie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.” Podkreślił, że Żołnierzy Wyklętych określa się także mianem Żołnierzy Niezłomnych, gdyż odnosi się to do cech ich charakteru.
Zaznaczył, ze na mocy ustawy przyjętej 3 lutego 2011 przez Sejm RP – 1 marca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nawiązuje do 1 marca 1951 r., kiedy to w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu uczestnikach antykomunistycznej konspiracji – członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Następnie omówił działalność kilkoro Żołnierzy Wyklętych: rtm. Witolda Pileckiego ps. „Witold”, mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” (ostatni Żołnierz Wyklęty – zginął 21.10.1963 r.) i Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

(k), fot.: Wiesława Karczmarczyk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *