NOWY DWÓR MAZ. Wręczenie nagród laureatom konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim

2022-07-05 1:40:30

28 czerwca 2022 r., podczas zakończenia roku szkolnego, połączonego z obchodami 18 lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim, wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej


Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył również Krzyżem Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) Elżbietę Gauzę – kierownik warsztatów. Przy wręczeniu nagród i krzyża Prezesowi ZG towarzyszyli ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.
Płk rez. Alfred Kabata z okazji obchodów 100lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dowód podziękowania za współpracę otrzymał wyhaftowany przez jedną z podopiecznych portret Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uczestnicy spotkania, wśród których byli m.in. Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski i Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego wysłuchali koncertu w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego.
A oto laureaci konkursu:
Kategoria literacka:
– I miejsce Sebastian Szymański
Kategoria techniczna:
– I miejsce Izabela Kozłowska
– II miejsce Tomasz Morawski
– II miejsce Adrian Górecki
Kategoria plastyczna:
– I miejsce Marzena Stroińska
– II miejsce Karina Nosarzewska
– III miejsce Maciej Wyka
Przewodnicząca jury: Ewa Dymska. Kierownik WTZ: Elżbieta Gauza.

(k)

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *