NOWY DWÓR MAZ. Uniwersytet III Wieku – rekrutacja trwa

2022-08-17 8:52:11

W obecnych czasach seniorzy chcą pozostać aktywni. Chcą realizować swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Dlatego zajęcia prowadzone przez Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Właśnie rozpoczyna się rekrutacja na I semestr w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja będzie prowadzona dla dwóch grup w dniach od 16.08 do 6.09 br. w dwóch lokalizacjach. Grupa Centrum, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Paderewskiego 22 (poniedziałki godz. 14.00 – 17.00, środy godz. 11.00 – 14.00 oraz piątki godz. 11.00 – 14.00 z wyłączeniem dni 29 i 31 sierpnia br.). Grupa Osiedle Młodych, w Klubie przy ul. Szarych Szeregów 2 (wtorki godz. 10.00-13.00, czwartki godz. 10.00 – 13.00 oraz piątki godz. 14.00 – 17.00).

Dla kogo, na jakich warunkach?

Członkiem NUTW może zostać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, zobowiąże się aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykładach, angażować się w działania podejmowane NUTW i nie jest członkiem innej grupy działającej w ramach UTW. Każdy musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych i udostępnienie wizerunku. Nowi członkowie zgłaszają się do rekrutacji poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, dotychczasowi członkowie poprzez zgłoszenie chęci kontynuacji uczestnictwa.

Opłata za semestr to koszt 100 zł. Dla osób, które ukończyły 80 rok życia opłata wynosi 50 zł. W ramach opłaty stałej członkowie mogą uczestniczyć w organizowanych wykładach stacjonarnych, zajęciach ruchowych, artystycznych, językowych, komputerowych, rękodzieła, terapeutycznych oraz kole literackim i klubie dyskusyjnym. Wszystkie zajęcia i aktywności wyjazdowe, wyjścia do kina, teatru, spotkania integracyjne będą dodatkowo płatne, o czym uczestnicy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Semestr rozpoczyna się 12.09. 2022 r. i trwa do 27.01.2023 r. z przerwą świąteczno-noworoczną pomiędzy 19.12.br. a 8.01.23.

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpocznie się 9.01.23 r. i potrwa do 27.01.2023 r.

Organizatorzy zapewniają, że dzięki bogatemu programowi planowanych zajęć, każdy znajdzie coś dla siebie, co może go zainteresować i zmotywować do wspólnego działania i spędzania czasu.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji oraz plan zajęć na pierwszy semestr można uzyskać osobiście podczas dyżurów rekrutacyjnych oraz na stronie internetowej www.nowodworskiutw.pl lub profilu facebook.com/nowodworskiutw

MM
fot.:
Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *