NOWY DWÓR MAZ. Społecznicy są wśród nas

2019-11-06 1:20:00

Jesteśmy miastem ludzi aktywnych. Taki wniosek nasuwa się po ostatnich konsultacjach społecznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta z organizacjami pozarządowymi

Od kilku lat jesienią odbywają się konsultacje społeczne, na które Urząd Miasta zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i fundacji działających na rzecz mieszkańców. Jest to obowiązek wynikający z ustawy, z którego samorządowcy chętnie korzystają, by poznać cele i potrzeby poszczególnych organizacji. Podczas spotkania toczy się dyskusja nad Programem Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami.

W tym roku w samym Programie nie nastąpiły istotne zmiany. Wszyscy zgodzili się z tym, że plan przygotowany przez przedstawicieli Miasta pokrywa się z ich potrzebami. Natomiast nastąpiły istotne zmiany personalne. Pan Mariusz Ziółkowski, dotychczas odpowiedzialny za współpracę z organizacjami został skierowany do innych obowiązków, a jego miejsce zajęła Pani Ewa Boczkowska – główny specjalista ds. społecznych. Osobą wspomagającą nadal pozostaje Pani Iwona Kuczera z Urzędu Miasta, dobrze znana i przyjazna wszystkim przedstawicielom NGO-sów.

Założenia Programu to przede wszystkim wspomaganie organizacji przy ich działaniach statutowych. Pomoc może mieć charakter finansowy i pozafinansowy (doradczy, organizacyjny itd.). Trzeba zaznaczyć, że kwota przeznaczona z budżetu miasta na pomoc organizacjom również nie uległa zmianie. Jest to kwota 600 000 zł, o którą mogą ubiegać się organizacje, startując w odpowiednich konkursach i przystępując do tzw. małych grantów.

Przedstawiciele mieli okazję powiedzieć kilka słów o swojej działalności, o sposobie realizacji celów statutowych i o tym, jak konkretna organizacja pomaga mieszkańcom.

Po raz pierwszy w konsultacjach uczestniczyło Stowarzyszenie “Nowy Duch Mam”, które organizuje spotkania dla młodych rodziców z małymi dziećmi. Przedstawicielki opowiedziały o swoich dotychczasowych osiągnięciach, o rozwoju grupy, ale też o problemach, z którymi idzie im się borykać na co dzień. Podczas spotkania byli obecni reprezentanci trzynastu lokalnych organizacji zaangażowanych w pomoc i rozwój na rzecz różnych środowisk społecznych naszych okolic.

Nowym pomysłem z uczestnikami podzieliła się jedna z lokalnych działaczek Pani Agnieszka Siwek ze Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki.

-Jest kilkanaście prężnych organizacji w naszym mieście. Z kilkoma z nich współpracuje nasze Stowarzyszenie i mamy bardzo dobre doświadczenia. Chciałabym z pomocą Urzędu Miasta zorganizować spotkanie dla nas wszystkich. Celem spotkania było by wzajemne poznanie się, zaprezentowanie swoich dotychczasowych działań, a co najważniejsze nawiązanie relacji między nami wszystkimi, porozmawianie o tym, gdzie możemy mieć wspólne pola do działania i w czym jest szansa uzupełniać się wzajemnie. Dobre praktyki warto powielać i wprowadzać, jeśli to będzie możliwe. Spotkanie mogło by odbyć się jeszcze przed końcem roku. O takiej możliwości poinformowałam wszystkich obecnych – powiedziała Pani Prezes.

Warto zadbać o wsparcie i pomoc w integrację osób, które mają w sobie pasję, chęć działania i wiele pomysłów na to, jak nasze miasto może być bardziej przyjazne dla każdego z mieszkańców.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *