NOWY DWÓR MAZ. Rozmawiali o zmianach na Osiedlu

2022-02-25 2:00:37

Czy uda się spełnić postulaty mieszkańców Osiedla nr 9? Radni i mieszkańcy zaprosili burmistrza w teren, by porozmawiać i wskazać najbardziej palące problemy


Granice Osiedla Nr 9 to teren, który wyznaczają ulice: Boczna, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Diamentowa, Dobra, Mała, Miła, Gen. J. P. Morawicza, Koralowa, Leśna (od ul. Małej do ul. Wojska Polskiego) Perłowa, Pogodna, Rubinowa, Szmaragdowa, Zielona.
W spotkaniu wzięli udział radna powiatowa Anna Małecka, radny miejski Tomasz Reginis, przewodniczący rady osiedla Robert Kanigowski oraz Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. – Oprowadziliśmy pana burmistrza po Osiedlu i omówiliśmy najważniejsze problemy, z jakimi muszą borykać się na co dzień mieszkańcy – powiedziała radna Anna Małecka.

Osiedle się rozwija, potrzebne są zmiany

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na utrudnieniach dla mieszkańców w związku z funkcjonowaniem Szkoły im. Alberta Einsteina, czyli korki na ul. Dębowej, nieprawidłowe parkowanie i brak miejsc postojowych. Radni podkreślili, że istnieje konieczność przebudowy ulicy Zielonej – jako istotnego łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicą Dębową i Małą. Mówiono też o podjęciu pilnych działań wobec inwestora pobliskiej budowy, aby zabezpieczyć i poprawić nawierzchnię wyjazdu przy ulicy Zielonej, dopilnowanie, aby nie wywożono błota na drogi publiczne.
Zwrócono uwagę, że istnieje potrzeba utworzeniu nowych terenów zielonych na Osiedlu, miejsc rekreacyjnych oraz zmodernizowania istniejących placów zabaw.

fot.: FB Anna Małecka

– Osobiście dopytałam pana burmistrza o budowę ulicy Zielonej, jakie są szanse, że ulica powstanie i kiedy? Zaproponowałam budowę ogrodzonego wybiegu dla psów na naszym Osiedlu (wskazałam miejsce pod wiaduktem na Leśnej) oraz dostawienie stołu do gry w ping-ponga na terenie istniejącej siłowni plenerowej – dodaje radna Małecka.

Burmistrz obiecał zmiany

Burmistrz Jacek Kowalski poinformował, że nadal poszukiwany jest wykonawca ul. Małej. – Prace projektowe poszerzymy o ul. Zieloną. Natomiast jest tutaj konieczne uregulowanie własności gruntów pod przebudowę drogi. Jeszcze w tym roku pojawią się nowe nasadzenia, które obejmą też ul. Dębową. Przy odpowiednich możliwościach finansowych zaaranżujemy mini park w rejonie projektowanego boiska – obiecał J. Kowalski.
Jednocześnie zapewnił, że służby miejskie zintensyfikują działania w obszarze prawidłowego parkowania i utrzymania dróg gminnych w czystości, głównie pod kątem odpadów budowlanych.
Wraz z mieszkańcami osiedla mamy nadzieje, że poczynione w terenie ustalenia przełożą się na poprawę jakości życia w dynamicznie rozwijającej się części miasta.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *