NOWY DWÓR MAZ. „Rażąco niskie ceny” za odbiór śmieci

2022-02-28 8:10:54

Pod koniec października ubiegłego roku został ogłoszony przez Urząd Miasta przetarg na zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu miasta. Do tej pory nie został rozstrzygnięty. Urzędnikom nie podobają się niskie ceny, które zaproponowali niektórzy oferenci


W dniu 29 listopada 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Swoje oferty złożyły cztery podmioty, w tym Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o., który swoje usługi wykonuje poprzez Miejski Zakład Oczyszczania.
– W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu NDM trwają prace komisji, oferty są badane pod kątem rażąco niskiej ceny – przekazała naszej redakcji Hanna Owocka Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.
Zapewne analizowane są przedłożone przez oferentów szczegóły dot. częstotliwości odbiorów, harmonogramy i ogólnej jakości wykonania usługi bacząc na różnicę w cenie od poszczególnych przedsiębiorstw. 40 procent wagi przypisano jakości oferowanych usług tj. częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w zabudowie wielorodzinnej. 60 procent wagi to cena.

4 oferty, z czego 3 „za niskie”

Budżet, który miasto przeznaczyło na usługę w bieżącym roku to kwota 10 008 000 zł brutto. Natomiast najniższa oferta, która spłynęła od firmy MS-Eko Sp. z o.o. z Warszawy opiewa na kwotę 8 391 600 zł. To ponad półtora miliona mniej niż włodarze zakładali wydać na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Drugą co do ceny ofertę przedstawiła firm RDF Sp z o.o. z Ostrołęki – 9 226 770 zł. Oferta, którą przedłożył Zakład Budynków Komunalnych w Nowym Dworze, opiewa na kwotę 9 979 200 zł. Za takie pieniądze MZO jest w stanie wykonać usługę odbioru odpadów przez cały rok. Najdroższa oferta spłynęła od firmy PGO Mazowsze i opiewa na kwotę 13 608 000 zł.

„Z wolnej ręki” śmieci odbiera MZO

Aby zachować płynność w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, do chwili obecnej zostały ogłoszone dwa zamówienia z tzw. wolnej ręki.
– W grudniu 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w styczniu 2022 roku”. 31 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, podwykonawca Miejski Zakład Oczyszczania – przekazała H. Owocka.
W styczniu 2022 r. zostało ogłoszone następne postępowanie, gdzie wykonawcą również jest lokalne MZO.
Sprawa wygląda mimo wszystko dziwnie. Od listopada trwa sprawdzanie ofert w – z pozoru – prostym do rozstrzygnięcia przetargu.
Co najważniejsze, póki co, śmieci odbierane są na bieżąco, nie ma w tej kwestii zaniechań i opóźnień. Czy mieszkańcom zostanie obniżona opłata w przypadku wyboru oferty najtańszej? O stawkach decyduje Rada Miasta i to radni ostatecznie są władni do podjęcia takiej decyzji. O finalnym rozstrzygnięciu przetargu będziemy informować.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *