NOWY DWÓR MAZ. Radny oświadcza. Burmistrz odpowiada

2020-09-22 11:37:54

Postać Pinokia kojarzona jest z kłamcą. Takim mianem na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta jeden z radnych określił Burmistrza Jacka Kowalskiego

Początek całej sprawy nastąpił w sierpniu podczas spotkania włodarza i radnych z mieszkańcami Twierdzy Modlin. To wtedy padły z ust burmistrza słowa, jakoby radny Marcin Ozdarski wstrzymywał prace komisji przetargowej na remont budynków komunalnych, który miał nie złożyć podpisu pod protokołem z posiedzenia oraz nie stawiać się na innych spotkaniach komisji. Radny publicznie zaprzeczył twierdząc, że wcale nie był zapraszany na inne posiedzenia. Sprawa znalazła swoje rozwinięcie w czasie posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 8 września br. Wtedy to radny Marcin Ozdarski podkreślił, że nie może przejść obojętnie wobec tego, co się odbyło podczas spotkania i wygłosił oświadczenie o następującej treści:

“W związku z wystąpieniem Pana Jacka Kowalskiego, Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podczas zebrania Zarządu Osiedla nr 6 w Modlinie Twierdzy w dniu 11 sierpnia 2020 roku, oświadczam, iż twierdzenia pana Jacka Kowalskiego w stosunku do mojej pracy w komisji przetargowej przy wyłonieniu wykonawcy robót w zakresie odnowy tkanki mieszkaniowej w obrębie Twierdzy Modlin są nieprawdziwe, kłamliwe oraz celowo wprowadziły opinię publiczną w błąd. Pan Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poinformował zebranych mieszkańców, iż rzekomo byłem wielokrotnie zapraszany na posiedzenia komisji przetargowej, do której zostałem powołany. Poinformował również, że pomimo, iż otrzymywałem zaproszenia drogą mailową nie brałem udziału w posiedzeniach. Stanowczo dementuję i stwierdzam, iż wypowiedzi Pana Jacka Kowalskiego Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mijają się z prawdą. Oświadczam, że otrzymałem jedno zaproszenie na posiedzenie, podczas którego dokonano otwarcia kopert. W posiedzenie prócz mnie i pozostałych członków komisji przetargowej uczestniczyli również radni Pani Mirosława Boroń i Pan Michał Świokło. Posiedzenie trwało kilkanaście minut, dokonano wyłącznie otwarcia ofert, po czym je zamknięto. Na zadane przeze mnie pytanie: czy komisja dokona w dniu dzisiejszym, to jest w dniu posiedzenia oceny złożonej dokumentacji, otrzymałem odpowiedź, że na tym etapie zostanie sporządzone wyłącznie zbiorcze zestawienie ofert i ewentualny wniosek do burmistrza miasta o zwiększenie środków na zadanie. Na zadane przeze mnie kolejne pytanie: czy komisja będzie kontynuowała pracę na kolejnych posiedzeniach, nikt nie odpowiedział. Oświadczam, iż uczestniczyłem wyłącznie w jednym posiedzeniu, bo tylko na jedno zostałem zaproszony. Nikt nie informował mnie o jakichkolwiek innych posiedzeniach, również roboczych. Nieprawdziwym twierdzeniem jest również to, że z powodu braku mojego podpisu pod protokołem nie można było zamknąć procedury przetargowej. Drodzy Państwo, informację o podpisaniu protokołu otrzymałem mailowo 23.07.2020 r. o godz. 15:33, a o godz. 15:04 na Biuletynie Informacji Publicznej było już zamieszczone ogłoszenie o kolejnej procedurze przetargowej. Zatem te twierdzenia są kłamliwe. Nie oczekuję przeprosin od pana burmistrza, ale uważam, że osoba piastująca nie powinna posługiwać się kłamstwem w życiu publicznym, tym bardziej, że ono pada na spotkaniu z mieszkańcami. Szanowni Państwo, w przyjętym bajkopisarstwie symbolem kłamstwa jest Pinokio. Zatem, prosiłbym, by przekazać Panu Burmistrzowi bajkę Pinokio. Niech to będzie symbol kłamstwa, jakiego się dopuścił. Drodzy Państwo, rozważam wejście na tryb sądowy“.

Radny Marcin Ozdarski złożył oświadczenie na piśmie. W czasie jego wygłaszania burmistrz Jacek Kowalski nie był już obecny na sali obrad z uwagi na inne obowiązki. Do sprawy odniósł się zastępca burmistrza, Janusz Mikuszewski, który określił wystąpienie radnego jako pełne ekspresji i mijające się z rzeczywistością. Po kilku dniach Burmistrz Jacek Kowalski postanowił odnieść się do sytuacji i wystosował oświadczenie, które publikujemy w całości:

“W nawiązaniu do oświadczenia wygłoszonego przez Radnego Pana Marcina Ozdarskiego podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 8 września 2020 roku uprzejmie informujemy:

– Pan Radny Marcin Ozdarski stwierdził, że Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wprowadził opinię publiczną w błąd podczas swojego wystąpienia na spotkaniu z mieszkańcami Modlina Twierdzy w dniu 11 sierpnia 2020 roku. Wprowadzenie w błąd polegać miało na wypowiedzi, że Pan Radny Ozdarski, jako członek komisji przetargowej zadania pn. “Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego – osiedle Modlin Twierdza” był wielokrotnie zapraszany na posiedzenie komisji.

Burmistrz powiedział także, że pomimo otrzymywania zaproszeń Pan Ozdarski nie brał udziału w posiedzeniach.

Radny Marcin Ozdarski w swoim oświadczeniu oznajmił, że wypowiedź Burmistrza jest kłamliwa i go obraża, ponieważ otrzymał jedno zaproszenie na posiedzenie komisji, podczas którego dokonano otwarcia kopert. Dodał także, że nikt nie informował go o jakichkolwiek posiedzeniach, również roboczych.

Mając na uwadze powyższe, informujemy:

1. Radny Marcin Ozdarski brał udział w jednym posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 17 lipca 2020 roku.

2. Na kolejne posiedzenie, które odbyło się 21 lipca 2020 roku o godz. 10:00 Pan Radny nie przybył. Zaproszenie zostało wysłane na wskazany przez zainteresowanego adres e-mail w dniu 20 lipca 2020 roku.

3. Elementem kończącym postępowanie przetargowe jest podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji. Pan Ozdarski do podpisania protokołu był zapraszany dwukrotnie: 23 lipca 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej, a po kilku dniach również telefonicznie. W rozmowie telefonicznej Pan Marcin Ozdarski stwierdził, że pojawi się i podpisze protokół w poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku. Dokument został podpisany 3 września 2020 roku, czyli po ponad 5 tygodniach od wysłania zaproszenia.

Z poważaniem, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski”

Czasy kampanii wyborczej do samorządów już dawno minęły, a obaj kontrkandydaci jakby o tym zapomnieli. Będziemy śledzić rozwój sprawy i informować na naszych łamach.

Red.

Comments

comments

1 komentarz

  1. Zbigniew odpowiedz

    Jakoś nie wierzę gościowi z długim nosem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *