NOWY DWÓR MAZ. Podzielili kasę na pomoc dzieciom i młodzieży

2022-02-17 1:29:23

W ramach realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2022 roku, rozdysponowano łącznie 343 tys. zł. Wsparcie z budżetu gminy otrzymało osiem organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży


Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, w podpisanym przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 10.02.2022 r. Zarządzeniu zostały ogłoszone wyniki konkursu.Na zadanie: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego” dotację w wysokości 100 tys. zł otrzymało Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. W ramach zadania TPD będzie prowadziło działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną w placówce opiekuńczej prowadzonej przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77a i ul. Szkolnej 3.
Ponadto na realizację środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w świetlicach środowiskowych środki w formie dotacji otrzymały:
Stowarzyszenie „Sztangielek”, z siedzibą przy ul. Baśki Murmańskiej 164, na zadanie: „Popołudnie ze Sztangielkiem 2022” – 60 000,00 zł;
Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, z siedzibą przy ul. Chemików 1a, tytuł zadania: „Twój ruch!” – program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w dobie pandemii. Edycja 2022 – 40 000,00 zł;
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1, z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, tytuł zadania: „Program wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1” – 35 000,00 zł;
Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej, z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15/26, tytuł zadania: „Profilaktyka i edukacja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży” – 35 000,00 zł;
Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS, z siedzibą przy ul. Bohaterów Modlina 40, tytuł zadania: „PoMOC” – punkt wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców – 28 500,00 zł;
Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego „Przemiana”, z siedzibą przy ul. Szkolnej 9, w Pomiechówku, tytuł zadania: „Zdrowa głowa” pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży – 30 000,00 zł;
Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2, w Nowym Dworze Mazowieckim, tytuł zadania: „Klub dla dzieci” – 15 000,00 zł.

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…