NOWY DWÓR MAZ. Obchody Święta Policji

2021-07-26 12:04:31

23 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości z okazji obchodów Święta Policji

Był to wyjątkowy dzień dla funkcjonariuszy nowodworskiej komendy. Uroczystość miała podniosły charakter, nie zabrakło słów uznania i podziękowań za trud pracy nowodworskich funkcjonariuszy.
Dowódca uroczystości, podkom. Wiesław Michałowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Panu młodszemu inspektorowi Rafałowi Trzaskoma.

Wprowadzony został poczet sztandarowy, w skład którego weszli: dowódca mł. asp. Paweł Konczewski, sztandarowy st. sierż. Dariusz Cywiński, asystujący st. post. Łukasz Kałapus.

Odegrany został hymn państwowy i podniesiono na maszt flagę państwową. W skład pocztu flagowego weszli: asp.sztab. Krzysztof Pietrucha, sierż. sztab. Szymon Szymański, sierż. sztab. Karolina Matusiak.

Uroczystość rozpoczął pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji Pan mł. insp. Rafał Trzaskoma. Podczas przemówienia Pan Komendant zwrócił uwagę na policyjną służbę w czasach pandemii, kiedy to na policjantów zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom za trud i serce włożone w codzienną służbę, życząc zdrowia oraz gratulując wszystkim awansowanym.

Wśród przybyłych na tę ważną dla wszystkich policjantów uroczystość wymienić należy Wicestarostę Nowodworskiego, Zastępcę Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, władze miejskie i gminne. W uroczystościach uczestniczyła również Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zaprzyjaźnione z nowodworską komendą służby mundurowe m.in. wojsko, straż graniczna, straż pożarna.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie awansów na wyższe stopnie policyjne.

Awans na młodszego inspektora policji otrzymał pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Pan Rafał Trzaskoma. Rozkaz mianowania został wręczony podczas uroczystości w Komendzie Stołecznej Policji.

Podczas apelu w nowodworskiej komendzie, z rąk pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Pana mł. insp. Rafała Trzaskoma awanse na wyższe stopnie odebrało 53 funkcjonariuszy.

Na stopień nadkomisarza- 1 policjant, asp. sztab.-7 policjantów, st.asp.-5 policjantów, asp.-7 policjantów, mł.asp.- 8 policjantów, sierż.sztab.- 14 policjantów, st.sierż.-5 policjantów, sierż.-5 policjantów, st.post.-1 policjant.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w asyście Naczelnika Wydziału Prewencji, w podziękowaniu za długoletnią służbę w nowodworskiej komendzie policji, wręczyli pamiątkową szablę oficerską, Panu inspektorowi Przemysławowi Sucheckiemu.

Uroczysty apel zakończył się wydaniem komendy przez podkomisarza Wiesława Michałowskiego do odprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie złożeniem meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji Panu młodszemu inspektorowi Rafałowi Trzaskoma.

st. asp. Joanna Wielocha

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *