NOWY DWÓR MAZ. Obchody imienin Marszałka J. Piłsudskiego

2022-03-25 12:25:28

18 marca 2022 r., w przeddzień imienin Józefa, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego


Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, po czym płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP powitał uczestników uroczystości oraz wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym stwierdził m.in.: 19 marca w II Rzeczypospolitej, cały naród obchodził imieniny ukochanego Marszałka. To dzień, który był pretekstem do złożenia hołdu i dowodów wdzięczności Józefowi Piłsudskiemu – wskrzesicielowi niepodległej Polski. (…) Śmierć Marszałka nie przerwała tradycji uroczystego obchodzenia Jego imienin. Nadal odbywały się uroczystości, akademie, apele. Szczególnie świętowano 19 marca w armii. (…) Po II wojnie światowej, pod rządami komunistów o Marszałku wspominano już tylko w podziemiu. Działalność piłsudczyków w kraju polegała głównie na krzewieniu idei niepodległościowej i podtrzymywaniu pamięci o Józefie Piłsudskim. Upadek komunizmu umożliwił powrót do pięknej tradycji świętowania imienin Marszałka.
Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.
W uroczystości wziął udział burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – Justyna Paszkiewicz, członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, harcerze z Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, przedstawiciele Straży Miejskiej, kombatanci i mieszkańcy miasta.
Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG ZOR RP, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Kazimierz Szczerbatko – członek ZG, Roman Kaczorowski – 98 – letni kombatant – Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego i Wiesława Karczmarczyk.
Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów, a poczty sztandarowe Szkoła Podstawowa nr 1, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oraz Hufiec ZHP.
Uroczystość zakończyło odegranie pieśni: My, Pierwsza Brygada.

(k),
fot.: Wiesława Karczmarczyk

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *