NOWY DWÓR MAZ. Jednostka OSP-RW włączona w krajowe struktury

2020-03-10 12:24:09

W sobotnie (7 marca) popołudnie miała miejsce uroczystość wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Modlina do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W uroczystości uczestniczyli Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Radosław Parapura, Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak, Burmistrz Jacek Kowalski oraz druhowie z jednostki i zaproszeni goście. Modlitwę w intencji strażaków odmówił ks. kan. Józef Zając. W apelu wziął udział również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podinsp. Marcin Stypiński oraz Komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Piotr Rogiński.

Uroczystość odbyła się równo 8 lat lat po tym jak 7 marca 2012 r. zawiązano stowarzyszenie, które zapoczątkowało działalność jednostki. Powstanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne to efekt pasji i zaangażowania jej pomysłodawców – Radka Rybaka, instruktora płetwonurkowania i Norberta Wysockiego, zawodowego strażaka i płetwonurka. W jednostce jest blisko 90 druhów z czego ponad 50 osób posiada kurs podstawowy strażaka oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wśród strażaków 27 to ratownicy wodni, a 12 to nurkowie.

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy rozpoczął swoje funkcjonowanie w roku 1995. Stanowi on integralną cześć bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Został stworzony w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Jednostka włączona do system musi spełniać szereg wymogów zarówno sprzętowych, lokalowych jak i w zakresie wyszkolenia osób. Gratulujemy Druhom z OSP RW i  życzymy dalszych sukcesów w ciężkiej strażackiej pracy!

MM / Foto: druhowi Daniel i Marek

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…