NOWY DWÓR MAZ. Jak się żyje władzy?

2022-08-09 3:30:38

Kto zarobił, a kto stracił na przestrzeni ostatnich dwóch trudnych, pandemicznych lat? Kto pożycza samochód od żony, a u kogo w rodzinie znajdują się dwa lub trzy auta? Kto zasiada w radach nadzorczych i tym samym zarabia spore pieniądze? Tego dowiecie się z oświadczeń majątkowych nowodworskich włodarzy


Co do zasady, nie lubimy zaglądać w czyjeś portfele, ale możemy to zrobić i tym razem sama lokalna władza sprowokowała nas do przeanalizowania oświadczeń majątkowych. Na ostatniej sesji Rady Miasta rządzący licytowali się kto jakim BMW jeździ, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. Pod lupę wzięliśmy kierownictwo Urzędu Miasta oraz członków Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Co roku wszyscy urzędnicy państwowi, kierownicy jednostek oraz radni miejscy składają oświadczenia majątkowe za poprzedni rok działając na podstawie obowiązku ujawnienia majątku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) My porównujemy stan majątków rządzących z roku 2020 do roku 2021 r.

Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta – na koniec 2020 roku na koncie burmistrza znajdowało się 140 000 zł. Przez rok stan środków wzrósł o 40 tys. zł. Poniekąd może to wynikać z faktu, że o prawie 50 tys. wzrosły roczne zarobki burmistrza ze stosunku pracy. W roku 2021 była to kwota 142 681,20 zł, a na koniec 2021 – 192 489,45 zł. Burmistrz również wynajmuje jedną ze swoich nieruchomości i pobierał za wynajem w roku 2020 – 7 tys. zł, a w roku kolejnym już 15 800 zł. Jak się okazuje, w mechanicznej stajni naszego włodarza zaszły spore zmiany. Żona pana burmistrza stała się fanką jednej marki. Jak jeszcze w roku 2020 w rodzinie był samochód Ford Fusion i BMW X1, tak w roku 2021 w garażu państwa Kowalskich stoją trzy BM-ki. BMW 320ix z 2018 r, BMW 328 ix z roku 2016 i wspomniane już BMW X1. Wszystkie są własnością małżonki burmistrza. Nic się natomiast nie zmieniło jeśli chodzi o nieruchomości. Burmistrz wraz z małżonką są posiadaczami domu o powierzchni 240 m² oraz działki o powierzchni 512 m², których wartość określono odpowiednio na 526 tys. zł. oraz 94 tys. zł. W posiadaniu rodziny znajduję się również drugi odziedziczony po rodzicach dom o powierzchni 241m² oraz działka o powierzchni 2544m² i 30 metrowy garaż, w których to nieruchomościach włodarz posiada udziały. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat burmistrz nie zaciągał kredytów.

Jacek Gereluk, Sekretarz Miasta – stan środków na koncie pana sekretarza może nie jest imponujący, ale co najmniej potroił się w ciągu analizowanego przez nas czasu. Na koniec 2020r. sekretarz posiadał na koncie 9 500 zł, a na koniec 2021 – 32 000 zł. J. Gereluk jest samodzielnym właścicielem mieszkania o powierzchni 46,9 m², którego wartość określił na 170 tys. zł. Wynagrodzenie za zajmowane stanowisko w roku 2020 wynosiło 194 608,48 zł, a w roku 2021 sekretarz zarobił 208 206,79 zł. Do tego pobierał wynagrodzenie za zasiadanie w radach nadzorczych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (przez cały 2020 i 2021) oraz do maja 2020r. w radzie Zarządu Budynków Komunalnych, a od maja 2020 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze. W roku 2020 za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w ww. instytucjach zarobił łącznie 82 065,94 zł, a w 2021 – 101 627,15 zł. W 2020r. do zarobków należy dodać kwotę 16 800 zł za najem. Tym samym pan sekretarz znalazł się na szczycie najlepiej zarabiających osób z naszej analizy.
Sekretarz spłaca dwa kredyty: hipoteczny i gotówkowy, gdzie na koniec 2021 r. zostało do spłaty odpowiednio 11 573,71 zł i 6599,22 zł.

Janusz Mikuszewski, Zastępca Burmistrza – wraz z żoną jest posiadaczem mieszkania o powierzchni 108 m², którego wartość szacuje na kwotę 650 000 zł. Stan konta zastępcy burmistrza na koniec 2020 r. wynosił 140 327 zł, a już rok później 165 593,70 zł oraz 200 USD i 873 Euro. Do pracy J. Mikuszewski jeździ rowerem, nie posiada samochodu. Nie zaciągał też kredytów.
Wynagrodzenie składa się z pensji za pracę oraz emerytury. W 2020 r. zastępca burmistrza osiągnął dochód na poziomie 229 287,96 zł, ale już rok później nieco mniej, bo 216 208,49 zł.

Anna Palczowska, Skarbnik Miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej jest tylko oświadczenie za 2020 rok i na tych danych będziemy się opierać. Na koncie pani skarbnik na koniec wspomnianego roku była kwota 9950,01 zł. Pensja za 2020 r. to 170 736,40 zł brutto i to jedyne źródło utrzymania. W posiadaniu pani skarbnik i jej małżonka znajduję się dom o powierzchni 115,09 m² o wartości 330 tys. zł. oraz mieszkanie o powierzchni 83,80 m² o wartości 230 tys. zł. Pierwsza nieruchomość nabyta na rynku wtórnym, druga od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Dodatkowo pani skarbnik posiada udziały w gospodarstwie rolnym 1/4 z 3,5ha oraz udział 1/24 z 2 tys. m² w gruncie rolnym.
Na koniec 2020 r. pani skarbnik miała dwa kredyty: hipoteczny na zakup domu i gotówkowy na zakup samochodu. W posiadaniu małżonków znajdują się dwa auta: Seat Arona z 2018 r. oraz Mercedes, rocznik 2006.

Rada Miejska

Krzysztof Bisialski, Przewodniczący Rady Miejskiej – jest prywatnym przedsiębiorcą. Z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku 2020 pan przewodniczący osiągnął 46 152,13 zł przychodu, a dochód określił na kwotę 13 928,28 zł. Rok później dochody z działalności niemal się podwoiły. Przychód 2021 r. to kwota 71 769,44 zł, a dochód 32 108,55 zł. Do tego dochodzi dieta radnego, która w roku 2020 wyniosła 23 620,32 zł, a w 2021 – 24 872,92 zł. Przewodniczący pobierał również świadczenie z ZUS w wysokości 17 938,79 zł w roku 2020 i 12 318,41 zł w roku następnym. Zgromadzone środki w 2020 r. to 77 220 zł, a na koniec 2021 kwota środków pieniężnych wzrosła do 98 000 zł.
W posiadaniu małżonków Bisialskich znajduję się dom o powierzchni 180 m² o wartości pół miliona zł oraz działka, na której znajduje się wspomniana nieruchomość o powierzchni 1033m². Wartość działki została określona na kwotę 21000 zł. Ponadto w skład majątku wchodzi działka rolna o powierzchni 1011 m², a jej wartości to 75 000 zł oraz dwa auta Ford Mondeo z 2008 r. i Toyota Verso, rocznik 2012. Pan Bisialski nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami kredytowymi.

Roman Biliński – w roku 2020 radny samodzielnie na odrębnym rachunku zaoszczędził środki w wysokości 43 722,73 zł i 600 Euro. Rok później stan rachunku radnego wyniósł 49 044,22 zł i 1000 Euro. W skład nieruchomości, którymi radny dysponuje odrębnie wchodzą: dom o powierzchni 46 m² o wartości określonej na poziomie 40 tys. zł., mieszkanie o powierzchni 38,22 m², wartości 140 000 zł oraz mieszkanie będące wspólnotą majątkową z żoną o powierzchni 65,74m², wartość 220 000 zł. Ponadto radny posiada działkę budowlaną i działkę rolną jako majątek odrębny, którego wartość szacuje łącznie na kwotę ok. 100 tys. zł. Pan Roman utrzymuje się z diety radnego, która w roku 2020 wyniosła 21 473,04 zł. a w roku 2021 – 22 475,12 zł oraz z wynajmu sprzętu sportowego, za który otrzymał w roku 2020 – 7200 zł, a rok później – 6000 zł. Ponadto pobierał wynagrodzenie za pracę w 2020 r. – 30 989,56 zł, a w 2021 – 33 750 zł. Jest posiadaczem wspomnianego sprzętu sportowego – wyposażenie siłowni, którego wartość szacuje na kwotę 40-45 tys. zł. W 2021 sprzedał domek letniskowy o wartości 15 tys. zł. Nie posiada samochodu, za to posiada kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, gdzie do spłaty na koniec poprzedniego roku pozostało około 15 tys. zł.

Mirosława Boroń – zgromadziła w 2020 roku środki w wysokości 22 596,76 zł. Niewiele zmienił się stan posiadania radnej rok później, gdzie zgromadzone środki określiła na kwotę 22621,77 zł. We wspólnocie majątkowej małżonków znajduję się prawie 60 metrowe mieszkanie, którego wartość radna szacuje na 260 tys. zł. W posiadaniu małżeństwa znajduję się też lokal użytkowy, 60 m² powierzchni, który przedstawia wartość 270 tys. zł. Pani Mirosława pobiera emeryturę, która na przestrzeni ostatnich dwóch lat nieznacznie wzrosła. W roku 2020 świadczenie zostało wypłacone w kwocie 21 272 zł, a rok później w kwocie 23 886 zł. Do przychodów należy doliczyć czynsz (najpewniej za lokal), który w obu latach wynosił po 12 000 zł. Dieta za pełnienie funkcji radnej oscyluje w kwocie ok. 18 tys. zł. Radna nie posiada innego majątku ruchomego o znacznej wartości, nie spłaca też żadnych kredytów.

Ryszard Brzeziński – nie zostało opublikowane zeznanie za rok 2021. Podajemy jedynie dane pochodzące z oświadczenia majątkowego na koniec 2020 roku. Radny zgromadził środki pieniężne w wysokości 66 tys. zł. Posiada wspólnie z żoną dom o powierzchni 64 m, którego wartość szacuje na 260 tys. zł oraz ziemię o powierzchni 1019 m², której wartość to 250 tys. zł. Wspólnie ze szwagrem są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego, gdzie swój udział radny oszacował na 30 tys. zł. W rodzinnym garażu znajdują się trzy pojazdy: Toyota Corolla z 2015 r, Skoda Octavia, rocznik 2006, stanowiąca współwłasność z synem i Toyota Yaris, której współwłaścicielką jest córka. Radny otrzymuje świadczenie rentowe, które w analizowanym roku wyniosło 15 439,85 zł oraz dietę radnego na poziomie 21 830,92 zł. Do dochodów radny ujawnił pobieraną przez żonę emeryturę, która w 2020 roku wyniosła nieco ponad 27 tys. zł.

Grażyna Brzozowska – wysokość zgromadzonych przez radną środków nieznacznie zmniejszyła się na przestrzeni analizowanych lat. Na koniec 2020 roku pani Grażyna posiadała 16 000 zł, a rok później oświadczyła, że posiada 15 000 zł. Radna nie ujawnia w swoim zeznaniu żadnych nieruchomości. Pobiera emeryturę, która w 2021 przekroczyła nieco ponad 50 tys. Do tego dietę radnej i przewodniczącej komisji, która w roku 2020 wynosiła 21 830,92 zł, a rok później 22 833 zł. Wspólnie z mężem posiadają Toyotę Avensis z 2009 roku i pozbyli się Opla Corsy, który już nie widnieje w zeznaniu za 2021 rok. Radna na koniec 2021 roku posiadała do spłaty kredyt gotówkowy w kwocie ok. 30 tys. zł.

Marek Ciesielski – ujawnia, że zgromadził w 2020 roku 20 tys. zł. Rok później posiadał zgromadzonych 25 tys. zł. W skład małżeńskiej wspólności majątkowej państwa Ciesielskich wchodzi dom o powierzchni 146 m² oraz działka o powierzchni 998m², których wartość została oszacowana w roku 2020 na 550 tys. zł. a rok później na 600 tys. zł. Za wykonywaną pracę zawodową radny otrzymał w 2020 r. – 33 901,08 zł. a rok później 39 837,69 zł. Z pracy wykonywanej na umowę zlecenie w roku 2020 radny uzyskał 464 zł. a w 2021 – 7 800 zł. Dieta radnego nieco wzrosła z 21 473,04 zł w roku 2020 do 22 475,12 w 2021r. Pan radny osiada auto Kia Ceed z 2008 roku. Nie jest zadłużony.

Wioletta Dylewska – prowadzi własną działalność gospodarczą, z której w 2020 r. osiągnęła przychód w wysokości 5280 zł, a dochód to tylko 194,63 zł. Nieco lepiej biznes rozwijał się w roku 2021, gdzie przychód radna określiła na poziomie 11 037,50 zł, z czego pozostało 6661,50 dochodu. Środki pieniężne na koniec 2021 r., które deklaruje radna to kwota 5000 zł. Wraz z małżonkiem radna jest współwłaścicielką domu o powierzchni 141,14 m², którego wartość szacuje na 492 tys. zł. oraz innej nieruchomości o powierzchni 31 m² o wartości 7573,11 zł. Radna pobiera dietę za zasiadanie w Radzie Miasta, której wysokość w roku 2021 wyniosła 22 475,12 i była wyższa o nieco ponad 1 tys. zł niż w roku 2020. Radna nie posiada samochodu i innych nieruchomości o znacznej wartości. Ma za to do spłaty kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich oraz trzy inne pożyczki, których kwotę na koniec roku 2021 określiła na ok. 100 tys. zł.

Monika Gluba-Stasiak – posiadała na koniec 2021 roku środki w wysokości nieco ponad 8 tys. zł. Jest samodzielną właścicielką mieszkania o powierzchni 105,8 m². W roku 2020 zarobiła 149 101,90 zł na stanowisku prezes kliniki medycznej, a rok później jej pensja nieznacznie wzrosła do kwoty 150 856,28 zł. Radna otrzymała w roku 2021 zaliczkę na poczet zysku w wysokości 75 tys. zł. Jak podaje radna w oświadczeniu, firma, w której posiada udziały w roku 2020 wypracowała 775 267,63 zł (przychodu bądź dochodu, nie jest to jednoznacznie określone). Rok później w firmie wypracowano 35 528,03, jak się można domyślać dochodu, ale też nie jest to jasno określone w oświadczeniu. Radna nie podała też wysokości pobieranych diet, jednak w rozmowie telefonicznej zapewniła nas, że będzie uzupełniać te informacje w swoim oświadczeniu.
Nie posiada na własność żadnego pojazdu o znacznej wartości. Jest obciążona dwoma kredytami na łączną kwotę ok. 250 tys. zł.

Agnieszka Kowalska – w roku 2020 stan oszczędności radnej wynosił nieco ponad 50 tys. zł. Rok później udało się pani Agnieszce zgromadzić środki w wysokości ponad 82 tys, zł. Radna posiada mieszkanie własnościowe, które jest jej wyłączną własnością o powierzchni 51,44 m², którego wartość określa na kwotę 210 tys. zł. Z umowy o pracę w 2020 roku radna zarobiła 77 633,79 zł, a w 2021 – 83 843,34 zł. Poza tym nieco ponad tysiąc złotych otrzymała na umowę zlecenie. Dieta radnej oscyluje w granicach 18 tys. zł zarówno w 2020 jak i 2021 r. Jest członkiem zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie w 2020 otrzymała wynagrodzenie w kwocie 600 zł. a rok później 200 zł. Nie posiada auta i kredytów do spłaty.

Agnieszka Kubiak-Falęcka – posiada 50 tys. zł zgromadzonych środków, których wysokość nie zmieniła się na przestrzeni analizowanych lat. We wspólnym majątku z mężem radna posiada mieszkanie o powierzchni 61,80 m², którego wartość określiła na kwotę 350 tys. zł. Jest też współwłaścicielką razem z matką mieszkania o powierzchni 38 m² o wartości 250 tys. zł. Wraz z mężem posiadają garaż, którego wartość wynosi 20 tys. zł. Wynagrodzenie pani Agnieszki za pracę zawodową w roku 2020 wyniosło 126 486,79 zł, a rok później 102 797,36 zł. Dieta radnej zarówno w roku 2020, jak i 2021 oscyluje w kwocie ok. 18 252 zł. Wraz z mężem posiada samochód Peugeot Partner, którego wartość określa na 25 tys. zł.
Obciążenia, które posiada radna to kredyt hipoteczny, gdzie na koniec 2021 pozostało do spłaty nieco ponad 160 tys. zł

Sławomir Michałowski – na koniec 2020 roku posiadał zgromadzone środki w wysokości 42 000 zł. Natomiast na koniec 2021 stan środków wynosił 14 000 zł. Radny jest w posiadaniu akcji, których wartości na koniec 2021 przekroczyła łącznie 55 tys. zł. Posiada wraz z żoną prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni nieco ponad 45m², którego wartość określił na kwotę 240 tys. zł. Jest też posiadaczem 1/6 udziału w innej nieruchomości, której wartość opiewa na kwotę 200 tys. zł. Pensja roczna z umowy o pracę za rok 2020 wyniosła 120 315, 66 zł, a w roku 2021 – 128 307, 49 zł. Dodatkowo w roku 2021 radny uzyskał inne dochody w kwocie 2977,72 zł. Posiada samochód m-ki Chrysler Pacyfica o wartości 12 500 zł. W roku 2020 miał do spłaty kredyt hipoteczny w kwocie 114 tys. zł. W roku 2021 radnemu udało się spłacić całkowicie swoje zobowiązanie.

Grażyna Nadrzycka – wraz z mężem zgromadziła w 2020 roku środki pieniężne w wysokości 120 000 zł oraz 14 000 USD. Rok później stan środków pieniężnych w polskiej walucie się nie zmienił, natomiast w oświadczeniu widnieje kwota 10 000 USD. We wspólnocie małżeńskiej radnej znajduje się dom o powierzchni 100 m², którego wartość na koniec 2021 r. radna określiła na kwotę 600 tys. zł. Ponadto jest właścicielem działki budowlanej o powierzchni 550 m² o wartości 20 000 zł. Radna w 2020 otrzymała wynagrodzenie za pracę w kwocie 77 053,04, a rok później, roczne wynagrodzenie pani Grażyny wyniosło 88 477,20 zł. Dieta radnej i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w roku 2020 wyniosła nieco ponad 21 tys. zł, a w roku kolejnym niewiele ponad 22 tys. zł. W roku 2020 radna wraz z mężem była w posiadaniu dwóch samochodów: Toyoty Avensis z 2007 r. i Opla Meriva, rocznik 2003, którego już nie ma w oświadczeniu za 2021 r. Radna nie spłaca żadnych kredytów.

Krystyna Nasiadka – radnej na przestrzeni analizowanych lat udało się powiększyć stan posiadania zgromadzonych środków. W 2020 pani Krystyna oświadczyła, że posiada nieco ponad 37 tys. zł, a rok później kwota wzrosła do 68 104,80 zł. Wraz z mężem posiadają mieszkanie o powierzchni 53,40 m², którego wartość radna oszacowała na kwotę 185 tys. zł. W skład majątku wchodzi też garaż o wartości 30 tys. zł. Pani Krystyna pobiera świadczenie emerytalne. W roku 2020 otrzymała z ZUS-u 51 308,62 zł emerytury a rok później 53 428,94 zł świadczenia. Jest też członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za działalność w tym organie pobrała w roku 2020 wynagrodzenie w kwocie nieco ponad 5 tys. zł, a w 2021 – 5760 zł. Dieta radnej w roku 2020 wyniosła 21 473,04 zł, a w roku 2021 – 22 475,12 zł. Radna w roku wyborczym 2020 była członkiem obwodowej komisji wyborczej, za co otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. Posiada samochód m-ki Kia Venga z 2016 r. Nie jest obciążona spłatą kredytów.

Marcin Ozdarski – zadeklarował, że w roku 2020 posiadał 218 237,53 zł środków zgromadzonych na koncie bankowym oraz 5000 środków w gotówce. Rok później stan środków radnego na koniec grudnia wyniósł 115 222,38 zł. Radny jest właścicielem dwóch mieszkań. Nie określił, czy jest to jego własność odrębna czy małżeńska. Oba mieszkania mają powierzchnię nieco ponad 52 m². Ich łączna wartość została określona na kwotę ok. 450 tys. zł. W roku 2020 radny pobierał wynagrodzenie z powołania na funkcję dyrektora placówki medycznej w Płońsku w wysokości nieco ponad 130 tys. zł. Dodatkowo w skład jego wynagrodzenia wchodziły inne składniki. Jak wiadomo, pan Marcin jest lekarzem i jak niemal każdy lekarz ma wyjątkowo trudny do odczytania charakter pisma. Dlatego do końca nie jesteśmy pewni jakie kwoty zawiera jego oświadczenie majątkowe. To co udało nam się rozszyfrować to dieta radnego na poziomie 17 035,91 zł w roku 2020 i 16 408,12 zł w roku 2021. Ponadto radny prowadzi własną działalność gospodarczą, z której w roku 2020 uzyskał 53 737,50 zł przychodu, a w roku 2021 – 23 629,71 zł dochodu. Ponadto w roku 2021 radny uzyskał wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 134 483,45 zł i z umowy zlecenia 37 753,20 zł. Radny posiada trzy auta: Kia Sorento z 2016 roku, Kia Sportage z 2020 i najnowszy BMW X5 z roku 2021. Radny posiada do spłaty dwa kredyty, gdzie na koniec 2021r. zostało do spłaty łącznie ok. 360 tys. zł oraz leasing na najnowszy samochód.

Justyna Paszkiewicz – brak w BIP oświadczenia za 2021 rok. W roku 2020 radna posiadała 40 tys. zł zgromadzonych środków. Jest wraz z mężem współwłaścicielką mieszkania oraz garażu. Wartość tych nieruchomości określiła na łączną kwotę ok. 240 tys. zł. Zarobki z umowy o pracę wyniosły 112 597,28 zł, do tego radna pobierała diety w kwocie 19 647,84 zł. Posiada kredyt samochodowy, gdzie na koniec 2020 roku zostało do spłaty ok. 100 tys. zł. Jest właścicielką Kia Carens z 2018 roku.

Jerzy Plackowski – radnemu udało się zgromadzić pokaźną kwotę środków w kwocie ponad 160 tys. zł w roku 2020. Rok później zasób konta radnego wyniósł ponad 237 tys. zł. Radny wraz z żoną posiada dom o powierzchni 141 m², którego wartość na koniec 2021 roku określił na kwotę 800 tys. zł. Ponadto posiada pawilon handlowy postawiony na dzierżawionej działce oraz jest w posiadaniu działki 6000 m², której wartości określił na poziomie 70 tys. zł. Pan radny jest emerytem, nie ujawnił jednak wysokości świadczenia, które pobierał zarówno za rok 2020, jak i 2021. Dieta radnego w roku 2020 wyniosła 21 473,04 zł, a rok później 22 475,12 zł. Radny jest posiadaczem samochodu m-ki Volvo XC 60 z roku 2019. Nie posiada do spłaty żadnych zobowiązań.

Tomasz Reginis – w roku 2020 radny nie posiadał żadnych zgromadzonych środków. Na koniec 2021 udało mu się zgromadzić kwotę 7 tys. zł., którą zadeklarował w swoim oświadczeniu majątkowym. Jest wraz z żoną właścicielem mieszkania o wartości 430 tys. zł oraz posiada własnościowe prawo do lokalu o powierzchni ok. 53 m², którego wartość określił na kwotę 230 tys. zł. Z umowy o pracę radnemu wypłacono uposażenie w wysokości nieco ponad 60 tys. zł w roku 2020 i ok. 71 tys. zł w roku 2021. Ponadto radny uzyskał dochód z umowy zlecenia w kwocie ok. 3 tys. zł zarówno w 2020, jak i 2021. Jest ewidentnie przywiązany do jednej marki samochodu. W 2020 roku posiadał dwa Fordy Mondeo; jeden z 2005, drugi z 2012 roku, których w kolejnym roku się pozbył. W 2021 stał się posiadaczem nowego auta tej samej marki i modelu z rocznika 2020. Posada do spłaty kredyt na zakup mieszkania i pożyczkę gotówkową.

Beata Rusek – jest wraz z mężem właścicielką domu o powierzchni 113 m², którego wartość szacuje na kwotę 600 tys. zł. Na koniec 2021 posiadała ponad 2 tys. zł zgromadzonych środków w polskiej walucie i niewielkie oszczędności w walutach obcych. Pani Beata otrzymuje wynagrodzenie za pracę zawodowa; i tak w roku 2020 zarobiła 100 411,80 zł, a rok później 103 133,33 zł. Dodatkowy dochód osiągnęła z pracy na umowę zlecenie. Dieta radnej oscyluje na poziomie ok. 18 tys. zł rocznie. Pani Beata jest posiadaczką Seata Toledo z roku 2005. Ma do spłaty kredyt hipoteczny oraz skorzystała z limitu kredytowego na kwotę ok. 28 tys. zł.

Angelika Sosińska – zgromadzone przez radną środki to ok. 20 tys. zł. Zarówno w 2020 jak i 2021 roku. W 2021 roku radna nie osiągała innych dochodów poza dietą radnej, która wyniosła 18 252 zł. W 2021 pani Angelika otrzymała wynagrodzenie z zatrudnienia w kwocie 58 874,14 zł oraz dietę radnej w wysokości rocznej 18 753,16 zł. Radna wraz z mężem jest w posiadaniu mieszkania o wartości 180 tys. zł oraz garażu oszacowanego na wartość 15 tys. zł. Małżonkowie posiadają dwa auta: Opel Insignia oraz Citroen C5, których łączną wartość radna określiła na kwotę 37 tys. zł. Małżonkowie spłacają razem kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach szwajcarskich.

Michał Świokło – na koniec 2020 roku zgromadził środki w wysokości 15 tys. zł, a na koniec 2021 określił wysokość posiadanych środków na kwotę 20 tys. zł. Wraz z żoną są posiadaczami nieruchomości w postaci mieszkania i garażu. Wartość nieruchomości łącznie opiewa na kwotę około 307 tys. zł. Z pracy zawodowej radny osiągnął dochody w wysokości ok. 84 tys. zł w roku 2020 i nieco ponad 104 tys. zł w roku 2021. Pobiera dietę radnego, która wynosi nieco ponad 18 tys. zł rocznie. Nie posiada auta o znacznej wartości, ani nie spłaca żadnych kredytów czy pożyczek.

Adrian Zaremba – na koniec 2021 zgromadził środki pieniężne w wysokości 15 tys. zł. Na koniec roku 2020 posiadał 6 tys. zł zgromadzonych środków. Radny posiada mieszkanie o powierzchni 56 m², którego jest jedynym właścicielem oraz samochód m-ki BMW X1 z 2018 roku. W 2020 roku radny osiągnął dochody z różnych źródeł na poziomie ok. 46 tys. zł. Rok później dochody radnego, również z różnych źródeł wyniosły ok. 50 tys. zł. Dieta, którą pobierał radny w roku 2020 wyniosła 19 385,76 zł, a rok później 20 077,32 zł. Pan Adrian ma do spłaty dwa zobowiązania na łączną kwotę ok. 300 tys. zł.

Przygotowując niniejszy tekst korzystaliśmy z danych z oświadczeń majątkowych udostępnionych na stronach BIP Nowy Dwór Mazowiecki.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *