NOWY DWÓR MAZ. Co z podopiecznymi OPS-u?

2020-04-16 1:27:56

Do naszej redakcji zwrócił się czytelnik z prośbą o wyjaśnienie funkcjonowania pomocy dla najbiedniejszych mieszkańców Nowego Dworu Maz.

Z informacji przesłanych przez czytelnika wynika, że niewielka grupa ludzi dostanie paczki. “Są to podopieczni którzy są w grupie tych, co jedzą obiady w barze PRL-EK w Nowym Dworze Mazowieckim. Co natomiast z ludźmi, którzy z różnych względów zrezygnowali z tych obiadów? Przecież jest grupa ludzi, która od stycznia br. Pisze pisma do dyrektora MOPS do burmistrza Nowego Dworu Maz. o powrót obiadów na stołówkę” – pyta czytelnik. Zwraca również uwagę, że w czasie pandemii nie są przeprowadzane nawet wywiady środowiskowe. Nie ma zatem szans nawet na zasiłki celowe.

Z prośbą o wyjaśnienie zwróciliśmy się do nowodworskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

-W dniu 8 kwietnia odbyło się wydawanie paczek żywnościowych dla osób korzystających ze stałej formy pomocy rzeczowej w postaci ciepłego posiłku (osoby niepełnosprawne, starsze, niesamodzielne). Łącznie zostało przygotowanych 76 paczek. Następnego, czyli 9 kwietnia br. wydawane były paczki żywnościowe dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych, którym posiłki opłaca OPS. W obecnej sytuacji uczniowie nie mogą korzystać z posiłków dlatego też paczki te zostaną przygotowane zamiennie (104 paczki). W miarę możliwości paczki będą wydawane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak do osób które mają problemy z poruszaniem się paczki zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów – poinformował OPS w Nowym Dworze Maz.

Co jednak z wydawaniem paczek w kwietniu?

-Z chwilą otrzymania informacji z PCK o terminie wydawania produktów żywnościowych w miesiącu kwietniu niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie klientów oraz podejmiemy wspólną decyzję o sposobie dystrybucji żywności. Informujemy, iż na obecny stan prawny nie ma możliwości przywrócenia funkcjonowania stołówki przy OPS – czytamy w odpowiedzi od OPS-u.

Jak wygląda w takim razie bieżące funkcjonowanie OPS-u tj. przyznawanie świadczeń?

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznanie świadczeń w szczególności u osób i rodzin, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga się przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej może nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz na podstawie dokumentów i oświadczeń (m.in. zaświadczenie o osiąganych zarobkach, zaświadczenie lub aktualna decyzja z ZUS, KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy itp). Przy wejściu do OPS znajduje się urna z możliwością przekazywania dokumentów w przypadku ubiegania się o pomoc społeczną, celem ich dalszego rozpatrzenia – czytamy w odpowiedzi od OPS-u.

Ewa Gruszka

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…