NOWY DWÓR. Kościół w ruinie

2020-02-23 10:18:42

Za sprawą opublikowanych w internecie zdjęć, które przedstawiają obecny stan wnętrza kościoła św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim rozgorzała wśród mieszkańców gorąca dyskusja nt. zniszczeń zabytkowego obiektu

Przypominamy, że kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest budowlą klasycystyczną, murowaną z cegły, otynkowaną, którego budowę ukończono w 1792 r. Kościół był kilkakrotnie remontowany, a ostatecznie zamknięty na początku obecnego wieku. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta: “Ołtarz główny przedstawia Ukrzyżowanie wykonane na przełomie XIX i XX w. W prawym ołtarzu bocznym w polu głównym obraz św. Michała Archanioła (kopia wg Guido Reniego, malował rzekomo Józef Buchbinder w drugiej połowie XIX w.), w zwieńczeniu św. Izydor z widokiem kościoła w Nowym Dworze XVIII/XIX w. W lewym ołtarzu, w polu głównym, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z połowy XIX w., w zwieńczeniu obraz św. Stanisława bpa z przełomu XVIII/XIX w. W kościele znajdują się obrazy z przełomu XVII/XVIII w.; młodzieńczy Chrystus z symbolami zapowiadającymi mękę oraz z drugiej połowy XIX w. obrazy ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza.”

Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej na pytanie radnej Wioletty Dylewskiej w przedmiocie współpracy władz miasta z parafią w zakresie remontu kościoła, burmistrz Jacek Kowalski odniósł się do tej kwestii.

Oczywiście na początku jest rozdział kościoła od państwa, więc my tu ingerować w kościelne kwestie nie możemy, ale jednocześnie jest to najstarszy budynek w mieście i obiekt wpisany do rejestru zabytków, w związku z tym podlega naszemu zainteresowaniu jak najbardziej (…) Jeśli chodzi o współpracę bieżącą to jeszcze z poprzednim proboszczem realizowaliśmy wspólnie projekt, w którym byliśmy partnerem.

Przypominamy, że w konsekwencji wniosku, który został przygotowany przez pracowników urzędu parafia uzyskała dofinansowanie, z którego została wykona termoizolacja budynku, elewacja zewnętrzna, odgrzybianie, naprawa fundamentów. Trzeba przyznać, że budynek z zewnątrz prezentuję się okazale i przy odpowiednim wieczornym oświetleniu (które jest finansowane przez miasto) może cieszyć oczy mieszkańców i turystów. Dużo gorzej wygląda sytuacja wewnątrz kościoła. Widać to wyraźnie na zdjęciach, które zostały opublikowane na profilu pasjonata naszej lokalnej historii “KaloNDM”.  Zdjęcia zrobione w styczniu bieżącego roku przez chcącego zachować anonimowość autora pokazują opłakany stan techniczny wnętrza kościoła. Rozebrany ołtarz, puste nawy, brak obrazów zdobień i malowideł, wszędzie porozrzucane materiały budowlane i stare śmieci. Trudno stwierdzić też co stało się z historycznymi obrazami, gdzie się znajdują, czy zostały poddane pracom konserwatorskim i czy wrócą kiedyś na swoje dawne miejsce.

Warto dodać, że na sesji miejskiej burmistrz informował, że do końca lutego br. trwa nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z przyczyn formalnych miasto nie może być stroną w naborze, ale zaproponowano parafii merytoryczną pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Czy wniosek zostanie złożony i narodzi się szansa na ratowanie naszego lokalnego dziedzictwa? O to będziemy pytać i informować o uzyskanych odpowiedziach.

Wnętrze kościoła. Styczeń 2020 / fot. facebook KaloNDM

Obecny stan ołtarza głównego / fot. facebook KaloNDM

Zdjęcie przedstawiające ołtarz po renowacji w 2013 roku i obecnie / fot. facebook KaloNDM

MM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *