NOWY DWÓR. Kościół tylko z zewnątrz wygląda dobrze

2021-06-08 11:53:54

Mało kto wie, w jakim stanie są wnętrza zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontrola przeprowadzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie stwierdziła uchybień w zabezpieczeniu mienia ruchomego. Stan murów pozostawia wiele do życzenia

Do sprawy wracamy po kilku miesiącach oczekiwania na informację z MWKZ z Warszawy, który na podstawie naszej interwencji zarządził i przeprowadził kontrolę w świątyni.

Co ustalili konserwatorzy?

“Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących wyposażenia kościoła parafialnego pw. Świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim NR REJESTRU B-233, została przeprowadzona w dniu 16.02.2021 r. W ramach czynności kontrolnych dokonano wstępu na teren nieruchomości i przeprowadzono ocenę stanu zachowania oraz zabezpieczenia zabytku. Zakres kontroli zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: ocena stanu zachowania i zabezpieczenia zabytku, sprawdzenie zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytku, sprawdzenie dokumentacji związanej z zabytkami” – czytamy w korespondencji skierowanej do naszej redakcji przez Patrycję Szober – Zajączkowską,  głównego specjalistę ds. zabytków ruchomych i wywozu w biurze MWKS.

Jak dowiedzieliśmy się w rozmowie, kontrola była zapowiedziana i uzgodniona z księdzem proboszczem. Podczas czynności kontrolnych nie ujawniono żadnych uchybień w stosunku do zastosowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszystkie zabytki ruchome, które zostały zdemontowane z wnętrza kościoła są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone.

Wnętrze do kapitalnego remontu

Tymczasem na profilu facebookowym poświęconym nowodworskiej historii Kalo NDM zostały opublikowane zdjęcia z wnętrza świątyni, na których widać, że ostatnio nastąpiły nieznaczne zmiany. Uprzątnięty został bałagan, który jeszcze w tamtym roku panował w kościele. Ławki i inne drewniane elementy zostały przykryte folią. Również posadzka została zabezpieczona materiałem. Czy jest to efekt spodziewanej kontroli, czy może nakaz urzędników z biura konserwatora – na to pytanie nie znamy odpowiedzi.

Obecny stan ołtarza w kościele. Żródło: FB Kalo NDM

Obecny stan ołtarza w kościele. Żródło: FB Kalo NDM

Wnętrze kościoła – maj 2021. Źródło: FB Kalo NDM

Wiemy natomiast, że na przestrzeni ostatnich kilku lat administracja kościoła nie starała się o to, by pozyskać jakiekolwiek środki zewnętrzne dostępne dla tego typów obiektów z przeznaczeniem na ich renowacje. Fundusze na wsparcie remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków corocznie przyznaje np. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu na ratowanie dziedzictwa kulturowego regionu (maksymalna wysokość dofinansowania 200 tys. zł). Są też możliwe do pozyskania dotacje ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na rok obecny nabory wniosków już się zakończyły. Podobnie jak w latach ubiegłych, na listach beneficjentów nie ma nowodworskiego kościoła.

Sami parafianie poprzez swoje datki nie udźwigną ciężaru kosztownego remontu, który musi zostać przeprowadzony pod okiem konserwatora zabytków. Wiele osób w swoich komentarzach pod opublikowanymi zdjęciami wyraża swoje zdziwienie, a wręcz oburzenie, że kościół związany z ich najpiękniejszymi wspomnieniami z przeszłości obecnie tak wygląda. Sugerują, że może warto zawiązać ściślejszą współpracę z władzami miasta, które z powodzeniem poruszają się w gąszczu przepisów związanych z pozyskiwaniem środków na różnego rodzaju projekty. Jako przykład można podać prowadzony obecnie remont Garnizonowego Klubu Oficerskiego w Twierdzy Modlin, na którego fundusze w większości pochodzą z dotacji. Dlaczego do tej pory nie starano się pozyskać pieniędzy z funduszy zewnętrznych na wyremontowanie zabytkowego kościoła? Takie wyjaśnienie należy się parafianom i mieszkańcom miasta zatroskanym o obecny stan świątyni.

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *