Facebook

NOWY DWÓR. Kościół pod lupą konserwatora

2020-12-07 7:48:40

Na początku bieżącego roku w internecie opublikowane zostały zdjęcia wnętrza kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, które mogły wskazywać na nienależytą dbałość o jeden z najstarszych zabytków w mieście. Wszystko wskazuje na to, że sprawę już niebawem uda się wyjaśnić do końca

O tym jak wyglądają wnętrza zabytkowego kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków informowaliśmy w 8. numerze Tygodnika Nowodworskie w lutym bieżącego roku. Wtedy też zwróciliśmy się z zapytaniem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy urzędnikom znany jest stan techniczny wnętrza świątyni oraz czy posiadają wiedzę w jaki sposób zabezpieczone są elementy wyposażenia kościoła.

Konserwator odpowiada

„Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuję, że kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim uznany jest za zabytek decyzją z dnia 15.01.1958 roku (nr rej. 1068/117), zaś jego wyposażenie wpisane jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 17.09.1970 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr rej. B-233. W skład zabytkowego wyposażenia wchodzą m.in.: chrzcielnica z XIX w., obrazy XVIII wieczne, ołtarz główny z Grupą Ukrzyżowania, ołtarz boczny z końca XVIII w., ornaty, relikwiarz, trybularz, żyrandol z pocz. XIX wieku. Należy zaznaczyć, że już od dłuższego czasu nie były wykonywane żadne prace we wnętrzu kościoła. 21.05.2010 roku Ksiądz Proboszcz dostał od MWKZ zalecenia konserwatorskie dotyczące remontu wnętrza kościoła i wyposażenia; 21.07.2010 została wydana decyzja pozwalająca na wykonanie badań stratygraficznych wnętrza (badania mają na celu ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych oraz określenie stanu zachowania zabytku dla opracowania diagnozy, przygotowania projektu i programu prac konserwatorskich lub restauratorskich – przyp. redakcji). W 2013 roku Ksiądz Proboszcz składał wniosek do MWKZ o dotację na konserwację ołtarza głównego” – informuje pani Ewa Kalnoj-Ziajkowska, zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stanowisko Księdza Proboszcza

Podczas rozmowy telefonicznej z obecnym księdzem proboszczem parafii ks. kan. Andrzejem Kwiatkowskim usłyszeliśmy, że nie ma mowy o żadnej dewastacji wnętrza kościoła. Kilka lat temu budynek został zabezpieczony z zewnątrz. Ściany były odwodnione, odsolone i wykonano nową elewację. Natomiast środek został przygotowany do generalnego remontu, dlatego wszystkie cenne i zabytkowe elementy, które wymienia konserwator zostały pozdejmowane i zabezpieczone.

-Żeby przystąpić do remontu wnętrza trzeba je najpierw przygotować. Dlatego tak, a nie inaczej wygląda teraz kościół. Owszem trwa to już dość długo, ponieważ muszę kompleksowo przygotować się do złożenia wniosku na dofinansowanie, który ze wstępnych szacunków może opiewać na kwotę ok. 5 mln zł. Chcielibyśmy wymienić całą instalację elektryczną, co wiąże się z ingerencją w tynki. Udało mi się uzgodnić z konserwatorem sposób modernizacji sufitu, który pod warstwami farby i tynku jest podbity trzciną i to będziemy zmienić przy użyciu materiałów obecnej technologii. W naszym zainteresowaniu leży też wymiana systemu ogrzewania. W tej chwili budynek jest całkowicie odłączony od ogrzewania, co jest uzasadnione ponieważ zmiany temperatur nie czynią dobrze starym murom. Rozważamy dwa warianty: ogrzewanie posadzkowe lub montaż kaloryferów i podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak wiadomo, wszystkie prace są prowadzone pod okiem i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. O ile w przypadku prac zewnętrznych było prościej, bo współpracowaliśmy z naszym miejskim konserwatorem (Miejski Konserwator Zabytków pan arch. Marek Przeździecki w swoich kompetencjach posiada jedynie nadzór nad zewnętrznymi częściami obiektów wpisanych w rejestr zabytków – przyp. red.) o tyle prace we wnętrzach muszę ustalać z konserwatorem w Warszawie – wyjaśnia Ksiądz A. Kwiatkowski.

Źródło: KaloNDM. Wnętrze kościoła w styczniu 2020 r.

Proboszcz dodaje, że widoczne na zdjęciach ze stycznia br. resztki dekoracji czy innych materiałów budowlanych są już uprzątnięte. Prosząc o zgodę na udostępnienie pomieszczenia i zrobienie aktualnych zdjęć – nie otrzymujemy jej. Ksiądz Proboszcz zapewnia, że wszystkie dzieła sztuki, obrazy, rzeźby i inne elementy wyposażenia znajdują się na terenie parafii i są należycie zabezpieczone. Dowiadujemy się, że cześć z nich jest już odrestaurowana w specjalistycznej pracowni, a część czeka na swoją kolej. Miejsce ich przechowywania nie może być ujawnione publicznie. Wnioski o dofinansowanie remontu „starego kościoła” na przestrzeni ostatnich kilku lat nie były składane, ponieważ wynikła konieczność zajęcia się modernizacją „nowego kościoła”, który został oddany do użytku w latach osiemdziesiątych i w chwili obecnej również wymaga napraw. Ksiądz Kwiatkowski zapewnił, że będzie ubiegał się o dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła i wniosek złoży już niebawem.

Źródło: Kalo NDM. Widok rozebranego ołtarza głównego, styczeń 2020

Co na to włodarze?

Na sesjach Rady Miejskiej burmistrz Jacek Kowalski, pytany przez radnych o poziom zaawansowania prac remontowych w kościele wyjaśniał, że jego wiedza na ten temat jest ograniczona i opiera się tylko i wyłącznie o informacje dobrowolnie przekazywane przez Księdza Proboszcza. Obiecał pomoc merytoryczną w sporządzeniu dokumentacji wnioskowej jeśli zajdzie taka potrzeba. W chwili zamykania numeru sprawy więcej nie skomentował.
Z informacji, które otrzymała nasza redakcja wynika, że w MWKZ podjął decyzję o kontroli obecnego stanu kościoła oraz sposobu zabezpieczenia wyposażenia, które zostało rozmontowane.

-Do księdza proboszcza wyślemy zawiadomienie o kontroli, którą przeprowadzimy w oparciu o art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – ocenimy czy i gdzie znajduje się zabytkowe wyposażenie kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontrolę planujemy przeprowadzić po 18 stycznia 2021 r.– czytamy w mailu otrzymanym od pani Patrycji Zajączkowskiej, Głównego Specjalisty ds. Zabytków Ruchomych i Wywozu w urzędzie MWKZ.Wnioski pokontrolne ostatecznie rozwieją wszelkie wątpliwości i pozwolą w jednoznaczny sposób stwierdzić, czy ochrona zabytków kościelnych jest prowadzona w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie i opiece nad zabytkami, a także być może dowiemy się, kiedy orientacyjnie remont kościoła dobiegnie końca.

Małgorzata Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *