Facebook
NOWODWORSKI. Którędy tory kolejowe przetną nasz powiat?

2021-06-29 12:46:38

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą konsultacje społeczne ws. nowej linii kolejowej z Warszawy w kierunku Nasielska, przecinającej powiat nowodworski. Zainteresowani mogą zagłosować za 1 spośród aż 7 wariantów inwestycji. Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie swoich uwag do 7 lipca

Kolej chce zapewnić możliwość przejazdu większej liczby pociągów oraz skrócić czas podróży z podwarszawskich powiatów do stolicy. W tym celu zleciło opracowanie studium wykonalności, które ma określić możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i szacowane koszty koniecznych inwestycji. Analizą ma być objęta m.in. budowa nowych torów z Warszawy Choszczówki do miejscowości Kątne/Świercze koło Nasielska. Chodzi o zwiększenie prędkości pociągów poprzez skrócenie obecnych tras klejowych przez omijanie odcinków, które są kręte i niepotrzebnie wydłużają drogę. Dlatego nowa trasa miałyby omijać Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i ostre zakręty w rejonie Modlina i Pomiechówka. Przewidziano również rozdzielenie ruchu dalekobieżnego (szybszego) od aglomeracyjnego, na którym jest znacznie więcej przystanków. Planuje się też budowę nowych stacji.

4 nowe propozycje

Pierwszy etap konsultacji odbył się kilka miesięcy temu. Wtedy zaprezentowano trzy warianty (1, 2, 3) nowej trasy kolejowej. Teraz przedstawiono łącznie siedem wariantów, a więc do tych wcześniejszych dołożono nowe (4, 5, 6). Warianty te są pokłosiem uwag wniesionych przez mieszkańców podczas poprzednich konsultacji. Ostatni (7) wariant korytarza jest propozycją rozbudowy istniejącej linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Praga-Nasielsk, poprzez dodanie 4 toru na istniejącej trasie.
Jak tłumaczą kolejarze: korytarze 6 oraz 7 nie spełniają wymogów realizacji projektu w zakresie parametrów technicznych linii, więc de facto możemy wybierać jedynie z 5 zaprezentowanych wariantów.

Jak miałyby przebiegać nowe tory?

KORYTARZ 1:
Przebieg korytarza równolegle do istniejącej linii kolejowej do Legionowa, następnie przejście tunelem pod centrum Legionowa i odejście w kierunku wschodnim od linii kolejowej nr 9 –Skrzeszew –Wólka Kikolska –Cegielnia Psucka –przejście po zachodniej stronie stacji Nasielsk.

KORYTARZ 2:
Wyjście z istniejącej linii kolejowej nr 9 za przystankiem Warszawa Choszczówka –Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji –Skrzeszew –Wólka Kikolska –Cegielnia Psucka –po zachodniej stronie stacji Nasielsk do połączenia z linią kolejową nr 9 na wysokości posterunku odgałęźnego Kątne.

KORYTARZ 3:
Przebieg korytarza w terenie stanowi wyjście z istniejącej linii kolejowej nr 9 na wysokości przystanku Warszawa Płudy następnie w kierunku Dąbrówki Szlacheckiej po obszarach w większości niezabudowanych przez Jabłonnę, Krubin, Czarnowo, Miękoszynek oraz Studzianki.

KORYTARZ 4:
Korytarz przebiega od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9, następnie przy wejściu do Legionowa odgałęzia się w kierunku wschodnim, gdzie następuje przejście tunelem pod Centrum Szkolenia Policji, następnie trasowanie jest w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin, przechodząc po zachodniej stronie stacji Nasielsk.

KORYTARZ 5:
Przebiega od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9. Następnie przy wejściu do Legionowa odgałęzia się w kierunku wschodnim, gdzie następuje przejście tunelem pod Centrum Szkolenia Policji. Następnie trasowanie jest w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin, przy czym za Kałuszynem odgałęzia się w kierunku zachodnim i włącza się w linię kolejową nr 9 w Studziankach Nowych.

KORYTARZ 6:
Korytarz przebiega od stacji Warszawa Praga wzdłuż śladu LK 9, następnie przez Legionowo w kierunku Chotomowa, gdzie wyłącza się tworząc nową linię w przebiegu zbliżonym do korytarza 3, tj. po zachodniej stronie Krubina, Miękoszynka, włączając się w Studziankach Nowych w stary ślad.

KORYTARZ 7:
Korytarz stanowi możliwość rozbudowy linii kolejowej nr 9 do czterech torów od stacji Warszawa Praga do Nasielska. Korytarz powoduje konieczność znacznych wyburzeń istniejącej zabudowy.

Wykluczone warianty

Jak tłumaczą kolejarze: korytarze 6 oraz 7 nie spełniają wymogów realizacji projektu w zakresie parametrów technicznych linii. Zapewne dlatego, w ich przypadku ruch miałby się odbywać częściowo (wariant 6) lub nawet całkowicie (wariant 7) po istniejącej trasie kolejowej. Ponadto wariant 7 wymagałby znaczących wyburzeń istniejącej zabudowy. A więc wybranie tych wariantów już z założenie nie pozwoliłoby na osiągniecie oczekiwanych efektów takich jak skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie przepustowości i szybkości pociągów. Czyli pieniądze zostałyby wyrzucone w przysłowiowe błoto. Ale właśnie za wariantem nr 7 tzn. za położeniem dodatkowych torów (poszerzeniem) na istniejącej trasie z Warszawy do Nasielska opowiadają się samorządowcy z Wieliszewa i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Ankietę konsultacyjną można wypełnić jeszcze do 7 lipca włącznie pod adresem http://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/.

red.

Comments

comments

1 komentarz

  1. dobrogost odpowiedz

    Odrzucenie wariantu nr 7 oznacza uderzenie w Nowy Dwór Mazowiecki i Lotnisko Modlin. Nie chcecie głosować na PiS no to macie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *