Nowe tory kolejowe ominą nasze stacje?

2022-11-25 10:10:34

Nowe TORY kolejowe: który wariant przebiegu linii kolejowej wybiorą?

PKP wybrało do dalszych prac dwa (wariant 4 oraz wariant 6) z 7 zaprezentowanych wcześniej wariantów przebiegu linii kolejowej pomiędzy Legionowem i Nasielskiem. Kolejnym etapem będą ponowne konsultacje (początek 2023 r.) oraz wybór ostatecznego przebiegu nowej linii kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zwiększyć przepustowość i prędkość oraz rozdzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego na trasie z Warszawy do Nasielska. W tym celu zleciły opracowanie nowego przebiegu linii kolejowej.

Wybrali dwa warianty

W lipcu 2020 roku PKP PLK podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska. Dokumentacja przedprojektowa miała określić jak będzie wyglądał rozwój linii kolejowej. W tym celu opracowano 7 wariantów przebiegu linii (korytarzy), które były podane konsultacjom z mieszkańcami oraz samorządami w 2020 i 2021 r. Wszystkie z nich miały swoich przeciwników, a także entuzjastów. Obecnie wybrano dwa z siedmiu przedstawionych wcześniej korytarzy (wariantów). Są to: wariant nr 4 oraz wariant nr 6. Teraz zostaną przygotowane dla nich szczegółowe analizy techniczne, które pozwolą na wybór ostatecznego rozwiązania.

Wariant 4

Zakłada on przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa.  Następnie przy wejściu do Legionowa nowy tor miałby odgałęziać się w kierunku wschodnim i przechodzić przez teren Państwowego Instytutu Metereologii, a dalej tunelem pod terenem Centrum Szkolenia Policji. Następnie tor biegłby w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły (gm. Pomiechówek) oraz Psucin (gm. Nasielsk). Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi, a przed Nasielskiem.
Co ważne, jak oceniła firma przegotowująca analizę, wariant ten spełnia oczekiwania Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych nowej linii kolejowej.

Wariant 6

Wariant ten zakłada przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa i dalej Chotomowa. Następnie, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Chotomowem i Janówkiem, nowy tor miałby odgałęziać się od istniejącej linii kolejowej i biec na północ przez las. Przebiegałby po zachodniej stronie Krubina i Miękoszynka. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi, a przed Nasielskiem.

Co bardzo istotne, jak oceniła firma przegotowująca analizę, korytarz ten nie spełnia oczekiwań Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowej. Chodzi zapewne o brak odseparowania ruchu dalekobieżnego i aglomeracyjnego, a co za tym idzie – brak możliwości osiągania prędkości ponad 200 km/h.

Nowe konsultacje

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej dla zadania “Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” przeprowadzili spotkanie z samorządami położonymi przy linii kolejowej m.in. dzielnic Warszawy, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Wieliszewa.
W I kw. 2023 r. zaplanowano kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którzy będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami i przekazać swoją opinię. Wnioski ze spotkań pozwolą wyłonić najlepsze rozwiązanie dla przyszłej inwestycji.

Co na to włodarze?

Obydwa warianty omijają stacje Nowy Dwór Maz., Modlin i Pomiechówek i dotychczas żaden z nich nie zdobył uznania włodarzy gmin.
Podczas konsultacji burmistrz Jacek Kowalski opowiadał się za wariantem nr 7, czyli rozbudową istniejącej trasy.
– Niestety firma, która na zlecenie spółki przygotowuje opracowanie jako optymalne wskazuje korytarze 4 i 6. Przyszło więc walczyć dalej z wykluczeniem kolejowym Nowego Dworu Mazowieckiego, bo te korytarze (4 i 6) odcinają nas od szybkich połączeń dalekobieżnych – komentuje J. Kowalski.
Pomiechówek nie akceptował żadnego z wariantów. Tu korytarz 4 przecina Kikoły, zaś korytarz 6 – Czarnowo.
“(..) Korytarz 1 i 2 podzieli na dwie części miejscowość Stare Orzechowo, korytarz 3, 5 i 6 miejscowość Czarnowo, natomiast korytarz 4 miejscowość Kikoły.” – pisał w połowie roku w oficjalnym piśmie wójt Dariusz Bielecki. Ewentualne kilkuminutowe oszczędności czasu pasażerów są w mojej ocenie nieadekwatne do strat społeczno- ekonomicznych, jakie mogą przynieść.”
Wybrane warianty nie są również korzystne dla Nasielska.
“(…) szczególnie niekorzystnie dla naszej Gminy wyznaczono korytarze w wariantach nr 1, 2, 4. W tych trzech wariantach duża część obszaru Naszej Gminy zostanie zamknięta pomiędzy dwoma torowiskami linii istniejącej i nowoprojektowanej. Będą to swoistego rodzaju “kleszcze”, które mogą spowodować znaczącą ingerencję w życie społeczne i gospodarcze mieszkańców Gminy Nasielsk” – informował na koniec czerwca burmistrz Bogdan Ruszkowski.

Po co ta rozbudowa?

Konsultacje społeczne mają pozwolić na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego. Planowane zakończenie studium wykonalności to III kwartał 2024 roku. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2024 r. Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Nasielskiem i Legionowem, w regionie i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków. Inwestycja ma być przyjazna dla środowiska tzn. pozwolić na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego.

red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *