Facebook
Nietradycyjne metody selekcji personelu

2016-07-07 3:01:14

Obok tradycyjnych technik doboru personelu (rozmowa kwalifikacyjna, analiza CV) istnieje szereg nowoczesnych metod, które pozwalają skutecznie badać kandydata pod względem wymagań stanowiska pracy. Udana analiza takich osób jest ważnym punktem procesu rekrutacji. Stąd nietradycyjne  metody selekcji personelu cieszą się coraz większą popularnością. Jakie to są metody?

Oparta na epizodach rozmowa kwalifikacyjna
Ta metoda jest stworzona w Wielkiej Brytanii. Analiza „epizodów”, na podstawie których można określić cechy osobowości rozmówcy, bada jego zachowania. Metoda polega na wyeliminowaniu z rozmowy pytań „co zrobiłby/zrobiłaby Pan/Pani, gdyby”. To jest idealna okazja do fantazjowania, a odpowiedź zależy tylko od wyobraźni kandydata.

Grafologiczna analiza
Analizie zostaje poddana próbka pisma kandydata. Podczas tej analizy bada się specyfikę charakteru pisma (np. kształt liter, pismo pochyłe). Wymagana jest próbka prawdziwego charakteru pisma odpowiedniej długości.

Bio-dane
To stosunkowo nowa technika selekcji personelu. Ma ona formę kwestionariusza, który  zawiera pytania dotyczące biograficznych danych kandydata. Niektóre zbiory  takich danych składają się z 150 pytań. Pytania dotyczą sfer zawodowych, predyspozycji i preferencji związanych z stanowiskiem pracy.

Metoda „in-basket”
Metoda „in-basket” polega na tym, że kandydat musi uporać się w ograniczonym okresie czasu z kilkunastoma notatkami związanymi ze sobą i odnoszącymi do pewnej sytuacji zawodowej. Tego rodzaju test wykorzystuje  zadania, z którymi można często zetknąć się w pracy.

Metoda „carta vita”
W tym przypadku kandydaci rysują interpretację swojego życia. Ta metoda jest związana z techniką samooceny, pod kątem zawodowych umiejętności kandydata. W ten sposób firma pragnie zobaczyć, czy kompetencje kandydata pokrywają się z wymogami stanowiska.

E-rekrutacja
Obecnie rośnie znaczenia metody „e-rekrutacja”. Dziś proces zatrudnienia pracownika może być administrowany online. Korzyści wynikające z zastosowania Internetu przede wszystkim są związane  z redukcją kosztów pracodawcy, elastycznością rynku oraz oszczędzaniem czasu. Już istnieją programy komputerowe, które dokonują ocenę kandydata.

Metoda „wywiad stres”
Dzięki metodzie „wywiad stres” można stworzyć pełny obraz kandydata. Główna zasada metody polega na prowokacji kandydata: szokujące pytania, demonstracja zaniedbania. To pozwala zobaczyć, jak kandydat zachowuje się w tej sytuacji. Zdarza się, że głównym celem metody jest złapanie osoby na kłamstwie. Dobór personelu za pomocą techniki „wywiad stres” jest najczęściej używany do kandydatów na kierownicze stanowiska.

Ośrodki oceny
To połączenie kilku technik selekcji personelu (np. rozmowy kwalifikacyjnej, testów praktycznych, testów psychometrycznych). Często kandydaci pracują w parach lub grupach, a zadania ich mają interaktywny charakter (np. ćwiczenia symulacyjne).

Źródło: Jobsora Poland.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *