Nie przestrzegali przepisów pobytowych w Polsce

2017-11-17 9:59:37

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 5 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków legalnego pobytu w Polsce.

Cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju, skontrolowano m.in. na lotnisku Modlin. Czworo z nich to ob. Ukrainy, którzy nie posiadali wymaganych dokumentów pobytowych lub też nie podjęli pracy na rzecz podmiotu, który wystawił im oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Piąty z zatrzymanych to ob. Chin. Mężczyzna wprawdzie posiadał tytuł pobytowy w Polsce w celu wykonywania pracy w charakterze sprzedawcy telefonicznego, jednak nie potrafił podać żadnych informacji na temat szczegółów swojego zatrudnienia.

Jak ustalili funkcjonariusze SG, większość swojego czasu spędzał poza granicami Polski, podróżując po Europie Zachodniej – prawdopodobnie w celach zarobkowych. W związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do zgodności deklarowanego przez niego celu pobytu na terytorium cudzoziemca zatrzymano, a następnie umieszczono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przy KPP w Legionowie do dalszych czynności.

Poza tym we wszystkich przypadkach dotyczących ob. Ukrainy komendanci placówek SG wszczęli postępowania w kierunku wydania decyzji zobowiązujących cudzoziemców do opuszczenia naszego kraju z zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *