Facebook

Nie będzie funduszy sołeckich

2016-04-07 1:13:24

17 na 30 sołtysów gminy Czosnów, obecnych 30 marca na sesji Rady Gminy, opowiedziało się przeciwko utworzeniu w 2017 r. funduszy sołeckich. Propozycję poddał pod głosowanie wójt Antoni Kręźlewicz, który uzyskane w ten sposób środki chce przeznaczyć na budowę Centrum Kultury i Sportu.

Na odbywającym się kilka dni wcześniej spotkaniu z sołtysami wójt Kręźlewicz poinformował, że na najbliższej sesji Rady Gminy chce złożyć wniosek o wpisanie budowy CKiS do budżetu na rok 2016. Zaproponował również rezygnację z przyznawania funduszy sołeckich na okres dwóch lat i przekazanie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz inwestycji.
Podczas sesji Kręźlewicz stwierdził jednak, że po konsultacji ze skarbnik gminy uznał, iż wpisanie do najbliższego budżetu tak dużej inwestycji skutkowałoby problemami z jego zamknięciem. Koszty budowy centrum szacuje się bowiem na ok. 20 milionów złotych.
– Można będzie wrócić do sprawy najwcześniej przy omawianiu sprawozdania za pierwsze półrocze, a wprowadzać zadanie do budżetu najwcześniej przy uchwalaniu budżetu za rok 2017 albo też w połowie 2017 r. – mówił włodarz.
Dodał, że na wcześniejszym spotkaniu większość sołtysów wypowiedziała się za niewyodrębnianiem funduszy sołeckich i tym samym przekazaniu zaoszczędzonej kwoty na rzecz budowy Centrum Kultury i Sportu. W jego opinii fundusz sołecki nie jest żadnym lekarstwem na rozwój gminy.
– Jesteśmy w stanie, przy tworzeniu budżetu, te 640 tys. zagospodarować lepiej, mądrzej, wybierając nie 60 zadań, ale 15 czy 20 większych, konkretniejszych – stwierdził wójt.
Wywiązała się dyskusja, w której podniesiono między innymi, że przeznaczenie funduszy sołeckich na rzecz budowy centrum będzie skutkować koniecznością zaciągnięcia mniejszych kredytów. Podkreślano także celowość istnienia funduszy sołeckich, dzięki którym zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji.
– To sołtysi są najbliżej mieszkańców – argumentował radny Marcin Manowski.
Dyskusja zakończyła się głosowaniem, w którym wzięło udział 30 sołtysów gminy Czosnów. 17 z nich opowiedziało się przeciwko wyodrębnianiu w budżecie gminy na rok 2017 funduszy sołeckich. 13 było za ich pozostawieniem. 4 sołtysów nie było obecnych na sesji.

 Skąd kasa na CKiS?

Centrum Kultury i Sportu wydawało się dla wielu mieszkańców gminy Czosnów sensowną inwestycją. Jednakże jeśli chodzi o samo finansowanie, istnieją niemałe problemy…

29 marca na jednym z forum stworzonym na Facebooku została zamieszczona informacja: “Niestety, ale fundusz sołecki został zabrany i przeznaczony w całości dla wsi Czosnów. Radny wsi Palmiry też głosował za odebraniem nam pieniędzy. Umiera społeczeństwo obywatelskie, wraca ręczne sterowanie”.
Z tego postu wnioskować można, że całość funduszu sołeckiego zostanie przeznaczona na budowę Centrum Sportowego w gminie Czosnów. Jednak już kilka godzin później można mieć zupełnie odmienne wrażenie.
– Fundusz sołecki do dyspozycji mieszkańców. Moje zdanie jest takie same od momentu wyodrębnienia funduszu sołeckiego, czyli od dwóch lat. Pan Wójt tydzień temu na zebraniu z sołtysami zaproponował, aby cały fundusz przeznaczyć na budowę Centrum Sportowego. Wczoraj na spotkaniu wszystkich komisji Pan Wójt jednak zrezygnował z rozpoczęcia budowy CKiS – pisał na forum “Palmiry fajna wieś”, sołtys Izabelina-Dziekanówka, Jarosław Franiewski.
Informacja ta chyba nie do końca spodobała się wszystkim mieszkańcom gminy.
– W zeszłym tygodniu na spotkaniu OSP Sowia Wola Folwarczna była przedstawiona przez sołtysa wersja, że fundusz tylko przez dwa kolejne lata będzie przeznaczony na budowę CKiS w Czosnowie, a o likwidacji funduszu nie było mowy. Nie chodziło o finansowanie, ale o dorzucenie środków, taką wersję wszyscy obecni poparli, nie było wtedy mowy o żadnej likwidacji. Lipą jest to, że głosowanie sołtysów było tajne– komentował mieszkaniec na facebookowym forum Czosnowa.
Sołtys Izabelina dodał jeszcze, że “sołtysi wyrazili się w głosowaniu tajnym za niewyodrębnianiem funduszu z budżetu gminy i po wczorajszych ustaleniach poparłem niestety wolę sołtysów”.
Spotkało się to jednak z ostrym protestem mieszkańców sołectw. Na forum Palmir komentowali oni, że “Tak czy siak, sołtys czy radny, obaj mają blisko do mieszkańców, by dopytać się. Teraz przerzucacie się Panowie odpowiedzialnością za błędy, ale niczego to już nie zmieni, a niesmak pozostaje”.

Tomasz Parciński / Klaudia Frączak

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…