Facebook
NASZE SPRAWY. Pandemia wpłynęła na bezrobocie?

2021-07-02 3:49:16

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na bezrobocie? Czy liczba bezrobotnych znacząco wzrosła? Ile środków wypłacono w ramach wsparcia dla przedsiębiorców? Informuje Marzena Boczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Małgorzata Mianowicz: Jaki jest obecnie poziom bezrobocia w powiecie nowodworskim? Jaki był przed pandemią? Czy podczas pojawiania się kolejnych fal zachorowań, zamykania niektórych gałęzi gospodarki wskaźnik wzrastał znacząco?
Marzena Boczek: Na nowodworskim rynku pracy w okresie epidemii, tj. od marca 2020 roku nie zaszły radykalne i dotkliwe zmiany wynikające z ograniczeń i obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Niewielki wzrost poziomu bezrobocia (stan na 31.03.2020 r. – 1900 osób, stopa bezrobocia 5,9; stan na 31.05.2021 r.- 2259 osób, stopa bezrobocia – 6,9) nie wynika ze zwolnień pracowników czy upadłości podmiotów gospodarczych związanych z zamknięciem całych gałęzi gospodarki w powiecie nowodworskim, lecz stanowi raczej wynik statystycznej kumulacji danych dotyczących stanu bezrobocia i dotyczy bezrobotnych dłużej niż zazwyczaj pozostających w rejestrze PUP jako reakcji na czasowe zamrożenie gospodarki i ogólnospołeczne poczucie zagrożenia. Na wyższą liczbę zarejestrowanych miało wpływ to, że nie zwiększyła się liczba osób rejestrujących się w PUP, natomiast nie były wyrejestrowywane osoby z tytułu odmowy przyjęcia propozycji pracy czy nie stawienia się w terminie obowiązkowej wizyty. Jednocześnie była w pełni realizowana aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia pomocy.

MM: Jakie formy wsparcia oferuje Powiatowy Urząd Pracy w czasie pandemii?
MB: W ramach przyznanych i pozyskanych finansowych środków Funduszu Pracy i unijnych, od początku pandemii do dziś w ramach dostępnych środków w wysokości ponad 10 milionów złotych (szkolenia, staże, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie nowych stanowisk pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne itp.) skorzystało około 700 osób.
Pomimo pandemii ogromnym zainteresowaniem cieszą się dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowych stanowisk pracy u przedsiębiorców. Od marca 2020 roku do dziś powstało 197 mikroprzedsiębiorstw oraz 70 nowych stanowisk pracy w nowodworskich firmach, co świadczyć może o dobrej kondycji i względnej stabilizacji lokalnego rynku pracy.
W okresie epidemii PUP w NDM realizuje pomoc dla przedsiębiorców powiatu nowodworskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Do chwili obecnej złożonych zostało ponad 7 tysięcy wniosków. Wypłaconych zostało 33,5 miliona złotych, co znacząco wpłynęło na utrzymanie miejsc pracy na nowodworskim rynku pracy. Najważniejszym zadaniem dla PUP w NDM w okresie epidemii była realizacja Tarczy Antykryzysowej, a sposób składania wniosków on-line okazał się choć niełatwy, ale możliwy i pozwolił na sprawną i szybką wypłatę tych środków.
W tym samym czasie lokalni przedsiębiorcy skorzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którymi dysponował PUP w NDM w wysokości 1,5 milina złotych, w ramach których 870 pracodawców i pracowników dostosowało swoje kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.

MM: Czy jest zauważalny spadek bezrobocia po majowym uwolnieniu wszystkich branż? Czy pracodawcy zgłosili większe zapotrzebowanie na pracowników w ostatnim okresie?
MB: Majowe uwolnienie wszystkich branż nie spowodowało znaczących zmian poziomu czy struktury bezrobocia na lokalnym rynku pracy, które nadal pozostają na ustabilizowanym poziomie. Zauważalny jest natomiast w ostatnim okresie wzrost zapotrzebowania pracodawców na pracowników, w tym w branży gastronomicznej.

MM: Jakie formy wsparcia oferuje obecnie PUP dla osób bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych?
MB: W chwili obecnej dostępne są następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych. Informacje dotyczące powyższych form dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim: www.ndm.praca.gov.pl.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *