Facebook
NASZE SPRAWY. Miasto gra w zielone

2022-06-04 1:13:27

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim podjęto jednogłośnie uchwałę dotyczącą wprowadzenia do budżetu miasta dotacji na zielone rozwiązania. Jeszcze w tym roku ma być bardziej ekologicznie i pięknie


Od Samorządu Województwa Mazowieckiego miasto pozyskało dotacje z Programu Mazowsze dla Klimatu i Mazowsze dla Czystego Powietrza.

Zielono mi…

Wyznaczono 10 przystanków autobusowych, których wiaty będzie porastała bujna roślinność dająca pasażerom cień i ochłodę. Przystanki będą zlokalizowane po obu stronach Narwi. Dwa z nich będą się mieścić na terenie Twierdzy Modlin (2 na ul. Chrzanowskiego i jeden na pętli przy ul. Kadetów). Jeden w Modlinie przy ul. Dworcowej oraz dwa na ul. Wojska Polskiego. Po jednym zielonym przystanku powstanie na ul. Warszawskiej, Młodzieżowej, Bohaterów Modlina oraz Leśnej, gdzie zostanie dobudowana wiata.
Dodatkowo na szalecie miejskim powstanie zielony dach, a kwietne łąki będą cieszyć oko w innych pięciu lokalizacjach w mieście.

Pozamiata i nie generuje spalin

Całość zadania to koszt 132 000 zł z czego połowa środków pochodzi z dotacji.
Do budżetu wprowadzono również środki pochodzące z programu Mazowsze dla czystego powietrza w wysokości 200 tys. zł., które będą przeznaczone na zakup nowoczesnej, elektrycznej, a co za tym idzie ekologicznej zamiatarki. Urządzenie wzbogaci flotę Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

Ciepło z ziemi

Do budżetu wprowadzono również 120 000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z pozyskaniem dużo większych środków zewnętrznych na odwiert geotermalny. Wnioskodawcą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest Zakład Energetyki Cieplnej. W tym przypadku dotacja może pokryć 100% kosztów całej inwestycji łącznie z kosztami opracowania dokumentacji, jeśli zostanie przyznana.
– Docelowo projekt ma za zadanie ochronę powietrza poprzez zniwelowanie emisji dwutlenku węgla. W ten sposób ZEC może wprowadzić do obiegu ciepłą wodę z gęotermalnego odwiertu, nie wykorzystując węgla do jej podgrzania. Przy obecnych cenach węgla mam nadzieję, że takie działanie choć trochę ulży naszym mieszkańcom i obniży rachunki za ciepło. W czerwcu ZEC musi złożyć wniosek do NFOŚ– wyjaśniał zebranym Jacek Kowalski Burmistrz Miasta.
Procedury przetargowe są już przygotowane i będą ogłaszane lada moment. Wszystkie dotacje są celowe i muszą zostać zrealizowane w bieżącym roku, stąd konieczność wprowadzenia ich do budżetu na 2022 rok.

GM

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *