NASIELSK. Wybrano inicjatywy lokalne. Na co pójdą pieniądze?

2020-11-07 4:27:23

Urząd Miejski zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych na 2021 rok. Przyszłoroczny budżet na ten cel został zmniejszony z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i do realizacji wytypowano jedynie sześć zadań na łączną kwotę 50 tys. zł


Od 4 lat nasielski samorząd współfinansuje działania i pomysły mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Pod koniec października Urząd Miejski ogłosił wyniki naboru na 2021 rok. Do realizacji zarekomendowano sześć inicjatyw: budowę drewnianego placu zabaw dla dzieci w Mazewie Dworskim “A” (wkład gminy: 3,5 tys. zł), zagospodarowanie gminnego terenu w Nowej Wsi (3,5 tys. zł), zakup przenośnych bramek do piłki nożnej wraz z wyposażeniem dla klubu sportowego (4 tys. zł), adaptację niezagospodarowanego terenu w Borkowie nad Wkrą na teren rekreacyjno-sportowy z możliwością organizacji imprez plenerowych (30 tys. zł), wydanie albumu pamiątkowego na 95-lecie Chóru “Lira” z Nasielska (5 tys. zł) oraz podwyższenie standardów świetlicy wiejskiej w Studziankach (4 tys. zł). Jako wkład własny wnioskodawcy wniosą do zaproponowanych inicjatyw: środki finansowe, pracę społeczną lub świadczenia rzeczowe.

Na realizację przyszłorocznych inicjatyw lokalnych gmina przeznaczy łącznie 50 tys. zł, czyli o połowę mniej niż w 2020 roku. W związku z mocno uszczuploną kwotą, finansowaniem nie zostało objętych 16 pozostałych inicjatyw.

Czy jest szansa, że w tym roku znajdą się jeszcze jakieś środki i wnioski z rezerwy zostaną wybrane do realizacji na 2021 rok? – zapytał podczas sesji, radny Marcin Szarszewski.

Burmistrz poinformował radnego, że obecnie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem gminy Nasielsk i niższa kwota podyktowana jest skutkami pandemii koronawirusa. Nie wiadomo też, jakie działania pomocowe podejmie polski rząd. Stąd władze gminy już teraz ograniczają wydatki.

– Może pojawić się problem, że będziemy “wegetować”, jeśli ludzie pójdą na bezrobocie. Żyjemy głównie z PIT-ów. Inicjatywa lokalna sprawdzała się do tej pory i nie chciałbym z niej rezygnować, dlatego jest te 50 tys. zł, jednak nie odpowiem panu wiążąco, czy będzie jeszcze coś dodatkowo – stwierdził Bogdan Ruszkowski.

DS, fot. Urząd Miejski w Nasielsku. W ramach tegorocznej inicjatywy lokalnej m.in. zamontowano stół do tenisa stołowego w Psucinie

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *