NASIELSK. W sprawie artykułu o zanieczyszczonej wodzie

2019-08-02 11:07:16

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Urzędu Miejskiego w Nasielsku do artykułu pt. “Beczkowozy dowoziły wodę”, który ukazał się w 28. numerze Tygodnika Nowodworskiego w dniu 10 lipca 2019 r.

Powołując się na art. 31a. Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, wnoszę o sprostowanie materiału prasowego opublikowanego 15 lipca 2019 r. na portalu nowodworski.info pod adresem: http://nowodworski.info/nasielsk-beczkowozy-dowozily-wode/

Zamieszczone w artykule prywatne opinie autora nadają całemu artykułowi wydźwięk pejoratywny w stosunku do Urzędu Miejskiego, niemniej ma on pełne prawo do pisania w charakterze opiniotwórczym oraz krytycznym względem zarówno władz gminy jak i pracowników UM. Stanowczo sprzeciwiam się jednak zamieszczaniu w mediach nieprawdziwych informacji oraz tez niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Autor w swoim artykule pisze: “młodzież opuszcza i miasto i gminę (…). Informacja o zaistniałej sytuacji była dość lakoniczna i wyraźnie spóźniona. W dodatku nie docierała w porę do osób zainteresowanych (…) W tym przypadku rolę w przekazywaniu informacji spełniał Internet. (…) Kryzysowa sytuacja trwała właściwie od 25 czerwca, chociaż można przyjąć, że od 1 lipca do 6 lipca, kiedy tuż po południu ukazały się w przestrzeni publicznej informacje, że woda z SUW w Jackowie nadaje się już do użytku. (…) Nie od dzisiaj wiadomo, że mieszkańcy zgłaszają inne rodzaje zanieczyszczeń wody, np. piasek”.

Ad. “młodzież opuszcza i miasto i gminę” – nie ma żadnych statystyk potwierdzających tę opinię autora, a ze statystyk prowadzonych przez UM w Nasielsku wynika, że liczba ludzi w wieku produkcyjnym rośnie w wyniku osiedlania się ludności napływowej. Ponadto pomimo stale zmniejszającej się liczby urodzeń, łączna liczna mieszkańców na przestrzeni lal kształtuje się sinusoidalnie utrzymując jednak na względnie stałym poziomie ok. 19.5 tys. mieszkańców. W związku z tym dane statystyczne nie potwierdzają katastroficznej wizji prezentowanej przez autora artykułu, a sam artykuł przez swój apokaliptyczny wydźwięk nosi znamiona zachęcania młodzieży do opuszczania miasta i gminy.

Ad.  Informacja o zaistniałej sytuacji była dość lakoniczna i wyraźnie spóźniona. W dodatku nie docierała w porę do osób zainteresowanych (…) W tym przypadku rolę w przekazywaniu informacji spełniał Internet. (…) Kryzysowa sytuacja trwała właściwie od 25 czerwca, chociaż można przyjąć, że od 1 lipca do 6 lipca, kiedy tuż po południu ukazały się w przestrzeni publicznej informacje, że woda z SUW w Jackowie nadaje się już do użytku. (…) – fragment ten zawiera wiele błędów merytorycznych i informacji niespójnych ze stanem faktycznym, co pozwala wnioskować, że research dziennikarski dokonany przez autora był niekompletny. Poniżej przedstawiam rzeczywisty tok zdarzeń.

Trzy (3) próbki pobrane 25 czerwca 2019 roku były próbkami pobranymi na zlecenie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Jak pokazały wyniki badań dostarczone do UM 1 lipca 2019 roku – w badanej wodzie nie stwierdzono obecności żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

27 czerwca 2019 roku z tych samych trzech punktów swoje próbki pobrała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. 2 lipca 2019 roku Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny przesłał do UM pismo z decyzją o niezdatności wody do spożycia na podstawie wykrycia w jednej z próbek (pochodzącej z nieużywanego w czasie wakacji punktu w Szkole Podstawowej nr 2) zanieczyszczenia mikrobiologicznego w ilości poniżej 10 jtk. Po otrzymaniu tego pisma niezwłocznie, tego samego dnia UM w Nasielsku poinformował mieszkańców o niezdatności wody do spożycia poprzez stronę www, profil na portalu Facebook oraz za pośrednictwem Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS, do korzystania z którego UM stale zachęca mieszkańców z uwagi na coraz bardziej popularyzującą się telefonię komórkową.

Informacje przekazywane przez UM były kompletne i podawane do wiadomości niezwłocznie po ich trzymaniu o ZGKiM.

W związku z powyższym nieprawdziwe są informacje, że kryzysowa sytuacja trwała od 25 czerwca, że jedynym źródłem przekazywania informacji był internet oraz że UM informacje przekazywał lakonicznie i z wyraźnym opóźnieniem.

Ad. “Nie od dzisiaj wiadomo, że mieszkańcy zgłaszają inne rodzaj zanieczyszczeń wody, np. piasek” – na przestrzeni ostatnich 5 lat do UM nie wpłynęły żadne skargi dotyczące zanieczyszczeń wody poprzez np. piasek. Ponadto wszystkie SUW-y na terenie gminy są nieustannie monitorowane, a jakość wody w nich kontrolowana zarówno przez akredytowane prywatne laboratoria jak i państwowe organy kontroli sanitarnej. Na przestrzeni ostatnich 5 lat żadne z badań nie wykazało przekroczenia normy zakamienienia wody wynoszącej w Polsce 60-500 mg CaCO3/l.

Mając na uwadze powyższe, proszę o zamieszczenie sprostowania dotyczące tych kwestii, ponieważ zamieszczone na Waszej stronie nieprawdziwe informacje przyczyniają się do znacznego nadszarpnięcia autorytetu UM i stawiają go w niekorzystnym świetle.

 

Z poważaniem

Burmistrz mgr Bogdan Ruszkowski

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *