Facebook

NASIELSK – W samorządzie znowu zgrzyta

2015-09-11 10:33:57

W czwartek 3 września Rada Miejska w Nasielsku została zwołana na wniosek burmistrza. Powód? Potrzeba załatwienia pilnych spraw przed urlopem wypoczynkowym włodarza miasta

Porządek obrad zawierał pięć punktów, spośród których jeden dotyczył podjęcia trzech uchwał. I to był najważniejszy punkt na tej sesji.

Pierwsza z uchwał nie wzbudziła żadnych kontrowersji i została przyjęta jednogłośnie. Dotyczyła ona utworzenia odrębnego obwodu głosowania w październikowych wyborach parlamentarnych.

Dwie pozostałe to już sprawy finansowe, a związana z nimi dyskusja pokazała, że Rada nie jest w tych kwestiach jednomyślna. Aż jedna trzecia radnych (5 osób) wyraziła swój sprzeciw – lub oddała głos wstrzymujący – wobec ich procedowania i podjęcia.

Zanim jednak doszło do głosowania, radny Grzegorz Arciszewski wnioskował o wycofanie uchwały dotyczącej zmian w budżecie z porządku obrad. Z przyczyn proceduralnych uznano, że wniosek został zgłoszony w nieodpowiednim momencie i powinien być zgłoszony wcześniej – na początku, gdy akceptowano porządek obrad.

Rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca samej sesji. Przewodniczącemu zarzucano, iż zostały pogwałcone procedury związane z jej zwoływaniem, a zwłaszcza późne powiadomienie radnych o sesji i nieprzeprowadzenie w komisjach dyskusji dotyczących projektowanych uchwał. A były to ważne uchwały, ponieważ dotyczyły spraw finansowych.

Część radnych poczuła się zignorowana zarówno przez przewodniczącego, jak i burmistrza. Ten drugi usłyszał, że jest stronniczy i w Nasielsku coraz częściej nazywany  “wójtem”.

Radnych, którzy mieli obiekcje co do profesjonalizmu gminnych decydentów, zdenerwowała wzmianka, że kto chciał, mógł się zapoznać z proponowanymi zmianami w budżecie; że była konsultacja. Zauważono, że ta niby “konsultacja” odbywała się w grupie trzymającej władzę przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Jak było naprawdę? To trudno ocenić, ponieważ niektórzy uważali to za jedną z wielu złośliwości, jakich na tej sesji nie szczędzili sobie radni.

Ostatecznie obydwie uchwały finansowe poddano głosowaniu i obydwie zostały zaakceptowane dziesięcioma głosami.

Komentarz: Wydaje się, że w tym składzie nasielskiego samorządu Wersalu już nie będzie. I przy okazji warto pamiętać, że w poprzedniej kadencji poprzez referendum odwołano burmistrza.

Andrzej Zawadzki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…