NASIELSK. ś.p. Adam Stamirowski i Stanisław Tyc – laureatami “Lwów Nasielska”

2020-11-17 2:29:54
W dniu 10 listopada br. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 – wyjątkowo kameralne, oficjalne ogłoszenie laureata tegorocznej nagrody “Lew Nasielska”


Decyzją Kapituły Nagrody “Lew Nasielska” w tym roku statuetka trafiła na ręce pana Stanisława Tyca oraz pośmiertnie uhonorowano nią pana Adama Stamirowskiego, w imieniu pana Adama statuetkę odebrał syn – pan Marek Stamirowski.

Nagrody wręczył osobiście pan Andrzej Waldemar Kordulewski – Zastępca Burmistrza Nasielska wraz z Członkami Kapituły Nagrody “Lew Nasielska” – panem Marianem Wasierzyńskim i Panem Krzysztofem Kowalskim.

Kapituła Nagrody “Lew Nasielska” wyróżniła także dyplomem uznania za krzewienie w świadomości Polaków prawdy historycznej o wydarzeniach wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, mającej miejsce na terenie Gminy Nasielsk Pana prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego.

Nasielsk ma dwa tytuły honorowe dla pojedynczych osób i grup, które swym działaniem przyczyniają się do podniesienia i ugruntowania prestiżu Nasielska w Polsce. Ogólnikowe to sformułowanie w pewnym stopniu uściśla zapis umieszczony na statuetce wręczanej osobie uhonorowanej jednym z tych tytułów: “w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej”. To też jednak nie do końca wyjaśnia istotę uhonorowania.

Pierwszy tytuł to Lew Nasielska. Przyznawany jest mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk za szczególne zasługi dla swego miasta i gminy. I nie chodzi tu tylko o należyte wypełnianie swoich obowiązków wynikających tylko ze stanowiska pracy. Liczy się nie tylko praca zawodowa, ale i praca społeczna.

Drugi zaszczytny tytuł to Honorowy Obywatel Nasielska. Przeznaczony jest dla osób spoza gminy, zarówno pochodzących z Nasielska, jak osób z zewnątrz, które poprzez swoje działanie wpływają na to, że ich związek z Nasielskiem dodaje miastu niewątpliwego splendoru. Dobrze byłoby też, aby osoby też nie miały powodu wstydzić się swych związków z Nasielskiem – to apel do obecnych mieszkańców Nasielska i samorządu.

Nagrodą dla obywateli Nasielska, uhonorowanych tytułem Lwa jest okazała mosiężna statuetka “LEW wyglądający zza murów”. Obraz ten uwieczniony jest w herbie Nasielska. Autorem Statuetki jest znany artysta plastyk z Ciechanowa pan Marek Zalewski.

Nagrodą dla Honorowych Obywateli Nasielska jest okazały dyplom oraz dwa stylizowane potężne klucze do bram miasta. Obecnie Nasielsk ma tylko dwoje honorowych obywateli Są to: ks. rektor Tadeusz Tomasiński, nasielszczanin z urodzenia, mieszkający od 1946 roku poza Polską w tym większość czasu w Paryżu i dwukrotna mistrzyni olimpijska Renata Mauer – Różańska. Obydwie osoby są dumą Nasielska i Polski.

Właściwie od początku weszło do tradycji wręczania statuetki Lew Nasielska osobie, której taki tytuł przyznano, w dniu 11 listopada. Powodem tego w mniejszym stopniu była symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, a w większym stopniu data, też historyczna, ale odnosząca się do historii Nasielska – data 11 listopada 1386 r. Wtedy to władca Mazowsza książę Janusz I przekazał (w drodze zamiany) Nasielsk swemu wiernemu rycerzowi Jakubowi z Radzanowa. Było to równoznaczne z lokowaniem Nasielska na tzw. prawie chełmińskim, chociaż prawo to nie w całej rozciągłości było w sytuacji Nasielska stosowane (to swoistego rodzaju sprywatyzowanie miasta).

Adam Stamirowski

Do roku 2019 zostało przyznanych 18 tytułów Lwa Nasielska. Jeden z tych tytułów w roku 2013 został przyznany pośmiertnie – śp. panu Grzegorzowi Duchnowskiemu. W obecnym 2020 r. przyznano dwa tytuły Lwów Nasielska. Otrzymał go pan Stanisław Tyc – dyrektor biblioteki i pośmiertnie śp. pan Adam Stamirowski były dyrektor kina i Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Pan Adam Stamirowski był osobą ogólnie znaną w Nasielsku. Pracował w znanej firmie Mera Zem, gdzie pełnił też funkcję kadrowca, a następnie w Nasielskim Ośrodku Kultury, którego przez wiele lat był dyrektorem, wcześniej organizując go właściwie od początku na bazie nasielskiego kina Niwa. Bardzo dobrze spełniał się w pracy zawodowej. Był też społecznikiem udzielającym się głównie na niwie sportowej. Trenował młodych piłkarzy, a największe triumfy osiągał w tenisie stołowym. Troje jego dzieci także osiągały w tej dyscyplinie sportowej wysokie wyniki osiągając poziom nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy. Współtworzył bazę sportową Nasielska – w tym stadion piłkarski i halę sportową, którą na początku jej istnienia kierował. Na obydwu obiektach toczyły się także rozgrywki międzynarodowe.

Sukcesem pana Adama jest też lokalna gazeta Życie Nasielska. Próby powołania własnego lokalnego tytułu prasowego były nieudane dopóki nie przystąpił do działania pan Adam. Poświęcił mnóstwo własnego czasu, energii aż wreszcie gazeta zaczęła się ukazywać. Wszystko to stało się w warunkach siermiężnych, bez żadnego sprzętu. I Życie “żyje” już ponad 26 lat. Od razu po pierwszym roku jego działalności gazeta osiągnęła sukces zajmując I miejsce w regionalnym konkursie gazet lokalnych. W laudacji padły ważne słowa informujące, że nagroda została przyznana między innymi za to, że Życie już w pierwszym roku istnienia okazało się gazetą lokalną, a nie lokalnym biuletynem samorządu.

Nasielski Lew Adam Stamirowski uczestniczył też aktywnie w życiu powiatu nowodworskiego, do którego Nasielsk na wyraźny wniosek nasielszczan został włączony. Takim najbardziej spektakularnym faktem było tu wybudowanie w roku 2000 pomnika poświęconego bitwie 1920 roku w Borkowie. To on w ciągu nocy po spotkaniu organizacyjnym w Nowym Dworze przygotował makietę, a następnie dopilnowywał przebiegu akcji budowy. A najważniejsze było przygotowanie uroczystości przy tym pomniku. Był to pamiętny rok 2000, rok 80. rocznicy bitwy nad Wkrą. Uroczystość z udziałem władz państwowych i kościelnych, wojska oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego i powiatów ościennych wypadła okazale. Starosta Adam Janas i burmistrz Nasielska Dariusz Mucha z pewnością nie żałowali, że zaufali Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury i Adamowi Stamirowskiemu.

I jeszcze jedna ważna rzecz. Śp. Adam Stamirowski do tytułu Lwa Nasielska nominowany był trzy razy i trzy razy nie zyskiwał akceptacji Szanownej Kapituły. Jego przyjaciele i znajomi nie ustąpili i zgłosili Jego osobę po raz czwarty. Kapituła tym razem jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem panu Adamowi tytułu honorowego Lwa Nasielska.

Andrzej Zawadzki, fot. Urząd Miejski w Nasielsku

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *