NASIELSK. Ruszają ostateczne konsultacje dot. nowej linii kolejowej

2023-02-17 12:42:26

Zgodnie z zapowiedziami, w marcu odbędą się kolejne, ostatnie już konsultacje w sprawie budowy nowej linii kolejowej na linii Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze). Wyznaczono już termin spotkania dla mieszkańców gminy Nasielsk


Przypomnijmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zwiększyć przepustowość i prędkość oraz rozdzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego na trasie z Warszawy do Nasielska. W tym celu zleciły opracowanie nowego przebiegu linii kolejowej. Spośród zaproponowanych 7 wariantów, po konsultacjach i badaniach wybrano 2. Są to: wariant nr 4 oraz wariant nr 6. Wariant 4 zakłada przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa. Następnie przy wejściu do Legionowa nowy tor miałby odgałęziać się w kierunku wschodnim i przechodzić przez teren Państwowego Instytutu Metereologii, a dalej tunelem pod terenem Centrum Szkolenia Policji. Następnie tor biegłby w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły (gm. Pomiechówek) oraz Psucin (gm. Nasielsk). Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi, a przed Nasielskiem. Wariant 6 zakłada przebieg nowych torów od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9 do Legionowa i dalej Chotomowa. Następnie, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Chotomowem i Janówkiem, nowy tor miałby odgałęziać się od istniejącej linii kolejowej i biec na północ przez las. Przebiegałby po zachodniej stronie Krubina i Miękoszynka. Włączenie się w stary ślad linii kolejowej miałoby nastąpić za Studziankami Nowymi, a przed Nasielskiem.

Od ubiegłego roku przygotowywano właśnie dla tych tras szczegółowe analizy techniczne. Teraz czas na kolejne spotkania z mieszkańcami gmin, przez które mają przebiegać tory. O terminie konsultacji na swoim terenie poinformował już Urząd Miejski w Nasielsku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk na konsultacje społeczne dotyczące proponowanego przebiegu przez teren naszej Gminy nowo projektowanej linii kolejowej Warszawa-Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze). Konsultacje odbędą się w dniu 8 marca 2023 roku w Starych Pieścirogach w budynku przedszkola o godzinie 18.00.

Mieszkańcy i władze Nasielska od początku wyrażali swój sprzeciw wobec obydwu wybranych opcji przebiegu linii kolejowej.

Podczas rozmów przeprowadzonych w dniu 30.01.2023 roku z przedstawicielami inwestora, Burmistrz Nasielska zdecydowanie zaprotestował przeciwko proponowanemu przebiegu korytarzy, tym bardziej, że przedstawiony przebieg korytarza nr 6 odbiegał znacząco od propozycji przedłożonej do konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 roku o czym pisemnie poinformowano prezesa PKP PLK S.A. Dlatego też zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do licznego udziału w spotkaniu konsultacyjnym i wyrażeniu swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec proponowanego przebiegu przez Gminę Nasielsk korytarzy oznaczonych nr 4 i nr 6.”

Pozostałe gminy, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek nie podały jeszcze informacji na temat terminów spotkań dla swoich mieszkańców.
Jak twierdzi PKP PLK S.A. zaplanowane na I kwartał br. kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którzy będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami i przekazać swoją opinię, pozwolą wyłonić najlepsze rozwiązanie dla przyszłej inwestycji.

Red.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *