NASIELSK. Nasielszczanie w hołdzie żołnierzom Bitwy Warszawskiej 1920 r.

2020-08-17 11:24:48

Rok 1920 to ważna data w ponad 1000-letniej historii Nasielska, a także całego powiatu nowodworskiego. Można śmiało powiedzieć, że rok 1920 był rokiem szczególnym, a wszystko za sprawą decydujących się losów Polski. Co więcej, decydowały się tu również losy Europy. Wszystko za sprawą Bitwy Warszawskiej, która do historii przeszła też jako Cud nad Wisłą

Ważnym etapem tej bitwy była też bitwa nad Wkrą i bitwa o Nasielsk. Wagę tego miejsca podkreśla zatytułowanie przez Władysława Sikorskiego jego studium na temat Bitwy Warszawskiej: “Nad Wisłą i Wartą”. Dzisiaj, w setną rocznicę tego ważnego wydarzenia, jak bumerang wracają nie tylko dyskusje, ale wręcz kłótnie, na temat autorstwa tak niebywałego wydarzenia zakończonego triumfem, jakim było zwycięstwo nad potężnymi, chociaż nieco okaleczonymi armiami bolszewickiej Rosji, a będącej niejako w stanie tworzenia armii odrodzonej dopiero co Polski. Tymi sprawami niech zajmują się prawdziwi historycy. Tu przypatrzmy się, jak przeciętny człowiek odnosi się do tego, co było udziałem naszych rodziców, dziadków czy nawet pradziadków.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno był czas, kiedy próbowano zatrzeć w pamięci Polaków świadomość wielkości zwycięstwa odradzającej się Polski nad zrewolucjonizowaną Rosją. Spadkobierca tej Rosji, Związek Radziecki imał się różnych sposobów, aby zatrzeć w pamięci Polaków ten fakt. Z przykrością trzeba powiedzieć, że to się w wielu przypadkach spadkobiercom bolszewików udało. Na szczęście pamięć o tamtych dniach pozostała.

Nasielsk miał to szczęście, że uczestnicy tamtej wojny przekazywali swoją życiową historię swoim dzieciom, a ci przekazywali ją swym potomnym itd. Tu aktywny był zwłaszcza Związek Inwalidów Wojennych, który wytrwale dbał o Grób Nieznanego Żołnierza (!) na nasielskim cmentarzu i stawał tu razem z harcerzami na warcie w dniach różnego rodzaju świąt. Tak było nawet w czasach “zakazanych”. Nasielsk jeż też miejscem, gdzie do dzisiaj są mogiły tych, którzy polegli tu w boju w roku 1920.

Smutne jest może w tę okrągłą rocznicę to, że miejscowe władze nie naprawiły błędu, które popełniły już ponad 10 lat temu, gdy w ramach rewitalizacji Grobu Nieznanego Żołnierza zamieściły na tym grobie granitową tablicę z zafałszowanym zapisem, usuwając jednocześnie piękną marmurową tablicę z roku 1924. Na szczęście tablica dość przypadkowo została odnaleziona na zwałce u kamieniarza i położona na tym grobie, ale nie umieszczona w miejscu, jakie przewidzieli dla niej nasi przodkowie.

Przechodząc do tegorocznych obchodów tak ważnej rocznicy zauważono, że mimo pandemii i związanych z nią rygorów nasielska gmina podjęła wiele działań dla uczczenia tej ważnej rocznicy. Zauważono też zainteresowanie wydarzeniami na tym terenie przed 100 lat osób i instytucji spoza Nasielska. Przyjechali do Nasielska uczestnicy rowerowej pielgrzymki parafialnej z Łomży i modlili się na Grobie Nieznanego Żołnierza. Obecny z nimi był ich duszpasterz ks. Andrzej Godlewski. Hasło tej pielgrzymki brzmiało; Rowerzyści w Hołdzie Bohaterom. Tu warto wiedzieć, że w szeregach oddziałów walczących w Nasielsku i jego okolicach było wielu mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. Wielu z nich było też tu pochowanych.

Znaczącą grupę osób szczególnie zainteresowanych poznawaniem historii naszych ziem przywiózł pan Jacek Bąk, prezes Fundacji Muzyki Sakralnej “Caecilianum”. Wspólnie z Centrum Informacji o Cudzie nad Wisłą przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej realizują projekt – Objazd Pól Bitewnych. To bardzo znaczący projekt, bo objazd przeznaczony jest dla nauczycieli, muzealników, przewodników wycieczek. Mogą w nim uczestniczyć i inni miłośnicy historii. W trakcie objazdu realizowany jest film, który po zakończeni projektu będzie dostępny w internecie. W tym dydaktycznym przesłaniu wiedzę przekazują wysokiej klasy specjaliści. W Nasielsku byli 13 sierpnia i obejrzeli na Rynku wystawę fotograficzną obrazującą przygotowaną przez Nasielski Ośrodek Kultury historię obchodów kolejnych rocznic w Borkowie w ostatnich 20 latach. Po obejrzeniu miejsc historycznych w Nasielsku, uczestnicy objazdu pojechali na miejsce bitwy pod Borkowem, gdzie pokłonili się bohaterom przy zbudowanym przed dwudziestu latach pomnikiem.

Centralne tego dnia uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Złożono tu wieńce i kwiaty, a następnie udano się do nasielskiego kościoła, gdzie sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów poległych w 1920 roku.

Półtorej godziny później miało w Nasielsku znaczące wydarzenie sportowe. Jego ranga stawia go na pierwszym miejscu wśród imprez sportowych, jakie miały miejsce w ostatnim stuleciu, a może i na pierwszym miejscu wśród imprez sportowych w całej tysiącletniej historii Nasielsku. To wyścig kolarski, poprzez który uczczono pamięć Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W dniu 15 sierpnia odbył się w Nasielsku IV etap tego wyścigu. Wyścig “Tour Bitwa Warszawska 1920”, to impreza, w której przeprowadzeniu miał ważny udział powiat nowodworski. Główną postacią tego wyścigu był związany z Nowym Dworem Maz. Dariusz Banaszek. Gdy się do tego nazwiska doda nazwisko starosty nowodworskiego pana Krzysztofa Kapusty oraz nazwiska burmistrzów Nowego Dworu i Nasielska panów Jacka Kowalskiego i Bogdana Ruszkowskiego to już całe miejsce wokół podium, na którym wręczano puchary było pawie zajęte. To miejsce wolne zajmował wicemarszałek woj. mazowieckiego pan Roboszczuk. Nasze samorządy wsparły organizatorów rocznicowej imprezy.

W międzyczasie miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia związane z uczczeniem tej ważnej dla Polski, a nawet i Europy. Na skwerze Bohaterów Wojny 1920 roku odsłonięto i poświęcono tablicę z informacjami dotyczącymi wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Gminy Nasielsk. W sali kina Niwa miało też miejsce spotkanie z autorem książki o wydarzeniach 1920 roku na ziemi nasielskiej panem prof. dr hab. Lechem Wyszczelskim, a wieczorem na skwerze Jana Pawła II został wyświetlony w warunkach plenerowych stary film dotyczący roku 1920. Ten nieudźwiękowiony film wzbogacony był o muzykę w wykonaniu zespołu Czerwie.

Ciekawe patriotyczne wydarzenia miały też miejsce w dniu 16 sierpnia, czyli w samą setną rocznicę wyzwolenia Nasielska. W godzinach przedpołudniowych w Cieksynie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy poświęconej poległym w tej okolicy w roku 1920. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy radnego z Cieksyna i okolic pana Janusza Gersa i motocyklistów z Nasielskiego Rajdu Motocyklowego.

Imponująca też imprezą był bieg, który można nazwać biegiem gwiaździstym, zorganizowany przez Stowarzyszenie Baszta Team. Jego zakończenie było przewidziane na symboliczną godzinę 16:00, o której to według zapisów w roku 1920 miał do Nasielska dotrzeć gen. Aleksander Osiński na czele dowodzonych przez siebie oddziałów. Na tę godzinę na skwer Bitwy o Nasielsk 1920 roku dotarło w różny sposób około 150 osób. Wszystkie te osoby otrzymały piękne pamiątkowe medale, a władze miejskie pięknie namalowany portret gen. Aleksandra Osińskiego.

Opisane wydarzenia nie wyczerpują wszystkiego tego, co w dniach 15 – 16 sierpnia 2020 r. miało miejsce w Nasielsku. Ciąg dalszy imprez dla uczczenia tej ważnej rocznicy będzie miał miejsce już 22 sierpnia. Tym razem wszystko odbędzie się w Borkowie przy pomniku wzniesionym tutaj dla uczczenia 80. rocznicy bitwy nad Wkrą i bitwy o Nasielsk.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *