NASIELSK. Mandaty za brak segregacji śmieci

2020-09-08 12:27:49
Jak informuje gmina Nasielsk, straż miejska może nałożyć mandat w wysokości 500 zł za brak segregacji śmieci lub za niezłożenie czy podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji
Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku; 20 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1420 ukazała się zmiana rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W związku z tym, od 4 września br. straż miejska posiada nowe uprawnienia m.in. do nakładania mandatów karnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Straż miejska będzie mogła karać mandatem do 500 złotych za niezłożenie deklaracji śmieciowej, za podanie w niej nieprawdziwych informacji. Kara czeka także tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji, np. zobowiązał się segregować odpady, a tego nie robi, albo zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci.

Mandat czeka także osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, a tego nie zrobiła albo go posiada, ale z niego nie korzysta, a płaci mniej za odpady. Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowych doświadczeń strażników gminnych (miejskich) wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków. W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, chociaż deklaracja mówi zupełnie co innego.

Według autorów projektu możliwość zwolnienia właścicieli domów jednorodzinnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kompostowniku przydomowym, może skłaniać część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadanie kompostownika i kompostowaniu bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.

Red.

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *