NASIELSK. Każdy z nas może być wolontariuszem

2017-01-16 10:42:14

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Czym jest wolontariat, że nadaje się mu tak duże znaczenie zarówno w Polsce jak i w świecie. Czy jest on wymysłem ostatnich lat, czy też znany był wcześniej. Może od dawien dawna. W pytaniu tym tkwi też niejako odpowiedź. Wolontariat pod różnymi nazwami znany był właściwie od czasów najdawniejszych. Możemy o tym przeczytać w bardzo starych księgach.
W pojęciu wolontariat zawarta jest bogata treść. Najogólniej oznacza ono niesienie pomocy osobom potrzebującym. Niesienie pomocy to jednak tylko jedna strona medalu. Ważnym elementem wchodzącym w zakres pojęcia wolontariatu jest to, że pomoc ta ma być niesiona bezinteresownie. I chyba ten element jest najważniejszy. Nasielsk posiada bardzo bogatą tradycję wolontariacką. Kiedyś przodującą rolę w tej dziedzinie posiadał Kościół. Symbolem tego jest chociażby działający do dzisiaj Caritas. Duże osiągnięcia w tym względzie mieli i mają harcerze. To oni zarówno w czasie pierwszej, jak i po pierwszej wojnie starali się pomóc tym, którzy zostali przez wojnę pokrzywdzeni. To oni, na przykład, ułatwiali życie inwalidom wojennym.
Niesienie pomocy innym przybiera coraz bardziej zorganizowane formy, zajmują się nią coraz liczniejsze pojedyncze osoby i grupa. Wiele osób uważa, że całą tę działalność winny wziąć na siebie Ośrodki Pomocy Społecznej. Jest to słuszne, ale nie do końca. Zadania, jakie przypisano tym instytucjom i środki, jakie na tę działalność przeznaczono są mocno niesymetryczne. Obowiązki olbrzymie, środki niewspółmiernie małe Wniosek jest prosty. Istnieje potrzeba wsparcia tej działalności poprzez spontaniczny w niej udział zarówno osób pojedynczych jak i grup.
W Nasielsku duża rola w koordynowaniu tych działań przypada Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Jego działalność reguluje ustawa, ale nie ma w niej nałożonego obowiązku organizowania wolontariatu przez tę instytucję. Istnieje druga jeszcze ustawa. To ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Wynika z niej, że Ośrodek może (ale nie musi) posiadać Wolontariat. Nasielski MOPS posiada wolontariuszy, nazwijmy ich, własnych. Współpracuje też z wieloma organizacjami zajmującymi się wolontariatem. Tak jest od roku 2008. Potrzebę powołania takiej grupy zgłosili pracownicy, a właściwie pracownice Ośrodka. Dostrzegły potrzebę wsparcia swych działań siłami społecznymi. Znalazło to zrozumienie u pani dyrektor MOPS -u Monik Nojbert i miejscowych władz samorządowych.
Aktualnie przy MOPS -ie działa dziesięcioosobowa grupa Wolontariuszy. Za swą pracę nie otrzymują wynagrodzenia, chociaż mają przypisane pewne obowiązki. Jedna z pań w z tej grupy działa w niej od początku jej powstania. To pani Joanna Menich.. Aktualnie pracę wolontariuszy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej koordynuje pani Iwona Filipowicz.
W chwili obecnej z 10 woluntariuszami MOPS ma podpisane porozumienie woluntarystyczne, gdzie zapisany jest zakres przyjętych na siebie obowiązków, określony jest czas trwania porozumienia. Porozumienia podpisane są również ze stowarzyszeniami, organizacjami i szkołami.. Cenna jest zwłaszcza współpraca z Fundacją Bądźmy Razem i związanym z nim Uniwersytetem III Wieku, które to organizacje już poprzez środowiska, w jakich działają, wpisują się w działania wolontariacie.
Aktualnie Fundacja Bądźmy Razem realizuje w ramach programu operacyjnego FIO projekt pod nazwą Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu. Partnerem Fundacji przy realizacji tego projektu jest MOPS. Będzie on realizowany przez 13 miesięcy, ale już dzisiaj wiadomo, że jego działanie trwać będzie dłużej.
Przydać się może każda para rąk do pracy, a zadaniem wolontariusza może być na przykład robienie osobie chorej czy starszej zakupów, spędzenie wolnego czasu z osobą podopieczną, czytanie jej książki czy prasy. Możliwości podjęcia działań na rzeczno ludzi potrzebujących pomocy zarówno starszych jak i młodych jest bardzo dużo.
We wtorek 20 grudnia br, w sali kina Niwa NOK odbyła się Gala Wolontariatu, impreza, która w jakiś sposób daje satysfakcję ludziom, którzy podjęli się bezinteresownego działania na rzecz bliźnich, którzy potrzebują pomocy. Poprowadziły ją panie Monika Norbert  dyrektor MOPS i Teresa Skrzynecka prezes Fundacji Bądźmy Razem i starosta NUTW w asyście pań: Iwony Filipowicz  koordynatorki ds. wolontariatu w MOPSie i Hanny Wróblewskiej  wiceprezes Fundacji. Panie te zaprezentowały zebranym poprzez pokaz multimedialny dokonania ich organizacji w ostatnim czasie.
Na Galę przybyły osoby w różny sposób związane z ideą wolontariatu. Byli ci, którzy na co dzień świadczą usługi wolontariackie, osoby organizujące różne formy pomocy lub wspierające samą ideę. Były też osoby, które są darczyńcami. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań, Wiele osób otrzymało statuetki, dyplomy i upominki w postaci słodyczy.

Jeden z wolontariuszy, pan Edward Popielarski odczytał wiersz, w którym zawarł swe

przemyślenia na temat wolontariatu. Wolontariat to piękna idea służąca ludziom potrzebującym pomocy, ale dająca też satysfakcję tym, którzy mogą działać na ich rzecz.
Honorowymi patronami nasielskiej imprezy byli: Starosta Nowodworski pani Magdalena Biernacka i Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Swój udział w Gali Wolontariatu miała też młodzież. Wielu młodych ludzi aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz osób potrzebujących wsparcia. W trakcie Gali młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach zaprezentowała zebranym koncert kolęd i pastorałek. Występ przygotowała nauczycielka tej szkoły pani Barbara Sotowicz.
Bożonarodzeniowy charakter Gali Wolontariatu podkreśliło przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światełka, które przywędrowało do Polski z betlejemskiej groty.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *