NASIELSK. Inwestycje w 2021 roku. Radni przegłosowali nowy budżet

2021-01-09 2:48:34

Rada Miejska zatwierdziła budżet gm. Nasielsk na 2021 rok. Gmina planuje w tym roku zainwestować m.in. w modernizację dróg, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę stadionu miejskiego oraz rewitalizację skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku

Tegoroczny budżet gm. Nasielsk zakłada dochody w wysokości około 99 mln zł oraz wydatki na kwotę ok. 111 mln zł. Deficyt w zdecydowanej części zostanie pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dług gminy wyniesie w tym roku ok. 37,9 mln zł, a jego spłata potrwa do 2033 roku.

Jakie inwestycje?

Burmistrz Bogdan Ruszkowski zaplanował w nowym budżecie szereg inwestycji, m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Nasielsku (ok. 1,3 mln zł), budowę drogi łączącej ul. Elektronową z Warszawską (1,2 mln zł), modernizację wybranych odcinków dróg gminnych (ok. 1 mln zł) czy wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg (1 mln zł). Na tegoroczne inwestycje gmina zamierza przeznaczyć ok. 5,4 mln zł. W tej kwocie znajdują się także zadania wykonywane w ramach funduszy sołeckich.

Ponadto w WPF zapisano inwestycje, których realizacja została rozłożona na lata. W ten sposób Urząd Miejski wyda w 2021 roku: 3 mln zł na budowę przedszkola w Starych Pieścirogach (inwestycja planowana na lata 2019-2021), 1 mln zł na przebudowę ul. Leśnej w Nasielsku (2019-2021), 2 mln zł na rewitalizację skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku (2019-2021) i 2,5 mln zł na modernizację stadionu miejskiego w Nasielsku (2020-2021). Zaplanowano również rozbudowę ośrodka zdrowia w Nasielsku (2 mln zł) i Nasielskiego Ośrodka Kultury (6 mln zł) w latach 2022-2023.

Odrzucone poprawki

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej opozycyjni radni zgłosili kilka poprawek do budżetu, ale wszystkie z nich zostały odrzucone głosami radnych z obozu burmistrza. Co zatem nie zostało zapisane w budżecie na 2021 rok?

Rodryg Czyż proponował, żeby zrezygnować z budowy łącznika ul. Elektronowej i Warszawskiej, a w zamian przeznaczyć 1 mln zł na wykonanie ul. Ogrodowej, natomiast 200 tys. zł na dofinansowania dla mieszkańców do wymiany starych źródeł ciepła.

– Wykonanie tej drogi w żaden sposób nie wspiera mieszkańców, którzy będą przy niej mieszkali, a wręcz jest ich utrapieniem. Ta droga prawdopodobnie będzie obsługiwała tylko jedną firmę – argumentował radny Czyż.

Radny Marcin Szarszewski zawnioskował, aby przenieść 400 tys. zł z modernizacji dróg na przebudowę ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach. Stwierdził bowiem, że jego okręg w tej kadencji jest pomijany pod względem inwestycji. Dodał również, że mieszkańcy Nowych Pieścirogów zabezpieczyli podczas zebrania wiejskiego blisko 44 tys. zł na zakup kostki brukowej na wykonanie ul. Bursztynowej.

Z kolei Andrzej Pacocha zaproponował 3 poprawki: przeniesienie 1,2 mln zł z budowy łącznika ul. Elektronowej i Warszawskiej na rozbudowę kanalizacji w Nasielsku oraz zdjęcie najpierw 400 tys. zł z utrzymania administracji w Urzędzie Miejskim i przeznaczenie tej kwoty na ul. Bursztynową w Nowych Pieścirogach, a następnie przeniesienie 200 tys. zł także z utrzymania administracji w Urzędzie Miasta na dofinansowania dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

– Ministerstwo Finansów zaleca, żeby w tym roku nie podnosić wydatków na administrację, natomiast w gm. Nasielsk te wydatki są zwiększone o 700 tys. zł. Z kolei rok wcześniej wydatki na administrację były zwiększone o 1,2 mln zł. W ten sposób robi się olbrzymia kwota – wyjaśniał radny A. Pacocha.

Katastrofalny czy stabilny budżet?

– Jest to katastrofalny budżet. Kolejny rok podnoszone są podatki, głównie od nieruchomości, ale również rolny, za wywóz nieczystości płynnych i za odbiór śmieci. Część inwestycji, które znalazły się w budżecie, jest kompletnie nietrafionych, np. łącznik ul. Warszawskiej i Elektronowej, z którego skorzysta tylko firma prywatna. Dlaczego my mieszkańcy mamy składać się na to? Tego typu budżety w końcu doprowadzą do tego, że gmina stanie na skraju bankructwa, przez co może kiedyś dojść do wprowadzenia komisarza. Na pewno za 2-3 lata inwestycje staną w miejscu, jeśli gmina straci możliwość zaciągania kredytów – uważa radny A. Pacocha.

Innego zdania, co do przegłosowanego budżetu i WPF jest przewodniczący Rady Miejskiej.

– W dobie kryzysu ten budżet jest stabilny i dobry. Inwestycji też będzie sporo, w planach jest m.in. stadion, ośrodek zdrowia czy rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II. Wydaje mi się, że pierwsza z wymienionych inwestycji będzie najbardziej priorytetowa ze względu na to, aby młodzież miała, gdzie spędzać czas – tłumaczy Jerzy Lubieniecki.

Przewodniczący Rady Miasta zaznacza jednak, że budżet zostanie zweryfikowany dopiero przez pandemię koronawirusa. Może bowiem okazać się, że w wyniku trzeciej fali epidemii część mieszkańców straci pracę, co koniec końców odbije się także na dochodach gminy i tym samym na planowanych inwestycjach.

Daniel Szablewski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *