Facebook
NASIELSK. Historyczna chwila w dziejach

2022-09-29 3:28:51

To także historyczna chwila w dziejach tysiącletniego Nasielska. Miała ona miejsce 18 września 2022 r. na ulicy Ogrodowej w Nasielsku, gdzie mieści się siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej kierowanej przez panią Elżbietę Chyczewską. Tego dnia szkole nadano imię poruczników Roberta Petersa i Josepha Vigny oraz przekazano Szkole Sztandar. Sztandar został poświęcony przez księdza komandora Janusza Bąka


Można powiedzieć, że przygotowania do tego aktu zaczęły się trzy lata wcześniej, kiedy 18 września 2019 r. przy szkole odsłonięto pomnik poświęcony tym dwom amerykańskim lotnikom biorącym udział w niesieniu pomocy warszawskim powstańcom w roku 1944. Akcja, w której uczestniczyli, nosiła nazwę Frantic 7. Niestety udział ich w tej kampanii zakończył się ich śmiercią. Samoloty zostały zestrzelone przez Niemców i spadły w okolicach Nasielska, a ich piloci ponieśli śmierć.

Przez te trzy lata, jakie minęły od tamtego dnia w szkole zgłębiano wiedzę o tamtym wydarzeniu i je dokumentowano. W wyniku tych działań podjęto decyzję, aby szkole nadać imię dwóch bohaterskich amerykańskich pilotów walczących, jak możemy to określić: Za Wolność Waszą i Naszą. Przyjęcie przez szkołę imienia jest bardzo ważnym aktem dla kształtowania życiowych postaw naszych dzieci. Ich Patroni mają stanowić dla nich wzór do naśladowania. To, że są to bohaterowie wojny wcale nie oznacza, że szkoła przygotowuje dzieci do wojny. Wręcz przeciwnie, podkreślane są w takich wypadkach te cechy osobowości bohatera, które są pierwszorzędne w czasach pokoju. To zauważyłem też oglądając szkolną wystawę poświeconą Patronom szkoły. Owoce tej pracy można było dostrzec także w trakcie uroczystości nadania Szkole imion Patronów i przekazania Szkole sztandaru. To śpiew całego hymnu Polski i śpiew hymnu Stanów Zjednoczonych w jęz. angielskim. To piękna część artystyczna zarówno w wykonaniu uczniów jak i w wykonaniu artystki operowej.. To wreszcie piękna i wiele mówiąca okolicznościowa wystawa. Z pewnością stanie się ona zaczątkiem Szkolnej Izby Pamięci Narodowej, a może nawet szkolnego muzeum.

Wszystko to kosztowało wiele pracy zarówno dyrekcję szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników. Znaczący jest udział w całym tym przedsięwzięciu nasielszczanina od wielu już lat mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. To miłośnik polskiej historii i jej związków z historią USA pan Tomasz Krasoń. Jest on także działaczem polonijnym i w środowisku tym propaguje historię Polski gromadząc jednocześnie pamiątki, które znalazły się na obczyźnie. W tym i pamiątki związane z Nasielskiem.

Szkoła posiada w nasielskim środowisku duże grono przyjaciół. Wspierają ją jak mogą. Stawili się też licznie na uroczystości nadania Szkole imienia i wręczenia sztandaru.
Ze względu na wojskowe życiorysy Bohaterów w nasielskiej uroczystości znaczny udział w sprawnym i dostojnym jej przebiegu przypadł przedstawicielom wojska. Byli to żołnierze obecnie pełniący służbę w Wojsku Polskim jak i kombatanci z różnych okresów walk. Byli też umundurowani członkowie różnych organizacji nawiązujących do polskiej tradycji wojskowej. Wojskowy charakter uroczystości został najbardziej podkreślony poprzez udział w niej przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pana pułkownika Arkadiusza Reddinga i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i Orkiestry Dętej Garnizonu Toruńskiego. Były też salwy honorowe. Wśród osób umundurowanych ważny był też udział harcerzy. Zarówno z ZHP jak i ZHR.

Jak ważna była to uroczystość, i to nie tylko dla Nasielska, może świadczyć długa lista honorowych gości. Ambasadę USA reprezentował Matthew Hunter. Rząd Polski reprezentował Wiceminister Spraw Zagranicznych pan Marcin Przydacz. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentowała pracownica tego Urzędu pani Magdalena Biernacka. Powiat nowodworski reprezentował wicestarosta pan Paweł Calak, a samorząd miejski burmistrz Bogdan Ruszkowski. Lista znaczących osób jest znacznie dłuższa. Nasielsk gościł też na tej uroczystości prezydenta Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Ważny był też udział znakomitych ludzi sztuki, a wśród nich sopranistki pani Anny Marii Adamiak i poetki pochodzącej z Nasielska pani Anny Czachorowskiej. Niewątpliwą atrakcją był też zabytkowy czołg, którym do Nasielska z przyjechali z Chrcynna państwo Martyna i Stanisław Kęszyccy z Fundacji „Panzer –Farm”. Wśród delegacji nie zabrakło również strażaków. Ze sztandarem obecni byli strażacy z Cieksyna. Przez cały tydzień na maszcie flagowym przy Urzędzie Miejskim obok flagi Unii i flagi Nasielska powiewała Flaga USA.

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *