Facebook
NASIELSK. Burmistrz tłumaczy się z przyznanych nagród

2021-03-04 12:51:28

Kilka dni temu w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pojawiło się obszerne stanowisko burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego, dotyczące przyznanych nagród swoim pracownikom

Nie ulega wątpliwościom, że dla wielu samorządów przez pandemię ubiegły rok był bardzo trudny. Mniejsze wpływy do budżetów, to jednocześnie mniej inwestycji na terenach gmin. Dla wielu urzędników był to również trudny czas, kiedy w błyskawicznym tempie trzeba było przygotować się do obsługi mieszkańców w inny, bezpieczny i zgodny z prawem sposób. Część samorządów, np. gmina Zakroczym, całkowicie zrezygnowała z przyznania corocznych nagród przez burmistrza. Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski postanowił takie nagrody swoim pracownikom przyznać. Co jednak warte podkreślenia: jako burmistrz nie otrzymał ani złotówki nagrody.

Jak czytamy w liście od burmistrza: “Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Nagroda ma charakter uznaniowy – oznacza to, iż jej przyznanie zależy od swobodnej decyzji pracodawcy. Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego; w administracji publicznej, w tym samorządowej, stosowana jest forma pieniężna. Przyznawanie nagród jest jedną z bardziej skutecznych metod motywowania pracowników”.

Burmistrz, będący kierownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku i pracodawcą dla zatrudnionych pracowników, ma swobodę odnośnie przyznawania pracownikom nagród jako dodatkowych składników wynagrodzenia. Dodajmy, że wynagrodzenie i premie czy nagrody dla osób pracujących w administracji publicznej są jawne i co roku, do końca kwietnia, urzędnicy muszą złożyć oświadczenia majątkowe, które są jawne dla wszystkich zainteresowanych.

W roku 2020 burmistrz podjął decyzję o przyznaniu łącznie 145 478,38 zł brutto nagród dla 69 pracowników. Spośród tych osób są:

– Zastępca Burmistrza Nasielska otrzymał nagrody w łącznej kwocie 8.930 zł brutto.

– Sekretarz Nasielska otrzymał nagrody w łącznej kwocie 3.410 zł brutto.

– Skarbnik Nasielska otrzymał nagrody w łącznej kwocie 24.500,00 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru otrzymał nagrody w łącznej kwocie 4.000 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych  otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Podatki i Opłaty Lokalne otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

– Kierownik Wydziału Środowiska i Obszarów Wiejskich otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

– Kierownik Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000 zł brutto.

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego , Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej  otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.550 zł brutto.

Burmistrz Nasielska, Zastępca Burmistrza Nasielska oraz Skarbnik Nasielska nie otrzymali w 2020 roku żadnej podwyżki wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż od 2009 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) nie zostało zwiększone maksymalne wynagrodzenie osób pełniących te funkcje.

– Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku były przyznane zgodnie z prawem, w ramach moich kompetencji. Były one wstępnie planowane podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy Nasielsk na 2020 rok. Realizacja budżetu Gminy w ciągu 2020 roku pozwoliła na podjęcie decyzji o przyznaniu nagród, które są też docenieniem wielkiego wkładu pracy, jaki wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku włożyli w swoją pracę w trudnych warunkach panującej cały czas epidemii koronawirusa, z którymi przyszło nam się zmierzyć w minionym roku. Nowa sytuacja, w jakiej przyszło nam realizować zadania w 2020 roku, wymagała nowych rozwiązań, w których pracownicy zdali jak najlepiej swój egzamin, wychodząc poza swoje standardowe działania, mówiąc językiem psychologii: “wychodząc poza strefę komfortu” – informuje burmistrz, B. Ruszkowski.

Jak dalej możemy przeczytać w liście: “Wielu mieszkańców Gminy Nasielsk kontestujących rzeczywistość nieustannie i z wielkim upodobaniem porównuje naszą Gminę z innymi, aby pokazać, że praktycznie we wszystkich aspektach gdzie indziej poza Nasielskiem jest lepiej zgodnie z powiedzeniem: “Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Tym osobom proponuję zatem porównanie, którego do tej pory nie było przeprowadzonego – dokonanie analizy wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne w Gminie Nasielsk oraz w gminach o podobnej wielkości. Chciałbym dodać ze swojej strony jedno małe, ale jakże istotne porównanie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47 zł. Tymczasem średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w 2020 roku wyniosło 4.230,19 zł brutto (licząc bez wynagrodzeń Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika) lub 4.484,73 zł brutto (licząc z wynagrodzeniami Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika)”.

– Ceniąc jawność i transparentność oraz wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie przyznawanych przeze mnie nagród podjąłem decyzję, iż od tego roku każdorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego będę publikował na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informację o nagrodach przyznanych w danym roku pracownikom podległego mi Urzędu – deklaruje burmistrz.

Red./EG/Urząd Miejski w Nasielsku

Comments

comments

1 komentarz

  1. Bo im się należało odpowiedz

    Nagrody za co? Bo im się należało. Bezdomnych pełno, w mrozy nie mieli nawet jak i gdzie się ogrzać to taka niezbyt super polityka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *