Nagrodzeni za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej

2016-01-11 9:50:19

Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa została Członkiem Honorowym ZOR RP.

12 grudnia w Czosnowie odbyło się spotkanie przedświąteczne, podsumowujące roczną działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania, Annie Marii Anders – córce gen. Władysława Andersa i matce chrzestnej sztandaru ZOR RP, nadano członkostwo honorowe Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktu nadania Członkostwa Honorowego Związku Oficerów Rezerwy RP dokonał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego poprzez pasowanie szablą, wręczenie odznak związkowych, legitymacji i dyplomu. Członkostwo Honorowe nadano Annie Marii Anders w uznaniu zasług w działalności na rzecz współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP, udzielanego wsparcia jego działalności statutowej oraz prowadzenia edukacji historycznej młodzieży, krzewienie patriotyzmu, kultywowanie pamięci o gen. Władysławie Andersie, wspieraniu kombatantów i działanie na rzecz umacniania obronności Polski.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru ZOR RP i odegrania hymnu państwowego. Wszystkich przybyłych, wśród których byli m.in. Jacek Kowalski i Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, powitał płk rez. Alfred Kabata. On też przedstawił prezentację multimedialną, ukazującą najważniejsze przedsięwzięcia Związku zrealizowane w 2015 r.

Podczas spotkania przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP pięcioro nowych członków. Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: por. Piotr Szczepaniak i st. sierż. rez. Tomasz Dyzma. Akty mianowania wręczył gen. bryg. Wojciech Kucharski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP.

Wręczono również medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP oraz okolicznościowe ryngrafy. Wśród wyróżnionych ryngrafem był Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Po zakończeniu części oficjalnej i po poświęceniu opłatków przez ks. kan. Andrzej Redmera – proboszcza Parafii w Modlinie Starym, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

(k), fot. Kamil Malinowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *